İYEP EK DERS HESAPLAMASINDA ÖĞRETMENLER MAĞDUR OLMAKTADIR

İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ EK DERS SAATLERİ HESAPLAMASINDA UYGULAMADA FARKLILIKLAR GÖRÜLMEKTE OLUP ÖĞRETMENLER BU KONUDA MAĞDUR OLMAKTADIR.

Meb Personeli 05.11.2019, 23:01 05.11.2019, 23:03
İYEP EK DERS HESAPLAMASINDA ÖĞRETMENLER MAĞDUR OLMAKTADIR

Halbuki; Yönetici ve öğretmenlerin  ders ve ek ders saatlerine  ilişkin karara göre :

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları
MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden
sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;
İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2018-2019 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders ücreti verilir.” denmektedir.

Ek ders yönetmenliğinin 8. Maddesinin 7. bendine göre  İYEP kurslardaki ek ders ücretini azami ek ders görevlerinin dışında saymaktadır. Bu kapsamda alınacak ek derslerle diğer ek dersleri ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla İYEP 40 saat sınırlamasına dahil değildir.  
  
Yine Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinin (a) bendinde de; öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ayrıca ek ders görevi verilebileceği belirtilirken bu kapsamda normal müfredat kapsamında haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan öğretmenin , bunun yanında  8’inci maddesi kapsamında ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) kapsamında haftada 10 saate, aynı Kararın 9’uncu maddesi kapsamında ise destek eğitim odasında öğretmen yetersizliğinden haftada 8 saate kadar daha ders okutarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Sınıf öğretmenleri İYEP’ de DYK’lardaki gibi 2 katı ücreti ve ek hizmet puanı alamayıp mağduriyet yaşarken üstüne bir de 40 saat sınırına dahil edilip ekstra mağduriyet yaşaması İYEP ‘in uygulanabilirliğini de zorlaştırmaktadır.

MEBPERSONEL.COM / ÖZEL

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@