banner476

MEB 2019 Yılı Alan Değişikliği Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı “MEB” 2019 yılı alan değişikliği başvuru kılavuzunu yayımlamasının ardından 9 Aralık 2019 tarihi itibarıyla başvurular da başladı. Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru şartları ve tüm detaylar...

Meb Personeli 10.12.2019, 16:48
MEB 2019 Yılı Alan Değişikliği Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Personel Genel Müdürlüğü’nce 2019 Yılı Alan Değişikliği Duyurusunun yayımlanmasının arından başvurular da 9 Aralık 2019 tarihi itibarıyla başladı. Öğretmenlerin 2019 yılı aşan değişikliği başvuru ve atama takvimine dair detayları “My Memur" olarak sizler için bu haberimizde hazırladık.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakanlığımızda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla;

Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,

Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,

Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin,

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre, mezun oldukları yükseköğrenim programına göre atanacakları alanlara,

Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayanların ise Özel Eğitim alanına alan değiştirmek üzere başvuruları alınacaktır.

KONTENJANLAR NASIL BELİRLENECEK?

Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar, (spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar alanları, bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile özel program ve proje uygulayan okullar hariç) illerin alanlar bazındaki boş norm kadro ve öğretmen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

TERCİHLER ve ATAMALAR NASIL OLACAK?

- Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, “Tercih ve Atama” sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde “Elektronik Tercih Formu” aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

- Yirmi beş (25) eğitim kurumu tercihinde bulunanlar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum.”, “Tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum.” , “ Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

- Tercih başvuruları sadece başvuruda bulunanın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu/kurum müdürlüğünce onaylanacak, Tercih Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, diğer nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.

- Mezuniyetleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkına sahip olanlar ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar “Ön Başvuru” sürecinde (birinci aşama) hangi alana atanmak istediklerini belirtmiş iseler tercih sürecinde (ikinci aşama) o alana başvuru yapabileceklerdir.

- 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin “Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler” başlıklı 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ile, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz.” Denildiğinden alan değişikliği tercih başvurularının onaylama işlemlerinde anılan madde hükmü dikkate alınacaktır.

- Atama işlemleri başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@