banner476

Ek-2’de Tadilat Şart!

Yönetici Atama Yönetmeliğinde, Ek-2’de Tadilat Şart!

Meb Personeli 21.02.2013, 13:04 21.02.2013, 13:04
Ek-2’de Tadilat Şart!
  Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklanan Yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin  şubat ayı içinde değişeceği konusu eğitim camiasında heyecan yarattı. Eğitim sitelerinde en çok gündem olan okullara yönetici atama ve yer değiştirme ölçütleri dünden bu güne tartışılmaya devam ediyor. 6287 sayılı kanunla yöneticilerin atanmasında mülakatın getirilmiş olmasına tepkiler sürerken geçen hafta Danıştay bu konudaki kararını da vererek bu kriterin kullanılmasına onay vermiş oldu. Böylece bundan sonraki yönetici atamalarında mülakatın kullanılmasının yolu da açılmış oldu. Mevcut yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde Ocak ve  Şubat  aylarında sınava dayalı atamaların yapılabileceği meselesi ise değişen kanundan kaynaklı mevzuat çalışmalarına takılmıştır. Ancak bazı illerde bu duruma rağmen duyurulara çıkılmıştır.

09.08.2011 Tarih ve 28020 sayılı resmi gazetede yer alan Yönetici Değerlendirme Formu(Ek-2) daha önceden alınan teşekkür, takdir ve   maaşla   ödülü yok saydı.Bu   uygulama   hukuk devletine uygun olmamıştır.Bu   uygulama   ile bu belgeleri veren kişi ve kurumlarda yok sayılmıştır.Bu ödüllerin yerine Başarı belgesi(en fazla 3 adet), Üstün  başarı belgesi(en fazla 1 adet) ve ödül (en fazla bir adet) getirilmiştir.Bu bölümde alınan ödüllerden puanı en fazla olandan sadece birisine puan verilecektir.Diğerleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Ödüller ve cezalar başlığı   altındaki    bölüm ile daha önceki Ek-2’deki aynı başlıklı bölümün denkleştirilmesi adalet açısından yerinde olacaktır.Teşekkür-Başarı belgesi,Takdir- üstün başarı ve   Maaşla   Ödül-ödülle aynı değerlendirilebilir.

Kariyer bölümünde de  Uzman  ve başöğretmen unvanları yer almaktadır. Bu konuda 2005 ve 2006 yıllarında hizmet süresi ve sınavlardaki başarıları göz önüne alınarak kazanılan hakların ilerleyen yıllarda mahkemeye takılması ve şartları   taşıyanlara   yeni imkânların sunulmaması nedeniyle Ek-2’den çıkarılması gerekir.Bu unvanları kazananlar maaşlarında ek kariyer ücretini her ay almaktadırlar.Bunların yerine yapılan bilimsel araştırmalara, yazılan kitaplara,bulunan öğretim yöntemlerine,patent vd. başarılara puanlar verilebilir.Böylece araştırmalar yapmanın ve mesleki gelişiminde önü açılmış olur.

Torba kanunla getirilen mülakatın atama ve yer değiştirmelerdeki etkisi konusunda Ek-2’de nasıl bir yerinin olacağı konusu merak edilmektedir.Basına yansıyan haberlere göre tercihle bir kurumu isteyen ve ilk üçe kalan adaylardan birisi kurulacak komisyon kararıyla valiliklerce(İl milli eğitim müdürlüğünün teklifi ile) atanacak.Bu uygulama 2004 yılındaki yönetmelikte ilk beşe kalan adaylar için  uygulanmıştı. Danıştay daha sonra kanunda olmadığı için mülakatı iptal etti.Yeni çıkacak yönetmelikte yazılı sınav(test), Ek-2 ve sözlü sınav(mülakat) olmalıdır.Önceki kriterlere göre ilk üçe kalan tespit edilmeli ve sonra mülakat yapılmalıdır.Mülakat gerekirse kamera önünde yapılmalı, geçmişte yapılan çok önemli çalışmaları(cv si),yüksek lisans ve mesleki çalışmaları  incelenmelidir.

Okulların kaderini birebir etkileyen yöneticilerin seçimi yapılırken hangi ölçüt kullanılırsa kullanılsın kamu vicdanını rahatsız etmeyecek bir uygulama  yapılmalıdır. Yalnızca test yönetimiyle seçilmiş bir müdür yardımcılığı da isabetli değildir.Geçmiş tecrübeleri de göz önüne alarak daha objektif bir yönetmelik sonucu seçilecek yöneticilerin en az üç aylık bir hizmet içi eğitime tabi tutulması ve iş içinde her zaman mesleki gelişiminin sürdürülmesi sağlanmalıdır.Tüm bu açıklamalardan daha önemlisi yöneticilerin rutinlerle uğraşmaktan müdürlük değil müttehitlik yapmaktan kurtarılması elzemdir.Asıl görev eğitim yöneticiliğidir.Okulun bakım onarım ve donanım ihtiyaçlarını il ve ilçelerdeki ilgili birimlerin tamamlaması daha doğru olacaktır.Eğitimcilere eğitim yöneticiliği yakışır.Son olarak Okul müdürlüğü ikinci görev olmaktan çıkarılmalı ve mutlaka genel yönetim hizmetleri sınıfına alınmalıdır. 

1ilhamifindik@gmail.com
personelmeb.net

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@