banner476

Öğretmen strateji belgesinde 35 eylem yer aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinde bir yol haritası niteliğinde olan 2017-2023 yıllarındaki eylemleri kapsayan "Öğretmen Strateji Belgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Meb Personeli 09.06.2017, 13:59
Öğretmen strateji belgesinde 35 eylem yer aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilen, "Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023", Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı sonucunda hazırlandı.

Belgede öğretmen yetiştirme, geliştirme ve istihdam süreçlerine ilişkin, "öğretmenliğe yönelik hizmet öncesi eğitim, öğretmenlik mesleğine adayların seçimi ve istihdamı, adaylık ve uyum eğitimi, kariyer geliştirme ve ödüllendirme öğretmenlik mesleğinin statüsü ve sürekli mesleki gelişim" olmak üzere, 6 temel bileşen belirlendi.

Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak için öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri iyileştirmek, üniversite mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun olanları seçmek, belgede tartışılan amaçlar ve bu amaçlarla ilişkili hedeflerden biri olarak yer aldı.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak amacıyla öğretmenlerin gelişim ihtiyacını tespit için periyodik olarak yapılacak bir performans değerlendirme sistemini hayata geçirmek de diğer bir hedef olarak belirlendi. Adaylık sürecinden itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim faaliyetlerinin niteliğini artırmak da hedefler arasında sıralandı.

Diğer yandan, öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek için öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirmek, kurumlar ve bölgeler arası farklılıklara göre, iyileştirici tedbirler almak, kariyer ve ödüllendirme sistemi de geliştirilecek.

Bu amaç ve hedeflere yönelik 35 eylem maddesi belirlendi.

Öğretmen yetiştiren programlarda eğitim iyileştirilecek

Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri iyileştirmek için şu eylemler belirlendi:

"Öğretmen yetiştirme çalışma grubu işlevsel hale getirilecek. Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlara sahip olan kuramların akademik ve örgütsel olarak ve uygulama ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılacak. Lisans programı seçimi de yeniden yapılandırılacak. Öğretmen yetiştirmede belirli alanlarda program tercihinin fakülteye girişten sonra yapılabileceği bir sistem oluşturulacak. Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlardan diğer programlara geçiş imkanları sağlanacak. Bu kapsamda, öğretmenlik mesleğine (akademik, sağlık, psikolojik gibi nedenlerle) uygun olmadığı komisyonca tespit edilen eğitim fakültesi öğrencilerine diğer fakülte ve bölümlere geçiş imkanlarının sağlanmasına yönelik hukuki ait yapı oluşturulacak.

Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlara sahip olan kuramların, bu eğitimlerde alternatif öğretim programları uygulamalarına imkan sağlanacak.

Öğretmenlerin seçimi için çoklu veri
Üniversite mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun olanları seçmek de belgede yer alan diğer hedefler arasında yer aldı.

Belgede, öğretmenlik mesleğine kabul için ana kaynak eğitim fakültesi mezunları olmakla birlikte ihtiyaç duyulduğunda başka fakülte mezunlarının da göreve başlamadan önce ilgili alanın eğitimine yönelik programları tamamlamak şartıyla gerektiğinde öğretmen olarak istihdam edilebileceğine işaret edildi.

Alanlara göre, öğretmen ihtiyacı ve bu ihtiyaçları karşılamaya dönük istihdam oranlarının her yıl ilgili paydaşlar ve kamuoyuna açıklanması sağlanacak.

Yorumlar (1)
Gul 3 yıl önce
Performanstnan önce ol alan değişikliği olmalıdır

Gelişmelerden Haberdar Olun

@