banner476

Bakan Yılmaz MEB'deki Boş Memur Kadro Sayısını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, soru önergelerini cevaplandırdı. Yılmaz, soru önergelerine verdiği cevapta mevcut personel açıklarından ve memur kadrolarındaki boşluktan da söz etti.

Meb Personeli 02.06.2017, 13:23
Bakan Yılmaz MEB'deki Boş Memur Kadro Sayısını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, soru önergelerine verdiği cevapta Suriyelilerin eğitim gördüğü okulların temizlik ve güvenlik ihtiyacı için personel alınacağını açıkladı. Ayrıca okullarda 3970 memur ve 8652 hizmetli kadrosunun boş olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz : "Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören Geçici Koruma Kanunu kapsamındaki Suriyeli öğrenci sayısı 169.010 olup geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören Suriyeli öğrenci sayısı 294.112’dir. Bu öğrencilere yönelik yapılan çalışmalarda, geçici eğitim merkezlerine kendi dil ve müfredatında eğitim öğretim çalışmaları yürütülürken, geçici eğitim merkezlerinde 15 saat Türkçe dersi eklenmiş olup, öğrencilerin Türkçe öğrenmelerini sağlamak üzere yeni çizelge oluşturulmuştur. Bu kapsamda Suriyeli öğrenciler, Türkçe ve akademik temelli dersler alarak Bakanlığımız okullarına kademeli olarak aktarılacaktır. Suriyeli  öğrenciler, Türk eğitim sistemi ve müfredatına tabi olmakla birlikte kendi dil ve kültürlerini unutmamalarına yönelik Arap dili ve kültürü üzerine ilave dersler alacaklardır.

Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce ülkemizde eğitim gören ve eğitim çağındaki Suriyeli öğrencilere Türk dilinin öğretimi ve öğrencilerin yaşadığı psiko-sosyal sorunların en aza indirgenmesi amacıyla örgün eğitime uyum programları planlanmıştır; bu kapsamda halk eğitim merkezleri aracılığıyla Türkçe kursları verilmektedir. Yabancılara  Türkçe öğretecek olan eğitim personeli, Suriyeli öğrencilere dağıtılan ve Yunus Emre Enstitüsünden satın alınan 490 bin Türkçe Öğretim Seti’ni kullanmaktadır.

Türkiye’de verilen eğitimin belgelendirilmesi amacıyla Bakanlığımız,  2015 ve 2016 yılı Haziran ayında yabancı öğrenciler için lise yeterlilik ve denklik sınavı düzenlemiştir. Yapılan denklik sınavına 6.530 öğrenci girmiş olup yaklaşık %58’i başarılı olmuştur. Türk üniversitelerinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında toplam 9.689, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ise toplam 13.663 Suriyeli öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu yıl itibarıyla 1.400 Suriyeli öğrenciye burs vermekte olup bunların 777’si bu yıl üniversiteyi kazanan Suriyelilerden oluşmaktadır.

Yeni eğitim alanlarının oluşması yönünde Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde 2019 yılına kadar 105 okul inşaatının yapılması planlanmaktadır. Şu ana kadar Suriyeliler için 30’un üzerinde okulun inşaatı ise tamamlanmıştır.

İhtiyaç sahibi Suriyelilere yardım sağlamak amacıyla Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle şartlı eğitim yardımı protokolü imzalanmıştır. Protokollerle birlikte Bakanlığımıza bağlı okullarda okuyan Suriyeli öğrencilere ilk ödemeler sağlanmış olup geçici eğitim merkezinde okuyan öğrenciler için de ilk ödemelerin temmuz ayı içinde yapılması planlanmaktadır. Bu yardımla beraber Suriyeli öğrencilerin okula devamsızlıklarının azaltılması amaçlanmaktadır.

Ülkemizde misafir edilen ve geçici koruma kapsamına alınan Suriyeli vatandaşlara yönelik Avrupa Birliği tarafından insani yardım, eğitim, sağlık, belediye altyapısı, göç yönetimi ile iş gücü ve ekonomi alanlarında toplamda 3 milyar avro tutarında fon kullanımını temin etmek amacıyla oluşturulan Türkiye’deki Suriyeliler için mali imkân çerçevesinde Bakanlığımıza doğrudan hibe yöntemiyle toplam 300 milyon avro tutarında bir bütçe tahsis edilmiştir. Ayrıca okul inşaatları için okul içi donatımlar da dâhil 200 milyon avro tutarında bir başka bütçe daha tahsis edilmiştir. Bu mali imkân kapsamında doğrudan Bakanlığımız kullanımına yönelik toplamda 500 milyon avro tutarında bir fon kullanılacaktır. Hibe anlaşması kapsamında 3/10/2016 tarihinde imzalanan ve 300 milyon avro tutarında bütçe kullanımına yönelik olarak hazırlanan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında iki yıl içerisinde geçici koruma altındaki Suriyelilere Türkçe ve Arapça eğitimi verilecek, telafi ve destekleme eğitimleri yapılacak, 60 bin Suriyeli öğrenciye akademik başarı, okula devam ve entegrasyona yatkınlıkları göz önünde bulundurularak burs yardımı yapılacaktır. Ayrıca 50 bin Suriyeli öğrenciye taşıma hizmeti verilecek, eğitim materyali geliştirilecek ve müfredatları iyileştirilecektir.

Proje kapsamında Suriyeli öğrencilere kırtasiye, okul materyali ve giyim yardımı yapılacaktır. Projeyle Suriyeli öğrencilerin başarı seviyelerini tespit etmek için özel bir sınav sistemi geliştirilecek, öğrenci rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanacaktır. Okulların temizliği ve güvenliği için temizlik ve güvenlik personeli istihdamı yapılacaktır. Aynı zamanda öğretmen ve idarecilere yönelik yönetici eğitimleri de verilecektir. Dijital bir izleme ve değerlendirme sistemi geliştirilecek ve verilerin sağlıklı takibi sağlanacaktır.

Diğer taraftan, öğretmen atama işleminde öğretmen atamaya esas öğretim programlarından mezun olan aday sayısı değil, alan öğretmenliklerinin ülke genelindeki ihtiyaç durumu dikkate alınmaktadır.

29 Mart 2017 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde okul ve kurumlarında toplam 3.970 memur, 8.652 hizmetli kadrosu boş bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından diğer hizmet sınıflarında kullanmak üzere ilave kadro kullanım izni verilmesi hâlinde ilk atama yoluyla personel alımına ilişkin iş ve işlemler başlatılacaktır diyor ve yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. "

kamupersoneli.net

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@