banner476

Öğretmenler Bakanlık Müfettişi Olabilecek

Öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar, sınavla Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak suretiyle Bakanlık Maarif Müfettişliği mesleğine girebilecek.

Meb Personeli 20.12.2016, 10:41
Öğretmenler Bakanlık Müfettişi Olabilecek

Daha önce Maarif Müfettiş Yardımcılığına sınavla atanabilmelerine imkan tanınan öğretmenler, yapılan değişiklikle sınavla Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı olabilecek. Maarif müfettiş yardımcılığına ise artık atama yapılmayacak.

Bakanlık Maarif Müfettişliği mesleğine geçecek öğretmenlerin özlük hakları, hem çalışırken ve hem de emeklilikte, emsali öğretmenlere göre daha yüksek olacak.

652 sayılı KHK’daki düzenleme

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde geçtiğimiz günlerde yapılan değişiklikle (6764  sayılı Kanunla yapılan değişiklikler), MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı oluşturuldu ve Bakanlık Maarif Müfettişi ile Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı istihdamına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kariyer meslekler arasında yer verilen Bakanlık Maarif Müfettişliği mesleğine, esas itibariyle KPSS puanı esas alınarak yapılacak giriş sınavı ile Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak girilmesi hükme bağlanmış olmakla birlikte, bu mesleğe farklı yollarla geçme imkanı da getirilmiştir.

Yapılan geçici bir düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığındaki bazı personelin (MEB’de görev yapmakta olan personelden; maarif müfettişi, eğitim müfettişi, millî eğitim denetçisi ve il eğitim denetmeni unvanlarını kazanmış olanlar ile şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar ve millî eğitim uzmanı ile millî eğitim uzman yardımcıları) mülakat sınavıyla “Bakanlık Maarif Müfettişi” kadrolarına atanabilmesine imkan tanınırken, sürekli bir düzenlemeyle de öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti olanların sınavla “Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı” kadrolarına atanmak suretiyle Bakanlık Maarif Müfettişliği mesleğine girmesi yolu getirildi.

Öğretmenlerin Bakanlık Maarif Müfettişliği mesleğine geçmesi

Öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar, yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanabilecek.

Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanan öğretmenler, en az üç yıl fiilen çalışma ve girecekleri yeterlik sınavında başarılı olma şartıyla Bakanlık Maarif Müfettişi kadrosuna atanacak.

Öğretmenin Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanması; aylık maaşlarını ve emekliliğe ilişkin mali haklarını artırırken, Bakanlık Maarif Müfettişliği mesleğine tanınan diğer haklardan (örneğin daha yüksek gündelik ve konaklama ücreti alma) yararlanmalarını da sağlayacak.

2017 yılının ilk altı ayına ilişkin katsayıları esas alarak memurunyeri.com olarak bir hesaplama yaptığımızda, Bakanlık Maarif Müfettişliği mesleğine geçmenin Öğretmene aylık ücret ve emeklilik yönüyle yararının ne kadar olacağı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Öğretmen Bakanlık Maarif Müfettişliği mesleğine geçerse
Unvan Aylık net maaşındaki artış Emekli aylığındaki artış Emekli ikramiyesindeki artış
Müfettiş Yardımcısı kadrosunda 1.286 TL
Müfettiş kadrosunda 2.927 TL 1.502 TL 18.155 TL

Not: 1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığına tabi olarak göreve başlamış olanlara göre yapılan hesaplamada, müfettiş yardımcısının hizmet süresinin 9 yıl (kazanılmış hak aylığı 5/1) ve müfettiş için 30 yıla (kazanılmış hak aylığı 1/4)’e göre hesaplama yapılmıştır. 

memurunyeri

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@