banner476

Alan öğretmenleri, birleştirilmiş sınıfı bulunan eğitim kurumlarında derse girebilir mi?

İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur.

Meb Personeli 09.01.2020, 15:25
Alan öğretmenleri, birleştirilmiş sınıfı bulunan eğitim kurumlarında derse girebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 15.01.2019 tarih ve 4011474 sayılı yazısıyla, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıfı bulunan eğitim kurumlarında derse girip giremeyeceği veya sınıf birleştirme uygulaması düzeninde farklılıklar bulunması durumunda bu derslerin alan öğretmenleri tarafından okutulup okutulamayacağı sorusunu cevapladı.

MEB bu cevabi yazısında; "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğin 43. maddesinin 3. fıkrasında; "İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. Okulda kadrolu alan öğretmeni bulunmaması durumunda; bu dersler aynı eğitim bölgesinde, yoksa diğer eğitim bölgelerindeki kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. İhtiyacın kadrolu alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda, bu dersleri okutmak üzere, mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla atamaya esas olan alana öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar ek ders karşılığı görevlendirilebilir. Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması durumunda bu dersler yüksek öğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile de okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulur." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda Valiliğinizce gerekli işlemin yapılması ve ilgili mevzuatında açıkça yer verilen hükümlerle ilgili olarak gereksiz yazışmalara meydan verilmemesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;Ahmet KANDEMİR

www.memurlar.net

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@