banner476

MEB DE GEÇİCİ İŞÇİLER TAM KADRO İSTİYOR

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan personeller; Sürekli /Geçici İşçi ayrımı yapılmaksızın “TAM KADRO” verilmesini, çalışma süresinin 12 aya çıkartılmasını talep ediyor...

Meb Personeli 19.04.2019, 16:56
MEB DE GEÇİCİ İŞÇİLER TAM KADRO İSTİYOR

Kurumlarda Hizmet alımı yoluyla çalışanlar 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile daimi işçi kadrosuna geçmişlerdir.

24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile daimi işçi kadrosuna geçişleri yapılmıştır. Sadece MEB’de çalışan işçiler sözleşme gereği Temmuz ve Ağustos aylarında maaşsız olarak 2 ay askıya alınmak suretiyle işten çıkarılacaklardır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan personeller; Sürekli /Geçici İşçi ayrımı yapılmaksızın “TAM KADRO” verilmesini, çalışma süresinin 12 aya çıkartılmasını, Temmuz ve Ağustos aylarında çalıştığı kurumun iş ve işlemlerinde aksama olmaması ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ara verilmeksizin çalıştırılmak ve diğer kurumlarda çalışan taşeron işçilerle aynı statüye sahip olmak istiyor.

21/04/2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5620 Sayılı Kanunun: (Ek: 20/11/2017-KHK-696/106 md; Aynen kabul:1/2/2018-7079/99md) “ikinci fıkranın (a ve b bentleri kapsamında vizelenen geçici işçi pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerini ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibariyle 4 (dört) aya kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.” denilmektedir.

Eğitim-öğretimin yaz tatiline girdiği zamanlarda da süreklilik devam etmekte (büro iş ve işlemleri, diploma iş ve işlemleri, yeni kayıt işlemleri, memur maaş tahakkuk işlemleri, okulun temizlik, bakım vs.) bu nedenle kurumun bizim hizmet ve çalışmamıza bu süre zarfında da ihtiyaç duyacaktır.

Bu konuda çalışanlar dilekçe vermeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Ve Maliye Ve Hazine Bakanlığından bu konuda yardım bekleniyor.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@