banner476

Aday Öğretmen İken İstifa Edenlerin MEB'e Sınavsız Dönme Durumu

Devlet Personel Başkanlığı tarafından 24547073-045.00-E.3473 sayılı Yeniden Atanma konulu 21 Mayıs 2018 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Meb Personeli 24.05.2018, 15:32
Aday Öğretmen İken İstifa Edenlerin MEB'e Sınavsız Dönme Durumu

Devlet Personel Başkan Yardımcısı Adem Dinç imzalı resmi yazıda Aday öğretmen olarak çalışmakta iken istifa ettiğinizi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi kapsamında yeniden atanmak için Milli Eğitim Bakanlığına başvurmanıza rağmen adı geçen Bakanlıkça atanmanızın ilk atama prosedürüne tabi olduğu belirtildiğinden bahisle konu hakkında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92'nci maddesinin birinci fıkrasında ''iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfa boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71'inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler'' hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun ''Öğretmenlik Mesleği'' başlıklı 43'üncü maddesinde ''Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurlık ile ilgili hükümleri aday öğretmenler hakkında uygulanmaz.'' hükmü, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7'nci maddesinde ise ''Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan 5'inci maddede belirtilen atama şartlarını taşıyanlar, aday öğretmenliğe atanmak üzere ilk atama kapsamında başvurabilir.'' hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; aday öğretmen iken istifa edenlerin, 657 sayılı Kanunun 92. maddesi kapsamında memuriyete geri dönüşlerine ilişkin engel bulunmadığı ancak öğretmen unvanına atanmak istemesi durumunda mezkur Yönetmelikte belirtilen ilk atama prosedürüne tabi olacağı değerlendirilmektedir." denildi.

Kamuajans.com 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@