banner476

MEB Öğretmenlere Bu Belgeyi Dayatmaktan Vazgeçmeli

Bakanlık Bilişim Sistemleri Kullanım Taahhütnamesini Dayatmaktan Vazgeçmelidir

Meb Personeli 04.11.2012, 23:31 04.11.2012, 23:31
MEB Öğretmenlere Bu Belgeyi Dayatmaktan Vazgeçmeli

Eğitim çalışanları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri Grup Başkanlığı'nın 29.05.2012 tarihli ve 809 sayılı yazısı ile “Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri Kullanım Taahhütnamesi” başlığı altındaki metne imza atmaya zorlanmaktadır.
“Bakanlık personelinin kurumsal bilgi ve bilgi kaynaklarının gizlilik, bütünlük ve devamlılığı konusunda bilinçlendirilmesi” gereğinden hareketle kaleme alındığı ileri sürülen ama hukuka ve kanuna aykırı olan metin, öğretmenler başta olmak üzere, Bakanlık personeline imzalatılmaktadır. Bakanlık bilişim sistemleri kullanım taahhütnamesini dayatmaktan vazgeçmelidir.
Konuyla ilgili 18 Haziran tarihinde “Bakanlık Ne Yapmaya Çalışıyor?” diye açıklama yapmış ve taahhütnamenin imzalanmasının zorunlu olduğuna dair bir hüküm olmamasından hareketle imzalanmamasını; idareciler tarafından yaptırım tehdidi ile imzalatılmaya çalışılması halinde aşağıda yer alan muhalefet şerhi düşülmek suretiyle imzalanmasının yerinde olacağını belirmiştik.

657 sayılı Kanun dahil eğitim çalışanlarının görev ve sorumlulukları kapsamında yer almayan, görev tanımları ile uyuşmayan, kanuna aykırı yeni sorumluluk halleri ihdas eden gayri hukuki bir belge mahiyetindeki taahhütname, eğitim çalışanlarının sahip oldukları kariyer ve liyakata, meslek ahlakına, sorumluluk bilincine sahip olmayan kişiler oldukları ön kabulünün izlerini ve rencide edici ifadeleri içermektedir ki, bu son derece yanlış bir yaklaşımdır.
Söz konusu taahhütname ile Bakanlık personeline sunulmayan, aksine personelce kamu hizmetinin yürütülmesi noktasında kullanımı zorunlu tutulan bilişim sisteminin kullanılması esnasında, sistemin kullanımının zorunlu olarak genelin paylaşımına da açık olması nedeniyle personele izafe edilemeyecek iş ve işlemlerden sorumlu tutulmasına neden olunacaktır. Taahhütname maddeleri aynı zamanda kişilik haklarını ihlal edecek niteliktedir.
Eğitim çalışanları taahhütnameyi imzalamamalı; eğer idareciler tarafından yaptırım tehdidi ile imzalamaya zorlanırlarsa ileride doğabilecek olumsuz durumlara karşı muhalefet şerhi düşerek imzalamalıdırlar.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@