banner476

Doğuda Çalışan öğretmene 820 TL Fazla Maaş ve 52 Puana Kadar Fazla Hizmet Puanı Teşviki

Eğitimci Yazar Sedat DEGER 3 hizmet bölgesinin 6’ya çıkartılmasını öngördüğü makalesinde öğretmen ihtiyacı fazla olan illerde öğretmenlerin 52 hizmet puanına kadar almasının sağlanmasını ve aynı şekilde 820 TL ‘e kadar “Zorunlu Hizmet tazminatı” adı altında fazla maaş ödenmesinin sağlanması ile doğu ve güney doğu illerinde öğretmen ihtiyacının bir hayli kapatılacağını ifade etti.

Meb Personeli 25.10.2017, 23:56
Doğuda Çalışan öğretmene 820 TL Fazla Maaş ve 52 Puana Kadar Fazla Hizmet Puanı Teşviki

   Doğuda öğretmen bulunamaması veya görev yapan öğretmenlerinde çok kısa süre çalıştıktan sonra başka illere tayin isteyip gitmesinden yakınılmaktadır. Kısacası doğu öğretmen tutamamaktan muzdarip. Sözleşmeli öğretmenlik gibi farklı statüde öğretmen istihdamı da bu sorunu çözmeyecektir. Çünkü her ne kadar eski sistemle farklılıklar gösterse de geçmişte de sözleşmeli öğretmen istihdamı uygulanmış fakat  4 haziran 2011 tarihinde yayımlanan 632 sayılı KHK ile kaldırılmıştı.Yani istenildiği gibi bir sonuç sağlanamamıştı.Bu yüzden yeniden uygulana sözleşmeli öğretmenlik sisteminde de başarıya ulaşılması konusunda büyük tereddütler mevcut.

    Doğuda kalıcı öğretmen istihdamın sağlanabilmesi için iki farklı şekilde teşvik uygulanması gerekir. Çünkü 6 yıl öğretmeni herhangi bir yerde isteği dışında tutmak istenilen verimi sağlamayacaktır.Zira ”Zorla güzellik olmaz “ sözünden yola çıkarak öğretmenlerinde bulunduğu yerde zorla kalma psikolojisi ile her geçen ay ya da yıl verimsiz çalışmasını da beraberinde getirecektir. Belki daha fazla yıl atandığı okul veya ilde kalması sağlanmış olacak ama eğitimin kalitedeki verimi sağlanamayacaktır. Bir iş isteyerek mi yoksa istemeyerek mi yapıldığında daha verimli olur? Tabi ki isteyerek aşk ile şevk ile yapılan bir işten kalite sağlanabilir. Bu yüzden öncelikle doğuda çalışmayı teşvik edici şekilde öğretmenlerin maaşlarına ekstra “zorunlu hizmet tazminatı” adı altında ücret ödenmesi ile mevcut hizmet bölgelerini 3’ten 6’ya çıkartarak skalanın genişlemesi yani daha zor şartlarda çalışan öğretmenin daha fazla hizmet puanı alması da sağlanmalıdır.

Eğitim bölge sayısı 3’ten 6’ya çıkartılarak doğudaki öğretmenin daha fazla yıl çalışmasını da teşvik edecek şekilde fazla hizmet puanı almaları sağlanmalıdır;

      Doğuda çalışan öğretmenlerin yakındığı ve şevkini kıran hususlardan biri de tayin olmak istediğinde hizmet puanının yetersizliğidir. Şimdi akıllara eğer biz daha fazla hizmet puanını verirsek adam bir an evvel topladığı yüksek hizmet puanıyla çekip batıya gidebilir diye de bir düşünce gelebilir. Ama tam olarak öğretmenin sorunu; ne kadar yıl çalışsa da batıya tayin olmak istediğinde batıda çalışan öğretmenlerin hizmet puanlarının yüksek olmasından dolayı atamasının olmayacağını biliyor olması ve yaşamasıdır.Bundan dolayı da bir çok öğretmen ya bir an evlenerek yada sağlık gibi mazerete bağlı başvuruları kullanarak tayin istemektedir.Dilim varmıyor ama sahte veya sevmeden sırf atanmak için evlilikler yapıyorlar yada yakınlarının hastalıklarını kullanmaktadırlar.Ama daha fazla çalışarak daha fazla hizmet puanı toplayabilse veya bunu bilse bu sefer öğretmen herhangi bir bahanenin arkasına sığınıp mazerete bağlı atamalarla tayin olmayı aklının ucundan bile geçirmeyecek kendi hakkıyla topladığı hizmet puanlarıyla tayin olma yoluna gideceklerdir.Önemli olan doğudaki öğretmenin tayin isteyeceği zaman batıda fazla hizmet puanına sahip öğretmenlerin hizmet puanlarının altında ezilmesinin önüne geçilmesidir.Bu şekli ile doğudaki öğretmen 1 veya iki sene içinde mazeret ataması ile batıya veya daha iyi şartlara sahip illere gitmek isteme düşüncesi yerine bu sefer bulunduğu yerde her çalıştığı sene için batıya göre daha yüksek puan getireceğini bildiği için bu düşünce ile birlikte daha fazla bulunduğu yerde çalışma yoluna gidecektir.Zaten doğuda çalışan öğretmenin çalışma ve diğer faktörlerin zorluklarından dolayı daha fazla hizmet puanı alması en doğal hakları olması gerek.

     Diğer bir yandan mevcut hizmet alanı ve bölgelerine baktığımızda bir adaletsizlik söz konusu. Bunu hem Mardin ile Hakkari ve Şanlıurfa’da çalışmış bir öğretmen olarak söylüyorum. En basit bakış açısıyla Mardin ve Hakkaki’nin aynı bölge yani 3. hizmet bölgesinde olması mantık ile çelişmektedir. O coğrafi bölgeleri görüp yaşayanlar çok iyi bilirler ki Mardin ile Hakkari arasında gerek coğrafi koşullar bakımdan gerekse yaşam koşulları bakımdan dağlar kadar fark var fakat her şeye rağmen Hakkari ve Mardin hizmet bölgesi olarak aynı bölgede yani 3. hizmet bölgesinde.Bu sadece bir örnek ki bu örnekleri çoğaltabiliriz çünkü bir çok il aralarında çok büyük koşul farkına sahip olsa da ne yazık ki aynı bölge içinde değerlendirilmekte ve bu yüzden bir çok öğretmen de daha zor şartlar altında çalışsa da daha iyi çalışma koşullarda çalışan öğretmen ile aynı hizmet puanını almakta ve bu da haksızlık olarak karşımıza gelmektedir.Örneğin Mardin merkezde görev yapan öğretmen 22 puan alırken Hakkari merkezde çalışan öğretmen de aynı puanı yani 22 puanı almaktadır.Mardin’in gelişmişliği ile Hakkari’nin her şartta aynı gelişmişlik düzeyinde olmadığından yola çıkarak öğretmenlerin bu şekilde aynı puanı almaları haksızlıktır.Bunun için hizmet bölgelerinin sayısı 3’ten 6’ya çıkartılarak buna bağlı verilen hizmet puan aralıklarının skalasının genişliği arttırılmalı.Bu sayede öğretmenlerin çalıştığı yerden hakkıyla hizmet puanı aldığı güveni oluşturularak daha yüksek hizmet puanı aldığı yerde istediği yere atanmak için daha fazla çalışarak puan biriktirme çabasında olması da sağlanır.Bir öğretmen, eğer kaldığı yerde daha fazla hizmet puanı alıyorsa batıda  atanmak istediği yerdeki yüksek hizmet puanını ulaşabilmek için daha fazla yıl çalışmak isteyecek.Çünkü atanmak istediği yere gitmek için başka yere atanarak daha az hizmet puanı almak mantıklı gelmeyecek ve bulunduğu yerde çalışmaya devam ederek hizmet puanı biriktirme yoluna gidecektir.

      17 Nisan 2015 Tarihli resmi gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 37. maddesine göre iller gruplandırılarak üç hizmet bölgesine ayrılıştır. 38. madde 1. fıkrasına göre ise okullar gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır. Fakat dediğim gibi 3 hizmet bölgesi yetersiz gelmekte bunun yerine 6 hizmet bölgesi olacak şekilde iller gruplandırılmalıdır.

MEVCUT HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ

HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ EK-1

                                                                                                                               

BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ

İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ

ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGESİ İLLERİ

1

Adana

1

Adıyaman

1

Ağrı

2

Afyonkarahisar

2

Artvin

2

Ardahan

3

Aksaray

3

Bayburt

3

Batman

4

Amasya

4

Çankırı

4

Bingöl

5

Ankara

5

Elazığ

5

Bitlis

6

Antalya

6

Erzincan

6

Diyarbakır

7

Aydın

7

Giresun

7

Erzurum

8

Balıkesir

8

Gümüşhane

8

Hakkari

9

Bartın

9

İstanbul

9

Iğdır

10

Bilecik

10

K.Maraş

10

Kars

11

Bolu

11

Kastamonu

11

Mardin

12

Burdur

12

Kırşehir

12

Muş

13

Bursa

13

Kilis

13

Siirt

14

Çanakkale

14

Malatya

14

Şırnak

15

Çorum

15

Nevşehir

15

Tunceli

16

Denizli

16

Niğde

16

Van

17

Düzce

17

Ordu

18

Edirne

18

Rize

19

Eskişehir

19

Sivas

20

Gaziantep

20

Şanlıurfa

21

Hatay

21

Tokat

22

Isparta

22

Yozgat

23

Mersin

24

İzmir

25

Karabük

26

Karaman

27

Kayseri

28

Kırıkkale

29

Kırklareli

30

Kocaeli

31

Konya

32

Kütahya

33

Manisa

34

Muğla

35

Osmaniye

36

Sakarya

37

Samsun

38

Sinop

39

Tekirdağ

40

Trabzon

41

Uşak

42

Yalova

43

Zonguldak


 

YAPILMASI GEREKEN HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ

HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ EK-1

BİRİNCİ HİZMET BÖLGE İLLERİ

İKİNCİ HİZMET BÖLGE İLLERİ

ÜÇÜNCÜ HİZMET BÖLGE İLLERİ

DÖRDÜNCÜ HİZMET BÖLGE İLLERİ

BEŞİNCİ HİZMET BÖLGE İLLERİ

ALTINCI HİZMET BÖLGE İLLERİ

1

Adana

1

Afyonkarahisar

1

Elazığ

1

Adıyaman

1

Diyarbakır

1

Ağrı

2

Ankara

2

Aksaray

2

İstanbul

2

Artvin

2

Batman

2

Ardahan

3

Antalya

3

Amasya

3

K.Maraş

3

Bayburt

3

Erzurum

3

Bingöl

4

Aydın

4

Balıkesir

4

Malatya

4

Çankırı

4

Mardin

4

Bitlis

5

Bursa

5

Bartın

5

Nevşehir

5

Erzincan

5

Iğdır

5

Hakkari

6

Denizli

6

Bilecik

6

Niğde

6

Giresun

6

Van

6

Kars

7

Eskişehir

7

Bolu

7

Sivas

7

Gümüşhane

7

Muş

8

Gaziantep

8

Burdur

8

Kastamonu

8

Siirt

9

Mersin

9

Çanakkale

9

Kırşehir

9

Şırnak

10

İzmir

10

Çorum

10

Kilis

10

Tunceli

11

Kayseri

11

Düzce

11

Ordu

12

Kocaeli

12

Edirne

12

Rize

13

Konya

13

Hatay

13

Şanlıurfa

14

Muğla

14

Isparta

14

Tokat

15

Samsun

15

Karabük

15

Yozgat

16

Karaman

17

Kırıkkale

18

Kırklareli

19

Kütahya

20

Manisa

21

Osmaniye

22

Sakarya

23

Sinop

24

Tekirdağ

25

Trabzon

26

Uşak

27

Yalova

28

Zonguldak

     İller 6 Hizmet bölgesine ayrılmasına rağmen yine okullardan yani eğitim kurumlarından 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındakiler zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında; 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındakiler ise zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında sayılmaya devam etmelidir.Buna göre;

1.alan

2.alan

3. alan

4. alan

5. alan

6. alan

1.BÖLGE

-------

-------

------

10 yıl

9 yıl

8 yıl

2.BÖLGE

-------

-------

-------

9 yıl

8 yıl

7 yıl

3.BÖLGE

-------

-------

-------

8 yıl

7 yıl

6 yıl

4.BÖLGE

-------

-------

-------

7 yıl

6 yıl

5 yıl

5.BÖLGE

-------

-------

-------

6 yıl

5 yıl

4 yıl

6.BÖLGE

-------

-------

-------

5 yıl

4 yıl

3 yıl

     Yukarıda yeniden oluşturularak 3 hizmet bölgesinden 6 hizmet bölgesine çıkartılan tabloda belirtilen hizmet bölgesi ile hizmet alanındaki eğitim kurumunda(okulda) görev yapan öğretmenler, öngörülen çalışma süresini tamamladığı takdirde zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır.

     Tavsiye ettiğim yeni bölge sistemine göre önceden 1. hizmet bölge(çoğunluğu batı ileri) illerinde bir öğretmen en fazla 7 yıl çalışarak zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirirken yeni hali ile ise 3 yıl daha fazla çalışarak 10 yılda zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak. Böylece öğretmen 1-3 . Hizmet bölgesindeki illerde daha fazla çalışarak zorunlu hizmet yükümlülüğünü bitirmek yerine batıya göre daha az çalışma süresi öngörülen 4-6 hizmet bölgesindeki okullarda çalışmayı daha çok tercih edecektir.

Ayrıca;

1.alan

2.alan

3. alan

4. alan

5. alan

6. alan

1.BÖLGE

10 puan

11 puan

12 puan

14 puan

16 puan

18 puan

2.BÖLGE

12 puan

13 puan

14 puan

16 puan

18 puan

20 puan

3.BÖLGE

13 puan

14 puan

16 puan

20 puan

24 puan

28 puan

4.BÖLGE

16 puan

18 puan

20 puan

24 puan

28 puan

32 puan

5.BÖLGE

22 puan

24 puan

24 puan

30 puan

36 puan

42 puan

6.BÖLGE

26 puan

28 puan

30 puan

36 puan

44 puan

52 puan

     Yeni tabloya göre bir öğretmen çalıştığı okulun bulunduğu hizmet bölgesi ile hizmet alanına göre tabloda karşılığı bulunan hizmet puanını almaya başlayacaktır.Mevcut hizmet puanı sisteminde bir öğretmen 3 hizmet bölgesine göre en fazla 30 hizmet puanı alırken önerdiğim hizmet puanı tablosuna  göre ise 4.,5. ve 6. hizmet bölge illerin oluşturulması ile bu bölge illerinde görev yaparak eskiye göre 22 puana kadar daha fazla hizmet puanı almış olacak.tayin olmak isteyen öğretmen için daha fazla hizmet puanı olan yerde bulunmak daha cazip hale geldiği için birkaç yıl daha çalışmak isteyebilecek ve bu da öğretmenin doğuda kalma süresinin artmasını sağlayacaktır.

  Doğu ve Güneydoğuda Görev Yapan Öğretmene 820 TL’ye Kadar “Zorunlu Hizmet Tazminatı Ücreti” ödenmeli;

     Çalışma koşulları diğer illere göre daha zor olan ve öğretmenlerin özellikle daha kısa süre kaldığı  4. , 5. ve 6. hizmet bölge illerinde çalışan öğretmenlere çalıştığı eğitim kurumun zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen hizmet alanına göre artırımlı “zorunlu hizmet tazminatı” adı altında fazladan maaş ödenmelidir.

1.alan

2.alan

3. alan

4. alan

5. alan

6. alan

1.BÖLGE

----------

----------

----------

----------

----------

----------

2.BÖLGE

----------

----------

----------

----------

----------

----------

3.BÖLGE

----------

----------

----------

----------

----------

----------

4.BÖLGE

----------

----------

----------

240 TL

250 TL

260 TL

5.BÖLGE

----------

----------

----------

480 TL

500 TL

620 TL

6.BÖLGE

----------

----------

----------

780 TL

800 TL

820 TL

    Tablodan da görüleceği üzere öğretmenin çalıştığı eğitim kurumunun bulunduğu hizmet bölge ve alan sayısı arttıkça artırımlı “ zorunlu hizmet tazminatı” adı altında ücret alması öngörülmektedir. Böylelikle çalıştığı yerde diğer illere göre daha zor şartlarda çalışan öğretmen çalışma ve bulunduğu yerin koşulları daha kötü olsa da doğru aynı doğrultuda daha fazla maaş aldığı için daha fazla bulunduğu bölge ilinde çalışmak isteyecektir.Böylelikle maaş teşviki alan öğretmenin bölgede kaldığı süre birkaç yıl daha artarak özellikle doğu ve güneydoğu ilindeki öğretmen ihtiyacı bir hayli kapatılmış olacaktır.Hele ki iki öğretmenin evlenerek beraberce görev yaptığını düşünecek olursak aylık 1640 TL yıllık ise bu rakamın 19680 TL’ye kadar fazladan maaştan dolayı bölgede daha fazla çalışmalarını sağlayacaktır.

Doğuda öğretmenlerin çalışmasını teşvik etmek istiyorsak ve gönülleri ile çalışmalarını sağlamak istiyorsak fazladan hizmet puanı almaları ile 820 TL’ye kadar fazla maaş almalarının sağlanması yerinde bir adım olacaktır.

Sedat DEGER

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Kurucu Başkanı

Yorumlar (5)
İdareci 3 yıl önce
kesinlikle katılıyorum. doğuda sözleşmeli öğretmenleri zorla isteksiz isteksiz çalıştırıp öğretmenlik oynatılacağına verilsin doğu tazminatı isteyen çalışsın. hiç değilse daha verimli çalışır öğretmenler. verimli olmadıktan sonra zaten bir anlamı kalmıyor eğitimin.
Necmettin 3 yıl önce
Sayin yazar cumhurbaskani öğretmene 1tl zam yapsak bu ülke batar diyor sen gelmissin ne diyorsun Allah aşkına... 850 ne milli eğitimi batirdilar sucuda öğretmene yukluyorlar. Nicelik var nitelik yok
Öz 3 yıl önce
Doğu lu olan arkadaşlarımızdan oh hem ailemin yanında olcam hem puan hem para diyor.bu da farklı bir bakış açısı oluyo bence
öğretmen 3 yıl önce
Bunu hukumet yapmaz. Ben 9 yildir guneydogudayim. Bu haberleri cok duydum. Inanmayin. Saf olmatalom. Sozlesmeli ogretmenlik niye geldi saniyorsunuz?
Chmtry 3 yıl önce
Yazdıklarınız pek inandırıcı degıl rüyada olur

Gelişmelerden Haberdar Olun

@