Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu öğretmene angarya mı getirecek?

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik"başlıklı 43. maddesinde; "Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitimininamaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler."hükümleri bulunmaktadır.

Öğretmenlere ders görevi dışında herhangi bir görev tebliğ edildiğinde bu madde hatırlatılarak öğretmenlikmesleğinin bir ihtisas mesleği olduğu dolayısıyla ders görevi dışında ilgilimevzuatlarında yazmayan herhangi bir görev tebliğ edildiğinde bu görevinangarya olduğu savunulmaktaydı.

Fakat 14 Şubat 2022 tarih ve 31750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun 10. maddesindeki; "14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim TemelKanununun 43 üncü ve 45 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır."hükümleri ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik"başlıklı 43. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Boşluğu doldurmak içinde aynı Kanunun "Öğretmenlik"başlıklı 3. maddesi ile kaldırılan hüküm tekrar yürürlüğe girmiştir.

İşte o madde;

"Öğretmenlik

MADDE 3- (1)Öğretmenlik, eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerinealan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini, Türk MilliEğitiminin amaçları ve temel ilkeleri ile öğretmenlik mesleği etik ilkelerineuygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.

(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçlarıgerçekleştirmek üzere düzenlenir.

(3) Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür,özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon/ öğretmenlikmeslek bilgisi ile sağlanır.

(4) Öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen vebaşöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır."

3. madde metninin 2. fıkrasındaki; "(2) Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir." hükümleri ise ilk defa yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 44. maddesindeki; "Öğretmenler kanunlarla kendilerineverilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar."hükümlerini de göz önünde bulundurursak;

Bu madde hükmündeki; "Öğretmenlerin çalışma şartları, eğitimde kalitenin yükseltilmesi içinbelirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlenir" hükmünden hareketleönceden angarya olarak görülen öğretmenlere resen verilen, veli ziyareti,öğrencileri servise indirme bindirme, öğle nöbeti, birden fazla nöbet görevi, etütgörevi, yemekhane nöbeti, idari görev, eğitim koçu, mesai saatleri dışında vehafta sonu tatillerinde görev verme gibi öğretmenin ders görevi dışındaki bugörevlerin yaptırılması artık kanuna uygun hala getirilmiş olmasın.

Ahmet KANDEMİR

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 Yorum