Norm fazlası yöneticiler atanmadan sınavlı atama yapılmamalı

Norm fazlası yöneticiler atanmadan sınavlı atama yapılmamalı

Her ilde onlarca norm kadro fazlası yönetici var iken yeni yöneticileri eğitim sistemi kaldırmaz.

 Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin Bakanlık emirlerinde yer alan çalışmalar neticesinde ilköğretim okulları ilkokula, ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüşlerdir.

Bu dönüştürmeler sonucunda 8 yıllık ilköğretim okulları fiziki yapıları müsaitse (Örneğin okul bahçesinde iki bina varsa.) anasınıfları ile birlikte 1.2.3. ve 4. sınıfları İlkokula dönüştürülerek bir binada toplanmıştır. 5.6.7. ve 8.sınıfları ise Ortaokula dönüştürülerek diğer binada toplanmıştır.

Aynı mahallede birbirine yakın olan İlköğretim okullarından birisi İlkokul diğeri ise Ortaokula dönüştürülmüştür.

Bazı okullar ise sabah Ortaokul, öğleden sonra İlkokul olarak dönüştürülmüştür. Tek hizmet binalı okullarda ise binalarda fiziki bölünmeler yapılıp hem İlkokul hem de Ortaokula dönüştürülmüştür.

Bu dönüşümler sonucunda önceden okulların İlköğretim olarak ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan öğrenci sayıları hesaplanıp yönetici norm kadroları belirlenmekte iken okulların İlkokul ve Ortaokul olarak dönüşümleri yapıldığından öğrenci sayılarında yarı yarıya azalmalar meydana gelmiş ve bu durumdan dolayı birçok okulumuzdaki yöneticiler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdir.

Şöyle ki;

Bazı Okul Müdürlükleri Müdür Yetkililiğe Düşmüştür.

1-10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin “Müdür Norm Kadrosu” başlıklı 6. maddesindeki hükümlere göre; öğrenci sayısı 150'den az olan okullara müdür norm kadrosu verilmediğinden özellikle taşrada ki okullarda okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile öğrenci sayısı 150’den aşağıya düştüğünden müdür norm kadrosu da ortadan kalkmış okulun müdür normu müdür yetkililiğe dönmüştür. Okulun mevcut müdürü ise norm kadro fazlası olmuştur.

Okulların Müdür Yardımcısı Kadroları Azalmıştır.

2-Yönetmeliğin “Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 8. maddesindeki hükümlere göre; İlköğretim okullarında öğrenci sayısı;

1)601'e kadar 1,

2)601 - 1401'e kadar 2,

3) 1401-2201'e kadar 3,

4)2201 ve daha fazla 4,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilmekte iken öğrenci sayıları okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile müdür yardımcıları için öğrenci sayıları, yönetmelikte belirtilen sınırlardan aşağıya düşmüş ve müdür yardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür yardımcısı ise norm kadro fazlası olmuştur.

Bir Çok Okulun Müdür Başyardımcısı Kadrosu Düşmüştür.

3-Yönetmeliğin “Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 7. maddesindeki hükümlere göre; müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan okullara müdür başyardımcısı norm kadrosu verildiğinden okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile müdür yardımcıları için öğrenci sayıları, yönetmelikte belirtilen sınırlardan aşağıya düşmüş ve müdür yardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür yardımcısı kadrosu üçten aşağıya düştüğünden müdür başyardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür başyardımcısı ise norm kadro fazlası olmuştur.

Bu sorunun çözümü için norm kadro yönetmeliğinde; yöneticileri norm kadrolarını belirleyen öğrenci sayılarının aşağıya çekilmesi yönünde değişiklik yapılması gerekmektedir.

Norm Kadro Fazlası Yöneticiler Atanmadan Sınavlı Atama Yapılması Yanlış Bir Uygulama Olacaktır.

Birçok İl Milli Eğitim Müdürlüğünün boş yöneticilik kadrolarına sınavlı atama için duyuruya çıktığını fakat bu duyuruları iptal ettiğini görmekteyiz.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri norm kadro fazlası okul yöneticilerinin personel boyutunda atıl kapasite yaratılmadan değerlendirilmesi için yeni açılan okullardaki ve dönüştürülme yolu ile yeni oluşturulan okullardaki boş kadroları duyuruya çıkararak, bu kadrolara norm kadro fazlası yöneticileri ataması gerekmektedir.

Kısacası norm kadro fazlası okul yöneticileri boş kadrolara yerleştirilmeden sınavlı atama yapılması yanlış bir uygulama olacaktır.

Çünkü 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Temel İlkeler” başlıklı, 5. maddesinde, “ Bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde;

a) Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi, temel ilke olarak dikkate alınmıştır.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre her ilde onlarca bazı illerin büyüklüğüne göre hatta yüzlerce norm kadro fazlası yönetici var iken yeni yöneticileri eğitim sistemi kaldırmaz. Öncelikle Norm kadro fazlası yöneticiler atanmalı sonra ortaya çıkacak ihtiyaca göre sınavlı atama yapılmalıdır.

“4+4+4'de Okul Yöneticileri ve Öğretmenleri hakkında yapılacak işlemler” hakkındaki haberimizde “Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticileri ile ilgili yapılacak işlemler” açıklanmıştır.

4+4+4’den etkilenerek norm kadro fazlası olan okul yöneticilerimizin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerimizin; tüm bu işlemlerle ilgili mevzuatı ve açıklamaları içeren “İl MEM'lere Uyarı” haberimizi incelemeleri yerinde olacaktır.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.