banner476

24 Aralık Aday Öğretmenlik Sınavı Yazılı Test Konuları

24 Aralık Aday Öğretmenlik Sınavı Yazılı Test Konuları Mebpersonel.com'da.

Meb Personeli 27.10.2017, 19:13 27.10.2017, 19:16
24 Aralık Aday Öğretmenlik Sınavı Yazılı Test Konuları

Aday öğretmenlik sınavı bu yıl 24 Aralık 2017 tarihinde yapılacak. Asli öğretmenliğe geçiş yazılı sınavında sorulacak test konularu Mebpersonel.com'da.

İşte o test konuları:

Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacaktır.
Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;
A. 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%15),
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç ),
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat,
a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

ç) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
d) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
e) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,
f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,
g) Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi,
ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci.
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50),
1. Eğitim öğretimin planlanması,
2. Öğrenme ortamları,
3. Sınıf yönetimi,
4. Öğretim yöntem ve teknikleri,
5. Ölçme ve değerlendirme.
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5).

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@