banner476

İstanbul 2020 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Yapılan Açıklama:

Meb Personeli 25.12.2019, 21:46 25.12.2019, 21:50
İstanbul 2020 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı

    Bakanlığımıza bağlı ilimizdeki okul ve kurumlarda görevli her kademedeki personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla, Müdürlüğümüz birimleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin görüşleri alınarak "2020 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Planı" hazırlanmıştır.

       2020 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planındaki faaliyetlerin,  Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği ile 2007/57 No'lu Genelge hükümlerine göre ve ekte sunulan "Uygulama Esasları" çerçevesinde düzenlenmesi ve Müdürlüğümüz birimleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince resmi/özel kurum ve kuruluşlar işbirliğinde yürütülmesi 23/12/2019 tarih ve 31520825-774.01.01-E.25481045 sayılı Valilik Onayı ile uygun görülmüştür.

Ek: Hizmetiçi Eğitim Planı

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@