Uzman Öğretmenlik Başvuruları Basamakları Süreci: Merak Edilen Soru ve Cevaplar

Uzman Öğretmenlik Başvuruları Basamakları Süreci: Merak Edilen Soru ve Cevaplar

Uzman Öğretmenlik Başvuruları Basamakları Süreci: Merak Edilen Soru ve Cevaplar

Uzman Öğretmenlik Başvuruları Basamakları Süreci: Merak Edilen Soru ve Cevapları

SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman ve hangi kurum tarafından yapılacak?

19 Kasım 2022 tarihinde Bakanlığımız Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak, bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Eğitim Programına başvurular ve değerlendirmeler hangi tarihlerde yapılacak?

1-10 Haziran 2022 tarihleri arasında başvurular alınarak 1-13 Haziran 2022 tarihleri arasında sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra, il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

(Bu süreçte başvuruyu ilk onaylama merci okul/kurum müdürü olup gerekirse çalışma ekibi, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimleri de inceleme komisyonu kurulabilecektir. Başvuruların İl Değerlendirme Komisyonunun onayına hatasız bir şekilde getirilmesi sağlanacaktır.)

Eğitim Programına kimler başvuru yapabilecek?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihlerinin (26 Eylül-3 Ekim 2022) son günü (3 Ekim 2022 ) itibariyle adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler,

Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihlerinin (26 Eylül-3 Ekim 2022) son günü (3 Ekim 2022 ) itibariyle adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecektir.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında hangi süreler dikkate alınacaktır?
Asker öğretmenlik,
Yönetici olarak geçirilen süreler,
Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,
Yıllık izin, mazeret izinleri ve hastalığa bağlı raporlu olarak geçirilen süreler,
Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde, (Beraat edilmesi halinde) tamamı,
Özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,
Sendikal görev nedeniyle izne ayrılan süreler,
1999-2005 yılları arasında disiplin cezası ile görevine son verilenlerden affa uğrayanların bu aralıkta geçen süreleri,
1999-2005 yılları arasında istifa edip sonradan göreve dönenlerin bu süreleri,
Vekâlet ve geçici görev süreleri,
Başvurular nasıl olacak?

Başvurular elektronik ortamda yapılacak; Eğitim Programına başvuru ve Yazılı Sınava başvuru şeklinde iki aşamalı olacaktır.

Eğitim Programlarına başvuru aşamasında; en az 10 yıl hizmet sürelerine bakılacaktır.

Yazılı sınava başvuru aşamasında;

Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az on yıl hizmet sürelerine,
Öğretmen olarak görev yapıyor olmasına,
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamasına ( Varsa da 3 Ekim 2022 tarihine kadar kaldırılmış olmasına),
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmasına,
Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmasına (3 Ekim 2022 tarihine kadar tamamlanabilecek çalışmalar olabileceğinden onlarda yararlandırılması için süre tanınmış)

bakılacaktır.

Formasyon Yüksek Lisans yerine geçer mi?

Formasyon Yüksek Lisans yerine geçmez. Diplomada Yüksek Lisans ibaresi geçmesi gerekir. (Yüksek lisans tezli/tezsiz ya da alanında/eğitim bilimleri alanında ayrımı yapılmaksızın, diplomalarında “yüksek lisans mezunu” oldukları belirtilenler ve “Yükseköğretim Kurulunca” öğrenim sürelerine bağlı olarak yüksek lisans derecesine sahip oldukları belirtilenler)

Ücretsiz izinde olanlar başvuru yapabilecek mi?

Ücretsiz izinde olanların başvuru yapma hakkı var ancak 10 yıl süre hesabında bu süreler sayılmayacaktır. (10 yıl hizmeti dolmamış ve başvuru süresi olan 1-10 Haziran tarihlerinde halen ücretsiz izinde olanlar başvuru yapamaz.

Özel öğretim kurumlarında görev yapmış olanlardan hangileri sayılacaktır?

Özel öğretim kurumlarında öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyanların yöneticilikte geçen süreleri ile öğretmen statüsünde görev yapanlar 10 yıllık süreye dahil edilir.(Ders saat ücretli usta öğretici ve uzman öğretici olarak çalışılan süreler sayılmaz)

Mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin belgeleri Başvuru Onay Modülüne kim yükleyecek?

MEBBiS Başvuru Onay Modülüne otomatik olarak aktarılmayan mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin belgeler 7 Temmuz – 3 Ekim 2022 tarihleri arasında öğretmenler tarafından sisteme yüklenecek ve Okul Müdürünün başvuruyu onayı aşamasında belgeler ibraz edilerek, Okul Müdürlerince dosya halinde okulda saklanacaktır.

(Bu çalışmalarla ilgili MEBBİS’te olmayan çalışmalara ilişkin belge ibraz edemeyenler yazılı sınava başvuru yapamayacaktır.)

Mesleki Gelişim çalışmalarında kriter nedir?

Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışması için Ek- 2 tablosunda bulunan 3 alanın 2’sinden 1’er çalışma,

Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışması için Ek-3 tablosunda bulunan 3 alanın 2’sinden 1’er çalışma yapması gerekir.

(Ayrıca başöğretmen unvanı için öngörülen mesleki gelişim çalışmaları uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacaktır.)

Eğitim Programı uygulaması hangi tarihlerde yapılacaktır?

Eğitim Programları uygulaması;

Uzman öğretmen unvanı için 180 saat 18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022,

Başöğretmen unvanı için 240 saat 18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Eğitim Programı uygulaması yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?

Eğitim Programları uygulaması ÖBA üzerinden online yapılacak ve günün her saati erişime açık tutulacaktır. her öğretmen bireysel MEBBİS şifresi ile giriş yaparak sistemde yüklü videoların tamamının izlenmesi halinde eğitimleri tamamlanmış sayılacaktır.(Her bir eğitim konusunun içeriği yazılı doküman (word ve pdf) olarak ÖBA üzerinden paylaşılacaktır.)

Yüksek Lisansı ve Doktorası olanlar sınavdan muaf mıdır?

Uzman Öğretmenlik için yüksek lisans mezunu olan öğretmenler,

Başöğretmenlik için doktora mezunu olan Uzman Öğretmenler yazılı sınavdan muaf olacaktır.

Yöneticiler bu sınava girebilecek mi?

Eğitim Kurumu Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanlar şartları taşıması halinde eğitim programına ve yazılı sınava başvuru yapabilecektir.

Özel okuldaki süreler 10 yıla dahil midir?

Öğretmen veya öğretmenliğe atanma şartını taşıyan yönetici statüsünde görev yapılmışsa dahil edilir.(Ders ücretli usta öğretici ve uzman öğretici olarak geçen süreler dahil değildir.)

Uzman Öğretmenlik eğitim programını ve Başöğretmenlik eğitim programını bitirenlere sertifika verilecek mi?

Sertifika verilecek ve 3 yıl süreyle geçerli olacak, (Eğitim programlarına ilave yapılırsa almadığı derslerden eğitim alması sağlanacaktır.)

Uzman öğretmenlik için EBA, ÖBA ve yüz yüze alınan hizmet içi eğitimler mesleki gelişim çalışması olarak sayılır mı?

Evet sayılacak ve başvuru onay ekranına otomatik olarak eklenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yargı kararı gereği Uzman öğretmen olanlar başöğretmenliğe başvurularında 10 yıllık süre hesabında yargı kararı tarihi mi ? yoksa belge tarihi mi esas alınacak?

Yargı kararı tarihi esas alınacak. (Yerel mahkemelerce alınan ve Bakanlığa bildirilmeyen kararlar varsa bunlar kontrol edilerek sistemde unvan için gerekli güncelleme işlemi yapılacaktır.)

Uzman / Başöğretmenlik sınavı her yıl yapılacak mı?

ÖYGM uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak.

Mesleki Gelişim Çalışmalarında hizmet içi eğitim kapsamındaki faaliyetlere kursiyer olarak katılmış olmak geçerli midir?

Merkezî/mahallî olarak ‘’eğitim ve öğretim’’, ‘’yönetim’’ ve “araştırma, geliştirme veya yenilik alanlarında” eğitim/kurs/seminer vermiş olmak veya bu alanda formatör öğretmenlik yapmış olmak,

Merkezî/mahallî hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim yöneticisi olarak görev yapmış olmak, gerekmekte olup faaliyetlere kursiyer olarak katılmış olmak geçerli değildir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

12 Yorum