banner476

Anadolu liselerine, müdür başyardımcısı normu verilemiyor

Okul yöneticilerinin norm kadrolarını belirleyen öğrenci sayıları yeniden düzenlenmelidir

Meb Personeli 13.02.2013, 09:54 13.02.2013, 09:54
Anadolu liselerine, müdür başyardımcısı normu verilemiyor
 Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun ve Kanunun uygulanmasına ilişkin Bakanlık emirlerinde yer alan çalışmalar neticesinde ilköğretim okulları ilkokula, ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüşlerdir.
Bu dönüştürmeler sonucunda 8 yıllık ilköğretim okulları fiziki yapıları müsaitse (Örneğin okul bahçesinde iki bina varsa.) anasınıfları ile birlikte 1.2.3. ve 4. sınıfları İlkokula dönüştürülerek bir binada toplanmıştır. 5.6.7. ve 8.sınıfları ise Ortaokula dönüştürülerek diğer binada toplanmıştır.

Aynı mahallede birbirine yakın olan İlköğretim okullarından birisi İlkokul diğeri ise Ortaokula dönüştürülmüştür.

Bazı okullar ise sabah Ortaokul, öğleden sonra İlkokul olarak dönüştürülmüştür. Tek hizmet binalı okullarda ise binalarda fiziki bölünmeler yapılıp hem İlkokul hem de Ortaokula dönüştürülmüştür.

Bu dönüşümler sonucunda önceden okulların İlköğretim olarak ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan öğrenci sayıları hesaplanıp yönetici norm kadroları belirlenmekte iken okulların İlkokul ve Ortaokul olarak dönüşümleri yapıldığından öğrenci sayılarında yarı yarıya azalmalar meydana gelmiş ve bu durumdan dolayı birçok okulumuzdaki yöneticiler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdir.

Şöyle ki;

Bazı Okul Müdürlükleri Müdür Yetkililiğe Düşmüştür.

1-10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin “Müdür Norm Kadrosu” başlıklı 6. maddesindeki hükümlere göre; Kapsama dahil okul ve kurumların her biri için bir müdür norm kadrosu verilir. Ancak, bünyesinde 6-8 inci sınıfları bulunmayan ilköğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150'den az olan okullara müdür norm kadrosu verilmediğinden özellikle taşrada ki okullarda okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile İlkokullarda öğrenci sayısı 150’den aşağıya düştüğünden müdür norm kadrosu da ortadan kalkmış İlkokulun müdür normu müdür yetkililiğe dönmüştür. Okulun mevcut müdürü ise norm kadro fazlası olmuştur.

Okulların Müdür Yardımcısı Kadroları Azalmıştır.

2- Norm Kadro Yönetmeliğinin “Müdür Yardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 8. maddesindeki hükümlere göre; İlköğretim okullarında öğrenci sayısı; 601'e kadar 1, 601 - 1401'e kadar 2, 1401-2201'e kadar 3 ve 2201 ve daha fazla 4 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmekte iken öğrenci sayıları okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile müdür yardımcıları için öğrenci sayıları, yönetmelikte belirtilen sınırlardan aşağıya düşmüş ve müdür yardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür yardımcısı ise norm kadro fazlası olmuştur.

Bir Çok Okulun Müdür Başyardımcısı Kadrosu Düşmüştür.

3- Norm Kadro Yönetmeliğinin “Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 7. maddesindeki hükümlere göre; müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan okullara müdür başyardımcısı norm kadrosu verildiğinden okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile müdür yardımcıları için öğrenci sayıları, yönetmelikte belirtilen sınırlardan aşağıya düşmüş ve müdür yardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür yardımcısı kadrosu üçten aşağıya düştüğünden müdür başyardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür başyardımcısı ise norm kadro fazlası olmuştur.

1, 2 ve 3. maddede sıraladığımız sorunların çözümü için norm kadro yönetmeliğinde; yöneticilerin norm kadrolarını belirleyen öğrenci sayılarının aşağıya çekilmesi yönünde değişiklik yapılması ve ilkokul ortaokul kavramların yönetmeliğe dâhil edilmesi gerekmektedir.

Mevcut Yönetmeliğe Göre; Fen ve Anadolu Liselerine Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu Verilmesi İmkânsızdır.

4- Ayrıca okul dönüşümleri ile ilgili olmasa da Norm Kadro Yönetmeliğinin “Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 7. maddesindeki hükümlere göre; Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan; Her türdeki Anadolu liselerine, Fen liselerine ve Çok programlı liselere bir müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmektedir.

Fakat Fen Liseleri Yönetmeliğinin “Kontenjan” başlıklı 8. maddesinde; “Okula her yıl alınacak öğrenci sayısının 4 şubeyi, bir şubedeki öğrenci sayısının ise 26’yı geçmemesi esastır. Ancak, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak bir şube daha açılabilir.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre 4 sınıflı bir Fen Lisesinde 4 yıl sonra 4x4x26=416 öğrenci bulunmaktadır.

Aynı durum Anadolu Liseleri Yönetmeliğinin “Kontenjan tespiti” başlıklı 8. maddesinde; “Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda ise 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyon tarafından tutanakla tespit edilir.”

Bu hükümlere göre 4 sınıflı bir Anadolu Lisesinde 4 yıl sonra 4x4x30=480 öğrenci bulunmaktadır.

Bu durum yatılı olmayan Fen Liselerine ve Anadolu Liselerine; Norm Kadro Yönetmeliğinin “Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 7. maddesindeki hükümlere göre hiçbir zaman Müdür Başyardımcısı norm kadrosu verilmemesini sağlamaktadır.

Bu sorunun çözümü için norm kadro yönetmeliğinde; “Müdür Başyardımcısı Norm Kadrosu” başlıklı 7. maddesindeki Müdür Başyardımcısı norm kadrolarını belirleyen öğrenci sayılarının 400’e çekilmesi yönünde değişiklik yapılması gerekmektedir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@