banner476

MEB Ek Ders Kararı Değişiyor!

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Yapılan Değişiklikler nelerdir?

Meb Personeli 14.01.2016, 16:01 14.01.2016, 21:29
MEB Ek Ders Kararı Değişiyor!

 Gece öğretimi kapsamında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve Pazar günleri okutulan dersler, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında okutulmaktadır. Gece öğretimi kapsamında olmasına rağmen saat : 18.00’dan sonra okutulan dersler bakımından bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. Yapılan düzenlemeyle gece öğretimi kapsamında bulunan saat 18.00’dan sonra okutulan derslerin de aynı şekilde aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilmesi öngörülmektedir.


Cumartesi ve Pazar günleri yönetim görevi yapan okul/kurum yöneticilerinden birine, bu günler için 2 saat ek ders ücreti verilmesi, söz konusu günlerde sabahtan akşama kadar yönetim görevini sürdürmek durumunda olan yöneticilerce bu görevin yürütülmesinde isteksizliğe yol açmakta, bu durum da eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır. Yapılan düzenlemeyle, bu olumsuzluğun giderilerek cumartesi ve Pazar günleri yönetim görevini yürüten yöneticilere, bu günler için (bu kapsamda bir ayda ödenecek ek ders ücreti 16 saati geçmemek üzere) 4’er saat ek ders ücreti ödenmesi öngörülerek yaşanan sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

Yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılan personelin haftalık ek ders saati sayıları artırılarak, maddi haklarında bir ölçüde de olsa iyileştirme sağlanması öngörülmüştür.

Yapılan düzenlemeyle: Daha önce haftada 20 saat ek ders ücretinden yararlandırılan ilkokul ve ortaokul müdürlerinin haftada 25 saat, Daha önce haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan ilkokul ve ortaokul müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının haftada 20 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları öngörülmüştür. Ayrıca yürürlükteki düzenlemede aynı görevi yürütmelerine rağmen farklı olarak haftada 18 ve 15 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılan rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan rehberlik alan öğretmenleri ile özel eğitim alan öğretmenlerinin ek ders ücretleri haftada 18 saat olacak şekilde eşitlenmiştir.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda bilgi teknolojisi sınıflarında görev yapmak üzere atanan öğretmenlerin ek ders ücretlerini ders yılı süresince haftada 18 saat üzerinden ödenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Bakanlık kadrolarına ilk defa atanacaklar ile görevde yükselme, unvan değişikliği ve benzeri görev değişikliği kapsamında yapılan sınav ve mülakatlarda komisyon üyesi olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere bu görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Pansiyonda kalan öğrenci sayısının 200’den fazla olduğu durumlarda 3 belletici öğretmen yeterli olamamaktadır. Bu nedenle, öğrenci sayısı 200’den fazla olan pansiyonlarda 4 belletici öğretmen görevlendirilmesi gerekmektedir. Değişiklikle daha önce bir günde en fazla 3 belletici öğretmene yapılabilen ek ders ücreti ödemesinin, bir günde 4 belletici öğretmene yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.


Yeterli sayıda işletmenin bulunmadığı hallerde, eğitim kurumunda yapılmak durumunda olan işletmelerde meslek eğitiminin programa uygun olarak yürütülebilmesi ve yüzyüze eğitim kapsamında yapıldığından öncelikle aylık karşılığı yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Çeşitli kurum/kuruluş ve sektör temsilcileriyle yapılan mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ulusal ve uluslar arası düzeyde projeler hazırlanarak uygulamaya konulmakta, bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeleri mesleki ve teknik eğitim programlarına yansıtmak üzere sektör araştırması, modül yazım programlarının ve modüllerin geri bildirimler doğrultusunda güncellenmesi çalışmaların yürütmek üzere teknik öğretmenler görevlendirilmektedir.

Ancak görevlendirilen bu öğretmenler okullarında haftada 27 saat ek ders ücreti alabilmekte iken, görevlendirildiklerinde haftada 18 saat ek ders ücreti alabildiklerinden göreve talip olmamaktadırlar. Yapılan değişiklikle görevlendirmelerde istenilen verim ve kalitenin yakalanabilmesi için mesleki yeterlikleri açısından üst düzeyde başarılı öğretmenlerin görevlendirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de bu kapsamda görevlendirileceklerin ek ders ücretinin kadrolarının bulunduğu okullardaki emsali öğretmenlerin alabilecekleri ek ders ücretinden az olmaması sağlanmıştır.

Kitap yazma, program geliştirme, modül yazma, modül inceleme, eğitim araç-gereci geliştirme, hazırlama ve inceleme amacıyla görevlendirilen akademisyenlere bu görevleri karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir. Diploma denklik işlemleri ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili kılınanlar tarafından tercümesi yapılmış diplomalar üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle, diploma denklik işlemlerinin sadece yabancı dil dersi öğretmenleri tarafından yürütülmesi çok anlamlı olmamaktadır. Bu nedenle diploma denklik işlemlerinin diğer alan öğretmenleri tarafından da yapılabilmesi öngörülmektedir.


Ayrıca bu konuda görev alanların isteksizliğinin giderilmesi bakımından daha önce beş denklik işlemi için bir saat olarak öngörülen ücret üç denklik işlemi için öngörülmüştür. Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinden danışman öğretmen olarak görevlendirilenlerin fiilen görev yapmaları şartıyla bu görevleri karşılığında haftada 3 saat ek ders ücreti alabilmeleri yönünde düzenleme yapılmıştır.

Yorumlar (85)
Sinifci55 5 yıl önce
Sinif ogretmenlrinin ek dersi 18 saat olmali. Cunku brans ogretmenlerinden daha fazla calisiyoruz.bu adaletsizlik birvan once duzeltilmelidir
Rehber öğretmen 5 yıl önce
Ertan arkadaşın yorumu üzerine.
Rehber öğretmen esasında rehber öğretmen değil psikolojik danışman ve rehberdir. Sadece okullarda çalışmasını sağlamak için öğretmen statüsü getirilmiş son olarakta sadece Rehberlikçi olmuştur yönetmelikte. Nasılki okul idarecileri derse girmeden ek ders alabiliyorsa Rehber öğretmen de derse girmeden pekala alabilir. Çünkü rehberlik ve psikolojik dabışma bir ders değildir uzmanlık alanıdır. Okullarda artan şiddet olayları, cinsel taciz olayları, ve farklı problemler bu bölümün okullarda varlığını daha fazla gerekli kılmaktadır. Ancak ertan gibi sığ beyinler sadece düz mantıkla bakıp derse girmiyosunuz ama ek ders alıyosunu, diye düşünürler. Hiç bir öğretmenin mesleğini eleştirmek haddim değil, hadsizde değilim. Sadece benim mesleğimi eleştirmek niyetiyle bu mesajı yazmaktayım.
Umarım Ertandan başkaları anlayabilir ne demek istediğimi.
P.d.r. 5 yıl önce
Rehber öģretmen ne yapıyor diyen arkadaşa zamanında gerekli rehberlik yapılmamış ki bugün öğretmen olmuş. Daha bugün 3 saatimi intihar girişiminde bulunan ögrencimle hastanede gecirdim. Sonrasında da okuldaki işlerim icin 6 buçuğa kadar okulda kaldım. Bilmem anlatabildim mi?
sınıfcı 5 yıl önce
maşAllah her şeyi düşünmüssünüz de haftada aynı saate giren ve maaş olarak farklı ek ders karşılığı olan sınıf öğretmenlerinin maaş karşılıığnı bir düzeltmemissiniz. yazık yazık maaşa branşçı 15 saat sınıfçı aynı maaşa 18 saat çalışıyor önce bunu düzelt asıl haksızlık burda var burdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bir ögretmen 5 yıl önce
Nerei haksızlık nikli şahis. Sen once icinde calıstığın kurumun işleyişini ögren.. sınıf öğretmeni arkadaslar degil MEB in kendisidir okuma yazma bilmeyenlerin ust sınıfa gecmesi... birde ögretmen olacaksın terbiyesiz... burda destek olup hep beraberce hak arayacagıniza laf ediyorsunuz. Branş ögretmenlerini de biliyoruz biz yan gel yat osman bagrıma yaslan.. oyle lafla peynir gemisi yurumuyor...
prof 5 yıl önce
Sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenlerinin ek dersleri de duzeltilmeli
şişa 5 yıl önce
işte meslekler arasında öğretmenlerin neden biraraya gelemediği ortada üç kuruşun sorgulamasını yapar hale getirildik yok sınıfçı yok branşçı yok rehberlikçi... arkadaşlar biz öğretmeniz bu şekilde yargılama ve sorgulamak yerine yapıcı düzenleyici işbirliği içinde motiveyi arttırıcı yönde bir düzenlemenin adilane şekilde yapılması hakkında görüş bildirmeliyiz diye düşünüyorum. Ek göstergenin iyileştirilmesi emeğin dikkate alınması her şeyden önce itibarımızın geri verilmesi düşünülmelidir. Saygılarımla.
Pdr 5 yıl önce
Rehber öğretmen yatar, full ekdersi de alır, dokundu mu paşam, git sen de oku
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Gelişmelerden Haberdar Olun

@