banner476

Mahkeme: Sözleşmelilikte Geçen Süre Zorunlu Hizmetten Sayılmalıdır

Mahkeme: Sözleşmelilikte Geçen Süre Zorunlu Hizmetten Sayılmalıdır

Meb Personeli 21.02.2013, 22:27 21.02.2013, 22:27
Mahkeme: Sözleşmelilikte Geçen Süre Zorunlu Hizmetten Sayılmalıdır
 Van 2. İdare Mahkemesi, Muş’un Bulanık İlçesi 125. Yıl Bulanık İlköğretim Okulu’nda öğretmen olarak görev yapan üyemizin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak çalıştığı sürenin adaylık süresinden değerlendirilerek zorunlu hizmetten muaf tutulma ve özlük haklarının iadesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.

Eğitim-Bir-Sen olarak, “06.05.2010 tarihinden önce göreve başlayan sözleşmeli öğretmenler 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrolu öğretmenler gibi zorunlu hizmetten muaf tutulmuştur. Sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe geçişte kamusal hizmet kesintiye uğramaksızın devam etmekte, sadece kişinin bağlı bulunduğu personel rejimi değişmektedir. Müvekkil sendika üyesinin kamusal hizmete sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlama tarihi 26.04.2009 olup; KHK öncesi KPSS başarısıyla kadrolu öğretmenliğe geçmiştir. Davalı kurumun KHK ile kadrolu öğretmenliğe geçen, 06.05.2010 tarihinde önce başlayan sözleşmeli öğretmenleri zorunlu hizmetten muaf tutup KPSS puanıyla KHK öncesi kadrolu öğretmenliğe geçenleri kapsam dışı bırakması başarılı insanın cezalandırılması niteliğinde olup eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle müvekkil sendika üyesinin özlük haklarının iadesi ile zorunlu hizmetten muaf tutulması gerekirken talebin reddi hukuka aykırı olduğu gibi, Anayasa’nın 49. maddesinde yer alan, ‘Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır’ hükmüne de açıkça aykırılık teşkil etmektedir…” ifadelerine yer vererek, tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini talep etmiştik.

Van 2. İdare Mahkemesi, oybirliğiyle aldığı kararında, 04.06.2011 tarihinden önce, 16.12.2010 tarihinde kadroya geçen üyemizin, sözleşmeli öğretmen olarak çalıştığı sürenin adaylık süresinden değerlendirilerek zorunlu hizmetten muaf tutulma ve özlük haklarının iadesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına hükmederek, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

 Kararı Görüntülemek İçin Tıklayınız

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@