banner476

Dönüştürülen okulun yöneticisi mağdur olacak

DÖNÜŞTÜRÜLEN OKUL YÖNETİCİLERİ MAĞDUR OLACAK!

Meb Personeli 22.08.2012, 04:14 22.08.2012, 04:14
Dönüştürülen okulun yöneticisi mağdur olacak
 
İlköğretim  kurumlarındaki yöneticilerin bir bölümü de yeni sistem nedeniyle mağduriyet yaşamaya başlamıştır. İlköğretim Okullarının bir kısmı ya ilkokula ya da ortaokula dönüşmüştür.Bu dönüşme sırasında öğrenci sayısında meydana gelen azalma ile beraber hem müdür yardımcılığı normlarında hem de buna bağlı olarak müdür başyardımcılığı norm kadrolarında düşüşler yaşanmaktadır.
       Bu süreçte,ilköğretim okullarının bir kısmı da bölünerek hem ilkokul hem de ortaokul haline getirilmiştir.Bu tür bölünen ilköğretim okullarında öğrenci sayısı ve idareci kadrosu da bölünmektedir. Her ne kadar şu aşamada bu kurumların aynı müdürler tarafından yönetilmeye devam edilmesiyle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin “Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar” başlıklı 15. maddesinin (f) bendinde; “f) Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların;
1-Müdür yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumların öğrenci sayılan ayrı ayrı, müdür başyardımcısı ve ilave müdür yardımcısı verilmesini gerektiren özellikler ise birlikte değerlendirilir. Ancak verilecek müdür yardımcısı sayısı, bu kurumların tümü için hiçbir şekilde 7'yi geçemez.” hükmü çerçevesinde normun düşmesi noktasında sıkıntı yaşamayacaklarmış gibi görünseler de bu okulların her ikisine de ayrı müdür atanması durumunda müdür başyardımcılığı kadrolarının düşmesi kaçınılmaz görünüyor. Şu anda  bu kurumlarda görev yapan yöneticiler norm açısından sıkıntı yaşamasalar bile çalışma şartları ve mesai açısından oldukça güç bir durumda bulunmaktadırlar.Bu iki kurumun sabahçı ve öğlenci olarak yapılandırılmasıyla bu yöneticiler, sabahın erken saatlerinden başlayarak akşamın geç saatlerine kadar devam eden bir mesai  ile karşı karşıya kalarak mağdur olmaktadırlar.
 
Müdür Başyardımcıları, şu anda aynı müdüre bağlı olarak yönetilen kurumların her ikisi için de müdür başyardımcılığı görevini sürdürecekler fakat bölünen kurumlardan diğerine de müdür atanması durumunda normları düşecek ve böylece Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Yöneticilik görevinin sona ereceği hâller” başlıklı 27. maddesinde “(1) Eğitim kurumu yöneticilerinden; (3) (Değişik üçüncü fıkra: 09.08.2011/28020 RG) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda olan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak Bakanlıkça norm kadrolarının onaylandığı tarihten geçerli olmak üzere belirlenir. Norm kadro fazlası durumuna düşen yöneticiler, istek ve ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.  Durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması ya da kendilerine önerilen eğitim kurumlarına atanmak istemeyenlerin yöneticilikleri, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş yöneticilikler için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Ancak 18 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında kadın adaylara ayrılan müdür yardımcılığı norm kadrosu bu fıkra kapsamı dışındadır.
 
(4) (Ek dördüncü fıkra: 09.08.2011/28020 RG) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 2 yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da her hangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroyla ilişkilendirilir. 2 yılın sonunda durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan ve durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.” hükümleri gereği norm fazlası olarak kurumlarında 2 yıl tutulacak, bu süre içerisinde norm kadro ile irtibatlandırılamamaları ve açık eğitim kurumlarına atanamamaları halinde yöneticilikleri düşecektir. Yıllarını eğitim yönetimine vermiş bu yöneticilerin bu şekilde mağduriyet yaşamamaları için ilgili mevzuatta gerekli değişiklikler yapılarak, şimdiden tedbir alınmalıdır.
 
Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri
M. YAŞAR ŞAHİNDOĞAN
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@