Adaylığı öğretmen olmadan önce kaldırılan öğretmenler ne olacak?

banner483

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 6. fıkrasında 2014 yılı Mart ayında yapılan değişiklikle; "Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. ....." hükümleri ile aday öğretmenlerin adaylık işlemlerine; öncelikle performans değerlendirmesine göre başarılı olmak, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girme sistemi getirilmiştir.

Meb Personeli 14.05.2015, 00:12 14.05.2015, 00:13
Adaylığı öğretmen olmadan önce kaldırılan öğretmenler ne olacak?
 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 6. fıkrasında 2014 yılı Mart ayında yapılan değişiklikle; "Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. ....." hükümleri ile aday öğretmenlerin adaylık işlemlerine; öncelikle performans değerlendirmesine göre başarılı olmak, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girme sistemi getirilmiştir.
Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 11. fıkrasındaki; "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri aday öğretmenler hakkında uygulanmaz." hükümleri ile aday öğretmenlerle ilgili iş ve işlemler söz konusu bu 43. madde kapsamında değerlendirilecektir.

MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.12.2014 tarih ve 6370876 sayılı yazıları ile Bakanlık Teşkilat Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, 657'de yer alan adaylık eğitimleriyle ilgili tüm hükümlerin uygulanamaz hale geldiğini belirterek 14 Mart 2014'ten sonra atanan öğretmenler için, tüm adaylık eğitimlerini iptal ettiğini il milli eğitim müdürlüklerine bildirmişti.

Akabinde 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanmış adaylık eğitimleri ile ilgili iş ve işlemler açıklanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylık işlemleri ile ilgili hükümleri, 14.03.2014 tarihinden sonra ilk defa atanan aday öğretmenler hakkında uygulanacaktır.

14.03.2014 tarihi ila 05.02.2015 tarihleri arasında ilk ataması yapılan 55 bin civarında aday öğretmenlerin birinci performans değerlendirmesi 15.05.2015 tarihine, ikinci performans değerlendirmesi ise 12.06.2015 tarihine kadar yapılacak. Bu hususlarla ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağını MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 21.04.2015 tarih ve 4248950 sayılı yazıları ile il milli eğitim müdürlüklerine bildirmiştir.

14.03.2014 tarihinden önce atanan öğretmenlere ise Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

Aynı yazıda ikinci ve üçüncü değerlendirmelerinin ise takip eden dönemde Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

Performans değerlendirmelerinden sonra başarılı bulunan aday yazılı ve/veya sözlü sınava alınacaktır.

ADAYLIĞI ÖĞRETMEN OLMADAN ÖNCE KALDIRILAN ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK İŞLEMLERİ SÜRECİNDEN MUAF TUTULMASI GEREKLİĞİ KANAATİNDEYİZ.

Bilindiği gibi, daha önce yurt içi ve yurt dışı özel öğretim okullarında görev yapanlardan iliniz eğitim kurumlarına aday öğretmen olarak atananların; özel okul öğretmeni iken öğretmenlikte adaylıklarının kaldırılmış olması halinde, adaylık eğitiminin tüm devrelerinden temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim) muaf tutulmaları, Devlet memurluğu açısından ise en az bir yıl süreyle aday Devlet memuru konumunda değerlendirilerek, yasal adaylık süresinin sonunda olumlu sicil almaları halinde Devlet memurluğu açısından da adaylıklarının kaldırılacağı 20.06.2006 tarihli, 50183 sayılı ve 2006/56 nolu Genelge ile açıklanmıştı.

Ayrıca; Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 8. fıkrasındaki; "Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir." hükümlerine göre adaylık işlemlerinde başarılı olamayanların memuriyetle ilişiği kesilecektir.

Fakat Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 9. fıkrasındaki; "Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar." hükümlerine göre aday öğretmenliğe başlamadan önce 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar başarısız olurlar ise memur kadrolarına atanmaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Performans değerlendirmesi" başlıklı 16. maddesi 10. fıkrası; "(10) Performans değerlendirmesinde başarılı olamayan aday öğretmenler, aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır. Başarısız olan aday öğretmenlerin başarısızlığa neden olan durumları değerlendiriciler tarafından belgelendirilir." hükümleri ile,

Yine "Sınav sonrası işlemler" başlıklı 25. maddesi 2. fıkrası; "2) Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişikleri kesilir. Ancak bunlardan aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanır." hükümlerine göre aday öğretmenliğe başlamadan önce ilgili mevzuatına göre devlet memurluğunda adaylıkları kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanmaktadırlar.

Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 9. fıkrasından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Performans değerlendirmesi" başlıklı 16. maddesi 10. fıkrası ile aynı Yönetmeliğin Sınav sonrası işlemler" başlıklı 25. maddesi 2. fıkrası ve 2006/56 nolu Genelgeden hareketle aday öğretmenliğe başlamadan önce 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanların adaylık işlemleri sürecinden muaf tutulması gerektiği kanaatindeyiz.

Ayrıca 14.03.2014 tarihinden önce atanan öğretmenlere ise Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanamamaktadır iller adaylık eğitimlerini iptal ettiklerinden öğretmen sayısı yeterli değil diye eğitimler açılmamaktadır. 14.03.2014 tarihinden önce atanan öğretmenler çaresizlik yaşamaktadır.

Kamuoyu Milli Eğitim Bakanlığından 14.03.2014 tarihinden önce atanan öğretmenlerin adaylık işlemleri ve adaylığı öğretmen olmadan önce kaldırılan öğretmenler hakkında hangi iş ve işlemlerin yapılacağına dair bir açıklama beklemektedir.

Ahmet KANDEMİR
Kaynak: Kaynak: www.memurlar.net
banner482
Yorumlar (1)
insafli 5 yıl önce
InşAllah memur öğretmen lere bir çözüm bulunur

Gelişmelerden Haberdar Olun

@