banner476

Hamile öğretmenler seminer döneminde idari izinli olacaklar mı?

Kronik hastalığı olan kişilerin seminerlere katılıp katılmayacağı konusu sorgulanırken, hamile öğretmenlerin seminerde idari izinli olup olmayacağı da araştırılıyor.

Meb Personeli 20.08.2020, 21:30
Hamile öğretmenler seminer döneminde idari izinli olacaklar mı?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seminerler okullarda öğretmenlerin katılımıyla yapılacak. Bakanlık, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi. Peki, Hamile öğretmenler seminerde idari izinli mi?

HAMİLE ÖĞRETMENLER SEMİNERE GİDECEK Mİ?

Hamile Öğretmenlerin İdari İzin Konusu Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 66836956-010.07.01-19531 sayılı İdari İzin konulu yazıda hamile öğretmenlerin durumundan bahsedilmektedir.

İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzalı resmi yazıda ''COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, 29 Mayıs 2020 tarihli ve 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/8 sayılı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.'' denilmiştir.

 Yazı kapsamında hamile öğretmenler de hamileliklerinin 24. haftasından 42. haftasına kadar idari izinli sayılacak. Böylece doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkmış olacak. Hamileliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar geçen süredeki idari izin zaruri olacak, isteğe bağlı değerlendirilmeyecek.

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 16833931-903.05.03-E. 7259041 sayılı 1 Haziran 2020 tarihli Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı resmi yazıda ''Bir örneği ekte gönderilen 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, Covid-19 salgını kapsamında 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler belirlenmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren, önceden olduğu şekilde görev yerlerinde çalışmaya başlayacaktır. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında bulunanlar, 19 Haziran 2020 tarihinden sonraki süreçte ilgi Genelge kapsamında değerlendirilecektir.

Bu süreçte personelden; yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (sağlık kurulu raporu, e-nabızdan alınacak belge veya ilaç raporlarıyla bu durumlarını belgelendirenler) bulunanlar idari izinli sayılacaktır.

Bu süreçte idari izinli sayılanlar görevlerini fiilen yerine gelirmiş sayılacak; mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu kapsamda bulunan personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönecektir.

Diğer taraftan Bakanlığımız personelinin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile araçlarının dezenfekte işlemlerinin yapılması hususunda bütün birimler gerekli tedbirleri alacaktır.'' denilmiştir.

29 Mayıs 2020 Tarihli ve 31139 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer'de yayınlanan COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2020/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde ''COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart 2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni'' konulu 2020/2 sayılı Genelge ile 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler'' konulu 2020/4 Sayılı Genelge 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.'' denilmiştir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@