Öğretmenlere nöbet görevi yasal mıdır?

Öğretmenlere nöbet görevi yasal mıdır?

Öğretmenlere nöbet görevi yasal mıdır?

 Öğretmenlere nöbet görevi yasal mıdır?

Eğitimle ilgili kanunları,


1-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,


2-222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,


3-652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,


4-430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu,


5-439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,


6-1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun,


7-4357 sayılı Hususî İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun,


8-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,


9-3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,


10-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,


11-5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,


12-573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,


13-Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu,incelediğimizde Öğretmene Nöbet görevi bulunduğuna dair herhangi bir ibareye veya bu manaya gelebilecek bir maddeye rastlanılmamıştır.


Hatta 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Öğretmenlik” başlıklı 43/1 maddesindeki “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özelbir ihtisas mesleğidir.” hükümlerine göre; öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgiliyönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.

16.12.2006 Tarih Ve 26378 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. maddesinde Aylık karşılığı ders görevi, “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesinde ise Ek ders görevleri belirlenmiştir. Öğretmenin bu görevleri haricinde herhangi bir görevi bulunmamaktadır.

Nöbet görevi sadece öğretmenlerin görev yaptıkları okul/kurumların özel Yönetmeliklerinde yer almaktadır.


Örneğin;


1-Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Öğretmenlerin Nöbet Görevi” başlıklı 71. maddesinde,


2-Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Nöbet Görevi” başlıklı 80. maddesinde,


3- Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin “Nöbet Görevi” başlıklı 265. maddesinde,


4- Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin “Nöbetçi Öğretmen” başlıklı 21. maddesinde,


Nöbet görevi ile ayrıntılar yer almaktadır.


Milli Eğitim Bakanlığı, Kanun ile getirilmeyen nöbet uygulamasını normlar hiyerarşisinde kanunların altında olan, sadece kanunları açıklamak ve detaylandırmak için çıkardığı Yönetmelikler, Kılavuzlar, Genelgeler, Resmi Yazılar ve Talimatlar ile uygulamaya sokmaktadır. Hukuken bunun uygun olmadığını düşünüyoruz..


T.C. Anayasasının 124. maddesinde de belirtildiği gibi; bakanlıklar kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilmektedir. Normlar hiyerarşisinde Anayasa ve yasaların altında yer alan yönetmeliklerin yasal düzenlemeleri genişletmek ve değiştirmek gibi bir işlevleri yoktur.


Norm hiyerarşisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa ve yasaya uygunluğu zorunlu bulunan Yönetmeliğin üst normunda bulunmayan öğretmene nöbet görevini, yasal düzenlemeleri genişleterek uygulanır hale getiremez.


Sendikaları göreve çağırıyoruz, nöbete ek ders ödenmeli ya da nöbet görevi iptal edilmelidir. Bu konuda her ilde her türden okullardan nöbetlere itiraz edilmeli gelen red cevaplarına ilgili yönetmeliklerin nöbetle ilgili hükümlerinin iptali için Danıştay nezdinde sendikalar tarafından öğretmenler adına veya direkt sendikalar sembolik davalar açmalıdır.


Ahmet Kandemir
www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 Yorum