banner476

Müdür Yetkili Öğretmenler Dikkat !

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 10096465-622.01-E.17313058 sayılı 17 Eylül 2019 tarihli Görüş Talebi yazısı yayınlandı.

Meb Personeli 13.02.2020, 11:12
Müdür Yetkili Öğretmenler Dikkat !

Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili imzalı resmi yazıda ''İliniz Talas İlçesi Örencik Şehit Mehmet Alda İlkokulu birleştirilmiş sınıf ve müdür yetkili öğretmeninin, okulunda açılması talep edilen destek eğitim odasında görev alıp almayacağına ilişkin 13 Eylül 2019 tarihli ve 81535473-160.01.01-E.17013668 sayılı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 25. maddesinin (ğ) bendinde okul yöneticilerinin destek eğitim odasında görev alamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda okul yöneticiliği görevini yerine getiren müdür yetkili öğretmenlerinde destek eğitim odasında görev alamayacağı değerlendirilmektedir." denilmiştir.

"Destek eğitim odası

MADDE 25 - (1) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. Destek eğitim odasında eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Okul müdürü ve müdür yardımcıları destek eğitim odalarında görevlendirilmez."

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 16833931/929/2144050 sayılı Müdür Yetkili Öğretmenlerin İzin Hakları konulu 31 Ocak 2019 tarihli resmi yazısı da konu ile ilgilidir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@