banner476

MEB, Yönetmelikler ÇIKARTAMADI !

1 yıllık süre doldu. MEB'de yönetmelikler çıkartılamadı

Meb Personeli 07.11.2012, 09:20 07.11.2012, 09:20
MEB, Yönetmelikler ÇIKARTAMADI !

MEB; Bir yıl içerisinde KHK ye uygundüzenleme yapmadı

652 sayılı KHK'nin “Düzenleyici işlemler”başlıklı geçici 6. Maddesinde; “(I) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”hükümleri bulunmaktadır.

652 sayılı KHK 14 Eylül 2011 tarihindeyayınlandığından KHK'nin öngördüğü süre dolmuştur.

Hâlbuki Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 22.02.2012 tarihli, 8826 sayılı ve “İl Emri Uygulaması” konulu cevabi yazısında 1 yıl içinde yönetmelikleri hazırlayacağını duyurmuştu.

MEB, bir yıllık süre içerisinde birçok yönetmelikte değişiklik yapmasına rağmen bu değişikler genelde 4+4+4 sistemine yönelik ilköğretim okulu kavramının ilkokul ve ortaokul şeklinde değiştirilmesi ile gerçekleştirildi.

14 Eylül 2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Personele İlişkin Hükümler” başlıklı 7.bölümü, “Atama” başlıklı37. maddesi, 3. fıkrasındaki “(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmetbölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır.Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitimöğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.” hükümlerine göre özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler yaztatillerinde yapılmaktadır.

KHK özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler yaz tatillerinde yapılır demesine karşılık halen yönetmelik değişikliği gerçekleştirilmemiştir. Örneğin eş durumu özrü ataması yönetmeliğe göre Ocak ve Ağustos aylarında yapılmaktadır.

Örneğin; 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin özür “Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı 5. bölümünde özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Bölümdeki özür durumlarının hangi zamanlarda yapılması gerektiğini incelersek;

Sağlık durumu özrü zaman bağlı olmaksızın yapılmaktadır

Yönetmeliğin “Sağlık durumu özrü” başlıklı 36. maddesi, 5. fıkrasındaki; “(5) Bu madde kapsamında özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın yapılır.” hükümlerine göre “Sağlık durumu özrü” zaman bağlı olmaksızın yapılmaktadır.

Eş durumu özrü Ocak ve Ağustos aylarında yapılmaktadır

Yönetmeliğin “Eş durumu özrü” başlıklı 37. maddesi, 1. fıkrasındaki; “(1) Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihinekadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler, ocak ve ağustos aylarında yapılır.” hükümlerine göre “Eş durumu özrü” Ocak ve Ağustos aylarında yapılmaktadır.

Öğrenim durumu özrü Ağustos aylarında yapılmaktadır

Yönetmeliğin “Öğrenim durumu özrü” başlıklı 38. maddesi, 2. fıkrasındaki; “(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olma şartı aranmaz. Bunların yer değiştirme istekleri atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde ağustos ayı içinde değerlendirilir.” hükümlerine göre “Öğrenim durumu özrü” Ağustos aylarında yapılmaktadır.

Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler zaman bağlı olmaksızın yapılmaktadır

Yönetmeliğin “Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 39. maddesi, 10. fıkrasındaki; “(10) Bu madde kapsamında yer değiştirme başvurusunda bulunacaklar, başvurularını gerekli belgeleri de eklemek suretiyle Bakanlıkça elektronik ortamda açılan başvuru sayfası üzerinden yapacaklardır. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları il millî eğitim müdürlüklerince onaylanır. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın Bakanlıkça yapılacak bir plan dâhilinde yapılır.” hükümlerine göre “Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler” zaman bağlı olmaksızın yapılmaktadır.

Ahmet KANDEMİR

 

 

 

www.memurlar.net


Yorumlar (1)
eğitimci 8 yıl önce
sayın bakanın işi bilen yeni bürokratları meseleyi halleder....

Gelişmelerden Haberdar Olun

@