banner476

Meslek liselerinde öğrenci grup sayıları nasıl belirlenir?

Meslek liselerinde öğrenci grup sayıları nasıl belirlenir?

Meb Personeli 25.06.2014, 00:05 25.06.2014, 00:06
Meslek liselerinde öğrenci grup sayıları nasıl belirlenir?
 Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenci grup sayıları, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar"başlıklı 22. maddesindeki hükümlere göre belirlenmektedir.

Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenci grup sayıları hesaplanırken Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar"başlıklı 22. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki;

(1) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

ç) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz ve gruplar;

1) 9 uncu ve 10 uncu sınıflarda, 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 3l'den fazla öğrenci İçin 3,

2) 11 inci ve 12 nci sınıflarda, 8-17 öğrenciye kadar 1, 17-25 öğrenciye kadar 2, 25-33 öğrenciye kadar 3,33 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur. Ancak, kaynaştırma yoluyla eğitimine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu gruplarda, gruplar ikiye bölünür. Öğretmenlerin ayrı fiziki ortam ve laboratuvarlarda veya grup çalışması yaptıkları makine, araç ve gereçle işledikleri dersler gruplara ayrılır, ders yükü de buna göre belirlenir.

Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar"başlıklı 22. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki hükümlere göre Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenci grup sayılarını örnekleyecek olursak;

Sınıflar Öğrenci Sayısı Grub Sayısı
9 - 10 Sınıflarda 10 - 21 öğrenciye kadar 1 grup
21 2 Norm 11+10= 2 grup
22 2 Norm 11+11= 2 grup
23 2 Norm 12+11= 2 grup
57 3 Norm 19+19+19= 3 grup
58 3 Norm 20+19+19= 3 grup
59 3 Norm 20+20+19= 3 grup
60 3 Norm 20+20+20= 3 grup
61 4 Norm 16+15+15+15= 4 grup
65 4 Norm 17+16+16+16= 4 grup
67 4 Norm 17+17+17+16= 4 grup
68 4 Norm 17+17+17+17= 4 grup
69 4 Norm 18+17+17+17= 4 grup
70 4 Norm 18+18+17+17= 4 grup
71 4 Norm 18+18+18+17= 4 grup
72 4 Norm 18+18+18+18= 4 grup
73 4 Norm 19+18+18+18= 4 grup
74 4 Norm 19+19+18+18= 4 grup
75 4 Norm 19+19+19+18= 4 grup
76 4 Norm 19+19+19+19= 4 grup
77 4 Norm 20+19+19+19= 4 grup
78 4 Norm 20+20+19+19= 4 grup
81 5 Norm 17+16+16+16+16= 5 grup

Şeklinde tablo ortaya çıkacaktır.

Bu nedenle norm kadro güncellemelerinde meslek liseleri, sağlık meslek liseleri, mesleki eğitim merkezlerindeki Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri norm kadrolarının yukarıda belirttiğim mevzuat hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir.

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri norm kadrolarının belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili aşağıdaki haberimizdeki ayrıntılarda dikkate alınmalıdır.

Kaynak: Kaynak: www.memurlar.net
Yorumlar (3)
her guruba 1 norm 6 yıl önce
yanlış olmuş
5 grup olamaz 6 yıl önce
yönetmelik çok açık iken 5 grup oluşturulamaz
ali 6 yıl önce
21 d 1 norm verilmez

Gelişmelerden Haberdar Olun

@