banner476

ÖĞRENCİ SAYISI KADAR ÖDENEK…

Eğitimde kalite, rekabet ve verimliliği artırmaya yönelik olarak okulları merkeze alan bir idari yapılanma ve bütçe sistemine geçilecektir.

Meb Personeli 24.10.2012, 17:25 28.05.2020, 20:27
ÖĞRENCİ SAYISI KADAR ÖDENEK…

 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi Gazete'nin 23 Ekim 2012 tarihli nüshasında yayınlandı.

-İl/İlçe ve Okul yönetimlerinin yetkileri arttırılacak. Önceden belirlenmiş performans kriterlerine göre hizmet ölçümü yapılacak.

-İl/İlçe ve Okul yönetimlerine kalite beratı verilecek

-Performans yönetim sistemi kurulacak

-Rehberlik ve Denetim e-denetim yolu ile gerçekleştirilecek.

-Okullar arasında imkan farklılıklarının azaltılması için öğrenci sayısına göre bütçeden pay ayrılacak.

Karara yazılan tedbirler şu şekildedir:

Öncelik / Tedbir

Sorumlu / İşbirliği Yapılacak uruluşlar

Süre

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Öncelik 87. Eğitimde kalite, rekabet ve verimliliği artırmaya yönelik olarak okulları merkeze alan bir idari yapılanma ve bütçe sistemine geçilecektir.

Tedbir 206. Eğitim hizmetlerinin sunumunda Bakanlık bünyesindeki il, ilçe ve okul yönetimlerinin yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

MEB (S), Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yerel Yönetimler

Aralık Sonu

Bakanlık bünyesindeki il, ilçe ve okul yönetimlerinin mali ve idari konularda yetki ve sorumlulukları artırılarak verimlilik ilkeleri çerçevesinde, önceden belirlenmiş performans göstergeleriyle ölçülebilir bir yapı oluşturulacaktır. Gerekli denetim ve kontrol mekanizmaları tasarlanarak rekabetçi bir ortam sağlanacaktır.

Tedbir 207. Temel eğitim kademelerinde kalite güvence sistemi kurulacaktır.

MEB (S), YÖK, Üniversiteler, MYK, TÜRKAK, STK’lar

Aralık Sonu

Eğitim sisteminde kalite güvence sisteminin temel kriterleri ve göstergeleri belirlenecek ve konuya ilişkin teknolojik altyapı geliştirilecektir. Sonuç ve performans odaklı, öğretmen, yönetici, müfettiş yeterlilikleri tanımlanacak, yeterlilikler artırılacaktır. Sistem konusunda merkez ve taşra teşkilatından belirlenecek personele eğitim verilecektir. Kalite Güvence Sisteminde belli puanı geçen okul/kurumlara Kalite Beratı verilecektir.

Tedbir 208. Okullara ve eğitim kurumlarına yönelik rehberlik ve denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, okul ve kurumların performansları izlenecektir.

MEB (S), Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK

Aralık Sonu

Rehberlik ve denetim faaliyetleri çoklu veri kaynaklarının algılanmalarına dayalı ve e-denetim destekli yürütülecektir. Eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla okul ve eğitim kurumlarının hizmet standartları belirlenecek, Performans Yönetim Sistemi kurulacaktır.

Tedbir 209. Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sisteminin (TEFBİS) etkin şekilde kullanımı sağlanacaktır.

MEB (S), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜİK

Aralık Sonu

TEFBİS projesiyle ulusal ve uluslararası platformlarda kullanılabilecek eğitim kurumlarına yapılan eğitim harcamaları, öğrenci maliyetleri, eğitim kurumlarına ve öğrencilere yapılan yardımlar gibi ihtiyaç duyulan istatistikî bilgiler ile hanehalkı eğitim harcamaları sistematik olarak tespit edilecek ve yayınlanacaktır. Okullar arasındaki imkân farklılıklarının azaltılması için okulların toplam bütçelerinin öğrenci sayısı ve merkezi yönetim bütçesi dışındaki gelirler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.

 

Cengiz ŞAHİN

Editör

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@