banner476

3600 Ek Gösterge, Ek Ders Ücretleri Ve Öğretmen Atamaları Meclis Gündeminde

3600 Ek Gösterge, Ek Ders Ücretleri Ve Öğretmen Atamaları Meclis Gündeminde. Öğretmenlere ödenen saat başı ek ders ücretlerinin en az 25 TL, ek göstergelerin ise 3600 olması gerektiği TBMM'de gündem oldu.

Meb Personeli 02.12.2017, 15:17 02.12.2017, 15:23
3600 Ek Gösterge, Ek Ders Ücretleri Ve Öğretmen Atamaları Meclis Gündeminde

Öğretmenlere 3600 ek göstergeverilmesi ve saat başı ek ders ücretinin en az 25 TL olması için mecliste konuşmalar yapıldı. 

CHP grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın konuşması:

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, yeni görevinizde de başarılar diliyor, hayırlı olmasını diliyorum.

Ak Parti Hükûmeti İç Tüzük’ü değiştirdi, maalesef şu anda sadece üç dakikamız var. Değerli öğretmen arkadaşlarımızın koca sorunlarını bir öğretmen olarak üç dakikada nasıl anlatacağız, maalesef şu anda sıkıntı yaşıyoruz yine burada.

Az önce Sayın Topcu’yu da dinledim. Sayın Topcu’nun dediğine katılıyorum. Eğer bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız gerçekten, sadece eğitimini ele alın, işgal edin, çökertin, zaten o ülke çöker.

Değerli arkadaşlar, kuşkusuz eğitim sistemimizin en temel sorunlarından bir tanesi de öğretmen arkadaşlarımız çünkü öğretmen arkadaşlarımız geleceğin mimarlarıdır, ülkemizin kalkınması ancak öğretmen arkadaşlarımızın yetiştireceği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerle mümkündür. Ancak bu nesilleri yetiştirebilmesi için de o öğretmen arkadaşlarımızın da vicdanen rahat olması gerekiyor, fikren, madden, manen özgür olması gerekiyor. Peki, bütün bu olanakları, bütün bu zemini Hükûmet, iktidar yapabiliyor mu? Maalesef hayır.

Öncelikle, bedenlerini, açığa alınan ya da ihraç edilen on binlerce öğretmen ve akademisyen için açlığa yatıran Nuriye ve Semih’e buradan binlerce selam gönderiyorum.

Değerli arkadaşlar, öğretmen arkadaşlarımız artık doğru dürüst eyleme katılamıyor, demokratik bir eyleme katılamıyor çünkü baskı var; sendikaya bile doğru dürüst üye olamıyor, yine baskı var. Öğretmen arkadaşlarımızın çoğu ihraç edildi, açığa alındı ve bunların içerisinde, inanın, çoğu da masum.

Değerli arkadaşlar, öğretmenlerin sorunlarından bir tanesi de atama, hepimiz çok iyi biliyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı buna bir türlü çözüm bulamadı. Çünkü 2002 yılından bugüne kadar sürekli bakanlar değişiyor ve her gelen yeni bakan sürekli müfredat değiştiriyor. Maalesef bu konuda Hükûmet yetersiz kaldı.

Öğretmenin ücretlisi, sözleşmelisi olmaz. Öğretmenin mutlaka kadrolu olması gerekiyor, nitelikli olması gerekiyor. Mülakat yerine liyakat tercih edilmeli ve özellikle göreve yeni atanan öğretmen arkadaşlarımızla ilgili bir sıkıntı var. Göreve atanıyorlar ama güvenlik soruşturması nedeniyle maalesef işe başlayamıyorlar. Efendim, on yıl önce, yedi yıl önce bir tane akrabası bir bankaya para yatırmış, bir şeyler olmuş. Lütfen, buradan sizlere de sesleniyorum sayın iktidar, bu sorunu, bu mağduriyeti ortadan kaldıralım.

Kısaca Hükûmete önerilerimizi sunayım: 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmelidir. Öğretmenlerin maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Öğretmenlerin ek ders ücretleri en az 25 TL olmalıdır. Öğretmenlere ödenen eğitim-öğretime hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına ödenmeli ve en az bir maaş tutarında olmalıdır. İnternet hizmeti öğretmenlere ücretsiz olmalıdır. Öğretmenlerin sınav görev ücretleri en az 2 katına çıkarılmalıdır. Öğretmenlere temsil tazminatı ödenmelidir, çocuk yardımları artırılmalıdır. Ayrıca  az önce Sayın Genel Başkanımız da söylemişti 3600 ek gösterge hakkı tanınmalıdır. Yönetici atamalarında mutlaka liyakat esas alınmalıdır ve bu yıl en az 40 bin öğretmen ataması yapılmalıdır.

MHP grubu adına konuşan MHP İstanbul Milletvekili Ömer Faruk Aksu'nun konuşması:

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim hakkında İç Tüzük’ün 37’nci maddesi uyarınca söz aldım. Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Teklifim, yaklaşık 870 bin öğretmenimizi ilgilendirmektedir ve hâlen yararlanmakta oldukları ek göstergelerin 1’inci derecede 3000’den 3600’e çıkarılması suretiyle artırılmasına yöneliktir. Ek gösterge, memurların emekli olmaları hâlinde alacakları emekli aylığı ile emekli ikramiyesinin miktarını ve aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre almakta olanların çalışırken aldıkları maaş miktarını etkileyen bir ödeme unsurudur. Devlet memurlarının hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık aldıkları dereceler itibarıyla belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarına ilişkin son genel düzenleme 1 Ocak 1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş ancak bu düzenlemeyle adil bir sistem bu alanda oluşturulamamıştır. Öte yandan, zaman içerisinde bazı unvanların ek göstergelerinde yapılan kısmi değişiklikler ise ek gösterge sisteminden kaynaklanan eşitsizlikleri daha da belirgin hâle getirmiştir. Devlet Memurları Kanunu ekinde yer alan ek gösterge cetvellerinde dereceleri itibarıyla öğretmenler için ek gösterge belirlenmiş olmakla birlikte, bu ek göstergelerin teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan bazı personelin ek göstergelerinden daha düşük olduğu görülmektedir. Oysa öğretmenlerimiz hem çalışma şartları hem de yaptıkları görevin önemi dikkate alındığında, çalışırken de emekli oldukları dönemde de daha iyi mali ve sosyal imkânlara sahip olmayı fazlasıyla hak etmektedirler. Özellikle emeklilik hakları bakımından öğretmenleri mağdur eden ek gösterge düzeninin değiştirilmesi zorunludur. Bu nedenle ek göstergelerinde artış yapılması, çalışan ve emekli öğretmenlerin hayat seviyelerinin kısmen de olsa yükselmesine katkı sunacaktır.

Kanun teklifimle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ekinde yer alan cetvelde değişiklik yapılmak suretiyle, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kapsamında görev yapan her derecedeki öğretmen ve diğer personelin ek göstergelerinin artırılması ve 1’inci derecede olanların ek göstergelerinin 3000’den 3600’e çıkarılması sağlanmaktadır. Ek göstergenin 3600’e yükselmesiyle, otuz yıl hizmeti bulunan ve 1’inci derecenin 4’üncü kademesinden bugün emekli olan öğretmenin emekli aylığı 538 Türk lirası, emekli ikramiyesi de 19.411 bin Türk lirası artırılmış olacaktır.

Değerli milletvekilleri, eğitim sistemindeki sorunların çok boyutlu olduğu ve bu sorunların tekrar nüksetmesine izin vermeyecek şekilde çözümü ve ihyası için birçok düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiği bir gerçektir. Ülkemizin nitelikli öğretmenlere sahip olmasının, çocuklarımızın aldığı eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması açısından büyük önem arz ettiği de malumdur. Bu nedenle, öğretmenlerimizin yararlandığı bazı haklarda iyileştirmeye gidilmesi, ayrıca kadrolu öğretmen sayısının artırılması suretiyle, atanamayan öğretmenlerden bazılarına mesleklerini yapma fırsatı sunulması ve öğretmen açığının kapatılması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiğimiz yeni bir kanun teklifiyle öğretmenlerimizin ek göstergelerinin artırılmasının yanında, tazminatlarının yükseltilmesini, iki yılda bir derece yükselmesi yapabilmelerini, kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlerde görev yapanların ek ödemelerinin 10 puan artırılmasını ve atanamayan öğretmen için 50 bin kadro ihdasını öngördük. Böylece daha önce de gündeme getirdiğimiz öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine ilişkin hususların güncellenerek tekrar Meclisin gündemine taşınmasını istedik.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, biraz önce verdiğimiz grup önerisinde de görüldüğü gibi, öğretmenlerimizin hak ve hukukunun korunması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayretlerimizi göstereceğimizi belirtmek istiyorum.

Bu düşüncelerle, binlerce öğretmenimizin haklı beklentisi olan ek göstergelerinin yükseltilmesine ilişkin kanun teklifimize destek vermenizi bekliyor, Genel Kurulun siz değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.

Yorumlar (19)
öğretmenim 3 yıl önce
her yıl 24 kasım öğretmenler günü geldiğinde öğretmenliğin öneminden dem vuranlar iş öğretmenlerin maddi durumlarını iyileştirmeye geldimi üç maymunu oynamaktan sıkılmıyorlar mı?öğretmen maaşları yoksulluk sınırının altında -yani öğretmenler yoksul bile değil yoksulluğunda altında bir yaşama mahkum edilmişken- açlık sınırının biraz üstünde bir maaş alırlarken hala öğretmenlerimizin maaşlarında- ek derslerinde iyileştirme yapılmaması gerçekten çok üzücüdür!
Boş ver 3 yıl önce
Şu malum sendika üye sayısı artar. Bu öğretmenlere 3000 gösterge bile fazla 2500 düşürün malum sendika böyle istiyor mmmmoooooooo
Muhammed 3 yıl önce
Artık yılan hikayesine dönen bu 3600 konusunu halledin,yıllar geçti.Bir kere de bizim için el kaldırın.
40 3 yıl önce
Şaşırdılar herhalde.. öğretmenler günü geceli epey oldu...seneye kullanın bu haberi..
Umut 3 yıl önce
yazık ! eğitim sendikalarımız, eğitim partilerine dönüştüğünden, artık bu işleri siyasiler konuşur oldu.
ramo 3 yıl önce
bu önergeye destek olmak gerekiyor.hiçbir devirde öğretmenlerimiz ekonomik açıdan bu kadar zorlanmamıştı.
Hiç 3 yıl önce
Güleriz geçeriz hepsi bu..asgari ücret tespit komisyonunda çalışan ve işverenlerden fedakarlık istiyor sayın bakan..öğretmenin ek dersini bunu yapanlar mi 25 tl edecek? CHP popülizm yapıyor olsa gerek..olmayacağını kendiler de gayet iyi biliyorlar çünkü
Muhammed 3 yıl önce
Yorumlara baksanız biraz
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Gelişmelerden Haberdar Olun

@