banner476

MEB’den Görevde yükselmede Düzenleme Yapılmasını Talep Ettik

MEB’den Görevde yükselmede Düzenleme Yapılmasını Talep Ettik

Meb Personeli 27.06.2014, 08:38 27.06.2014, 08:39
MEB’den Görevde yükselmede Düzenleme Yapılmasını Talep Ettik
 Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde şef ve memurlar için görevde yükselme sınavı yapılacağı ve bu sınavlarda konuların çok kapsamlı olduğu ve konuların şube müdürlüğü sınav konularıyla paralellik arz ettiği, aynı zamanda şef ve memurların aynı konulardan sınava tabi olacağı bilgisi sendikamız ulaşmıştır. Söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Bakanlığın, yazılı sınavın yapılacağı tarihten en geç bir ay önce duyuru yapması ve duyuruda atama yapılacak kadroların sınıfı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi, yeri, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına yer vermesi gerekmektedir.
Bakanlık, yönetmeliğin 5. maddesinde sayılan şef ve memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapacak ancak, bu kadrolar için öngörülen eğitim seviyeleri (lise veya dengi, 2 yıllık yüksekokul, 4 yıllık fakülte) farklı olacağından aynı yönetmeliğin 13. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Aynı düzeyde eğitim şartı aranan unvanların sınavları birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular kadro unvanlarına göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır. 12’nci maddede belirtilen konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun nitelikleri dikkate alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir” hükmü gereğince, farklı düzeyde eğitim şartı aranan memurluk ve şeflik sınavlarının ayrı ayrı yapılması ve yapılacak görevde yükselme sınavında, sınav soruları ve sınav konuları kadrolar itibarıyla eğitim seviyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilen görevde yükselme sınavı konularının aşağıdaki şekilde olması uygun olacaktır.
Şeflik için;
a) Türkçe dil bilgisi,
b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim,
c) Yönetim, liderlik ve organizasyon,
ç) İnsan hakları ve demokrasi,
d) Yönetimde etik,
e) Türk idare sistemi,
f) Protokol kuralları,
g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
ğ) Genel kültür,
h) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu.
ı) Bunlara bağlı mevzuat (MEB Personelinin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, MEB Personelinin İzin Yönergesi).
Memurluk için;
a) Türkçe dil bilgisi,
b) Türk idare sistemi,
c) Protokol kuralları,
ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
d) Genel kültür,
e) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
f) Bunlara bağlı mevzuat (Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, MEB Personelinin İzin Yönergesi).
Ayrıca, yönetmelikte “Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları” arasında yer verilmeyen 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a da sınav konuları arasında yer verilmemesi gerekmektedir.
Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne yazılı müracaatta bulunarak, 2014 yılı içerisinde yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin olarak yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettik.
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@