Sınavlı Yönetici Atama(ma) Karmaşası…

Sınavlı Yönetici Atama(ma) Karmaşası…

Yönetmeliğin 23. Maddesi çerçevesinde birçok il “Sınava Dayalı Yönetici Atama” duyurusu yapmıştır. Ancak son günlerde yapılan duyuruların durdurulduğu/ertelendiği/ geri çekildiğine dair yeni duyurular il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinden yayımlanmıştır.


Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 2009 Yılında 13.8.2009/27318 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik 3 yıl içinde 6 defa değişikliğe uğramıştır.

Değişikliklerin zamanı aşağıda belirtilmiştir;

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

 

Resmî Gazete : 13.8.2009/27318

 

Ek ve Değişiklikler:

1)29.8.2009/27334 RG

2)10.9.2009/27345 RG
3)15.5.2010/27582 RG
4)9.10.2010/27724 RG
5)09.08.2011/28020 RG

6)21.07.2012/28360 RG

 

 


3 yılda 6 defa değişiklik yapılmasına rağmen 12 yıllık zorunlu eğitim sistemine geçilmesi ile birlikte yönetmelikte yeni değişiklikler yapılma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Fakat yönetmelikte yapılması gereken değişiklikler geciktirilince yeni sıkıntı ve endişelere sebep oldu. Yönetmelik Sınava dayalı yönetici atamaları duyuruları başlamadan, yani 2013 öncesi değiştirilmeli idi. Şuanda geçerli olan yönetmelik maddesine göre atama dönemleri şöyle;

Atama ve yer değiştirme dönemleri

MADDE 23 - (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da,

b) 21 inci madde kapsamındaki isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında,

c) 22 nci madde kapsamındaki zorunlu yer değiştirmeler ağustos ve eylül aylarında

gerçekleştirilir.”

Yönetmeliğin 23. Maddesi çerçevesinde birçok il “Sınava Dayalı Yönetici Atama” duyurusu yapmıştır. Ancak son günlerde yapılan duyuruların durdurulduğu/ertelendiği/ geri çekildiğine dair yeni duyurular il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinden yayımlanmıştır. ( Çankırı, Erzurum, Bolu, Çanakkale) Çankırı MEM'in Sınava Dayalı Yönetici Atama Duyurusunu ertelerken ortaya koyduğu gerekçe yönetmelikte yakın dönemde bir değişikliğin olacağı beklentisini kuvvetlendirmiştir.

Yönetmelik çalışması yapılırken bazı illerin duyuruya çıkması, bazı illerin duyuruyu iptal etmesi ve bir uygulama birlikteliğinin olmaması MEB'in süreci iyi yönetemediğini göstermektedir. MEB yapacağı bir açıklama ile süreci kontrol etmeli ve ülke çapında uygulama birliği sağlamalıdır.

Sınavlı Yönetici Atama süreci başlamış olduğundan yönetmelikte değişecek maddeler, bazı yönetici adaylarının lehine, bazı yönetici adaylarının aleyhine olabileceğinden, yönetmelikteki değişiklikler adaletsizlik duygusunu arttırabilecek ve MEB'e olan güveni zayıflatabilecektir. MEB binlerce öğretmen ve yöneticinin yakından takip ettiği ve beklediği sınavlı atama süreci hakkında açıklama yapmalı ve uygulama birliğini mutlaka sağlamalıdır.

Zülküf SARITEPE


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4 Yorum