banner476

2013 MEB Bütçesinin Öğretmenlere ve Diğer Alanlara Dağılımı

MEB Bütçesinin Öğretmenlere ve Diğer Alanlara Dağılımı

Meb Personeli 08.11.2012, 20:20 08.11.2012, 20:20
2013 MEB Bütçesinin Öğretmenlere ve Diğer Alanlara Dağılımı
2013 Yılı
Bütçe Sunuş Konuşması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
 
Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri
 
Millî Eğitim Bakanlığının 2013 yılı bütçesini görüşlerinize sunarken, hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
 
Eğitim, bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, kültürel değerleri koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bir süreçtir. Ülkemizin bilimsel, teknolojik ve ekonomik alanda olduğu kadar, insani değerler bağlamında da gelişmesini sağlayacak en önemli unsurdur. Böylesine stratejik öneme haiz bir alanda çalışıyor olmanın bizlere yüklediği sorumluluklar çok büyüktür.


Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde eğiterek çağın gerektirdiği bir şekilde yetiştirmek Devletimizin aslî görevleri arasındadır. Ülkemizde hem eğitime erişimin arttırılması hem de niteliğinin yükseltilmesi açısından son 10 yılda önemli çabalar sergilenmiştir. Eğitimde daha esnek ve demokratik yapılanmayı sağlamak üzere eğitim sistemimiz yeniden kurgulanmıştır. Hükümet olarak bilgi çağının gerekleri ile halkımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yeni eğitim sistemimizi en iyi şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz.
 
Okulöncesi eğitimden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde her türlü bilgi teknolojisinin yaygın ve etkili bir şekilde kullanılması, çocuklarımızın ve gençlerimizin uluslararası rekabete açık kabiliyetler olarak yetiştirilmesi, mesleki eğitimin piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden şekillenmesi, 2023 Türkiye Vizyonunu gerçekleştirecek insan kaynağının yetiştirilmesi, 6.1 yıl olan halkımızın ortalama eğitim süresinin 12 yıla çıkarılması, okulöncesi eğitimde %100 okullaşmanın sağlanması görevi ve sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır.
 
Bu idrak içerisinde, son yıllarda olduğu gibi, Hükümetimiz 2013 yılı bütçesinde de genel bütçeden en büyük payı eğitime ayırmıştır.
 
Bütçe Sunuş Metni için Tıklayınız 
 

 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@