Yönetici Atamaları Şubat Ayında Bitirilmek Zorundadır

Yönetici Atamaları Şubat Ayında Bitirilmek Zorundadır

YÖNETİCİ ATAMALARI ŞUBAT AYINDA BİTİRİLMEK ZORUNDADIR

 Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol, birçok ilde başlatılan sınava dayalı yönetici atamalarının mevcut yönetmelikte, ‘atamalar ocak-şubat aylarında yapılır' ibaresinin çok net şekilde olmasına rağmen Zonguldak'ta bilinmeyen nedenlerle geciktirildiğini belirtti. Akyol, en kısa süre içinde duyuru yapılmadığında atamaların mart ayına sarkacağına dikkat çekerek; “Bu durum da atama yönetmeliğinde belirtilen, ‘sınava dayalı atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır' hükmünün ihlali anlamına gelecektir. Yürürlükteki yönetmeliği uygulamayarak atama yapmamanın, sınav kazanmış yönetici adaylarını mağdur etmenin hukuk devletinde yeri yoktur. Var olan bir yönetmelikteki bir hükmü uygulamamak, geciktirmek görev suçudur ve TCK'daki karşılığı da görevi kötüye kullanmadır.” dedi.

Atamadan sorumlu Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğünün mevcut mevzuatı uygulamak gibi bir sorumlulukları ve zorunlulukları olduğuna dikkat çeken Akyol, Eğitim Sen olarak süreci yakından takip ettiklerini, olası bir mağduriyet yaşanması durumunda sınav kazanmış ve duyuru takvimini bekleyen tüm yönetici adaylarına her türlü desteği vereceklerini belirterek şöyle dedi: 
“Şu an yürürlükte olan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde; ‘18 inci, 19'uncu ve 20'nci maddeleri kapsamında seçme sınavı son ucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır' denilmektedir.

Kırşehir, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlükleri başta olmak üzere birçok ilde başlatılan ve sonuçlandırılan seçme sınavı sonucuna göre müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı atamaları ile ilgili duyuru takvimi henüz Zonguldak'ta başlatılmamıştır.

Geçtiğimiz ocak ayı içerisinde, ‘Atama Yönetmeliğinde değişlik yapılacağı bilgisine ve duyumuna dayanılarak' seçme sınavı sonucuna göre müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı atamaları ile ilgili duyuruyu yapmayacaklarını sözlü olarak belirten Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, şimdi de şubat ayı sonunda duyuru takvimini ilan edeceklerini belirmektedirler.

Atamadan sorumlu Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğünün yürürlükteki yönetmelik gereği, sınava dayalı müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı atama duyurusunu başlatarak atama takvimini biran önce yapmak gibi bir sorumluluğu ve zorunluluğu vardır. Çünkü yürürlükteki atama yönetmeliğinde, ‘sınava dayalı atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır' hükmü vardır. Seçme sınavı sonucuna göre müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı atamaları ile ilgili duyuru takvimi yeni mağduriyetler yaratmadan Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından acilen başlatılmalıdır.

“YÖNETMELİK GEREĞİ ATAMALARIN ŞUBAT AYI İÇİNDE YAPILMA ZORUNLULUĞU VARDIR”
 
Atama iş ve işlemlerindeki (atama yapılacak münhal kurumların duyurusu, kabul ve onay süreci, atama komisyonun değerlendirmesi, atamaların yapılması ve elektronik ortamda ilanı, kararnamelerin hazırlanması, ayrılma ve başlama) takvimin en az 22 gün sürdüğü düşünüldüğünde sınava dayalı atamaların ilgili yönetmelikte belirtilen süre içinde (şubat ayı) yetişmemesi söz konusudur. En kısa sür içerisinde duyuru yapılmadığında atamalar mart ayına sarkacaktır. Bu durum da ilgili yönetmelikte belirtilen ‘sınava dayalı atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır' hükmünün ihlali anlamına gelmektedir. 
Diğer taraftan 17 Ocak 2013 tarihinde Zonguldak'ta sonuçlandırılan norm kadro fazlası yöneticilerin atamaları, ‘değişlik yapılacağı bilgisine ve duyumuna' dayanılan yürürlükte olan yönetmelik çerçevesinde yapılmıştır. Yürürlükteki yönetmelik doğrultusunda norm fazlası yöneticilerin atamalarını yapıp, sınav kazanmış yönetici ve yönetici adaylarının atamalarını yapmamak ise büyük bir çelişkidir.
Resmi kurum ve kuruluşlarda iş ve işlemler ertelenemeyeceği gibi duyumlara göre değil, kanun ve yönetmeliklere göre yürütülür. Atamaları yasal süresi içinde yapmamanın ve sınav kazanmış yönetici adaylarını mağdur etmenin hukuk devletinde yeri yoktur. Var olan bir yönetmelikteki bir hükmü uygulamamak, geciktirmek görev suçudur ve TCK'daki karşılığı da görevi kötüye kullanmadır.

“ATAMLARI GECİKTİRMENİN TCK'DAKİ KARŞILIĞI GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMADIR”
 
TCK'nin ‘Görevi Kötüye Kullanma' başlıklı 257'nci maddesinde ‘(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' denilmektedir.

Eğitim Sen olarak süreci büyük bir titizlikle yakından takip ettiğimizi, olası bir mağduriyet yaşanması durumunda sınav kazanmış ve duyuru takvimini bekleyen tüm yönetici ve yönetici adaylarına her türlü desteği vereceğimizi belirtmek istiyoruz.”

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.