Öğretmenler ne iş yapar diyenlere

Öğretmenler ne iş yapar diyenlere

Öğretmenler ne iş yapar diyenlere, Öğretmenlerimizin girdikleri ders hariç göze görülmeyen yada farkedilmeyen iş yükünü sizler için hazırladık...


Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan genel müdürlükler ve daire başkanlıklarının birbirinden haberdar değil. Her bir genel müdürlük ve daire başkanlığı öğretmenlere ayrı ayrı görev verdiği için bu görevleri ve istekleri üst üste koyduğumuz zaman ortaya korkunç bir tablo çıkıyor. Umarız bu haberi Bakanlık yetkilileri okur ve bu önerimizi ciddiye alır.

İşte o zaman makam odasında canı sıkılan bürokratların, Bakan Bey'e ve Müsteşar'a takla atmak için öğretmenleri kobay olarak kullandıkları ve sonuçlarının bile değerlendirilmediği onlarca iş yükünden öğretmenlerimizi kurtarır.

Ülkemizdeki genel algı MEB de çalışan bir öğretmenin “dersi olduğu zaman dersine girip bittiğinde eve gittiği” dir. İşin garip tarafı Milli Eğitim Bakanlığında da bunun bazen böyle sanılmasıdır. Milli eğitim bakanlığı yapı olarak Genel müdürlük ve Daire Başkanlıklarından oluşur. Öğretmenin derse girip ders anlatmasının haricindeki diğer tüm iş yükü bu daire başkanlıkları ve genel müdürlükleri ayrı ayrı ilgilendirir. Yani verilen her sorumluluğu her birim bağımsız ve diğer birimlerin haberi olmadan verir. Bu durum öğretmenlere indiğinde süreç içinde kümülatif bir iş yükü patlamasına neden olur. Bu iş yükü patlaması öğretmenin asıl görev ve sorumluluğu olan “eğitim ve öğretim “ i sekteye uğratarak geri plana itmesine neden olur. Ayrıca Öğretmenin  “eğitim ve öğretim “ görevi ilköğretimlerde yıl içinde bir kez (müfettişler tarafından bir dönem rehberlik ikinci dönem teftiş şeklinde )liselerde ise 3-5 yıl arasında bir kez denetlenip diğer iş yükü mebpersonel.com her gün denetlenebilmekte ve bu da öğretmenin doğal olarak bu konuya daha çok eğilerek asıl konudan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Sistemin bu anlamda sadeleştirilmesi gereklidir ve bu konuda bazı önerilerim de vardır. Bu konuda genel müdürlüklerin ve daire başkanlıkların üzerinde ACİL OLARAK bir “Koordinasyon kurulu” kurulması gerekir ve daire başkanlıklarından ve genel müdürlüklerden çıkarılan projelerin ya da öğretmenlerin yapmasının istediği işlerin bir “chart a“ (tabloya) işlenerek kayıtlarının tutulması ve pratikte “eğitim ve öğretim “i etkileyecek seviyeye gelindiğinde bakanlıktaki alt birimlerin uyarılması gerekmektedir.
 
Bu iş yüklerinden bazıları;
Bir branş öğretmeninin 1 eğitim yılı içerisinde YAPMAK ZORUNDA OLDUĞU İŞLER
 
-- Dersin öğretim programını hazırlama
-- Zümre öğretmenler kurulu tutanaklarını hazırlama ve bulundurma
-- İş takvimi ve çalışma programı hazırlayıp bulundurma
-- Her sınıf için ayrı ayrı Ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlama ve bulundurma
-- Ders planları hazırlama
-- Deney gezi planları hazırlama
-- Çevre incelemesi
-- Derslerde kullanılacak materyal ve dökümanları hazırlama ve satın alma
-- Öğretim görevi ile ilgili mevzuat ve dökümanları derleyip toplayıp dosyada bulundurmak
-- Her öğrenci için not çizelgeleri hazırlayıp bulundurmak (yaklaşık 220 öğrenci için)
-- Yazılı sınav kağıtlarını bulundurmak
-- Öğrenci ürün dosyalarını toplamak,
-- Ölçme ve değerlendirme formları hazırlayıp doldurmak (yaklaşık 220 öğrenci için)
-- Şube rehberlik yıllık planı hazırlamak
-- Rehberlik etkinlik planları hazırlamak
-- Öğrenci tanıma – gözlem formları hazırlamak
-- Öğrenci ödev (proje ) tercih dilekçelerinin hazırlanması dağıtımı ve geri toplanması
-- Şube öğretmenler kurulu toplantı tutanaklarını tutmak
-- Sınıf-veli toplantı tutanaklarını hazırlamak ve bulundurmak
-- Uygulanacak test ,anket ve formları hazırlamak
-- Klüp öğrenci listesini hazırlamak
-- Klüp iç yönetmeliği (tüzük) yazıp hazırlamak ve bulundurmak
-- Sosyal etkinlik yıllık çalışma programı hazırlamak (ek 3)
-- Öğrenci toplum hizmeti /projesi uygulama takvimi hazırlama (ek 6)
-- Danışman öğretmen değerlendirme formu hazırlamak (ek 8)
-- Belirli gün ve faaliyetlere ait dökümanları hazırlamak ve kurulunda bulunmak
-- Rehberliğini yaptığı sınıfın okuduğu kitapların mebbis te sanal kitaplığını oluşturup,o kitapların türünü belirleyip her öğrencinin okuduğu kitabı düzenli olarak sisteme girme
-- Öğrenci gözlem formlarının takibi ve sisteme düzenli girişi
-- Öğrenci notlarının e-okul sistemine düzenli girişi
-- Öğrenci sınav tarihlerinin ve proje teslim günlerinin sisteme tanımı
-- Her sınıfa ayrı yazılı hazırlanması
-- Yüzlerce yazılının okunması ve not verilmesi ( 1 yılda ortalama 6 sınıfta 150 kağıt ve 3000 soru ve puanlama)
-- Ders içi performans yönergelerinin konulara göre ayrı ayrı hazırlanması ve öğrencilere ayrı ayrı tebliği (yaklaşık 220 öğrenci için)
-- Ders içi performans ölçeklerinin konulara göre hazırlanması (yaklaşık 220 öğrenci için)
-- Her dönem ders içi performans notlarının değerlendirilerek not verilmesi ve e-okul sistemine girilmesi
-- 2 dönem için ayrı ayrı öğretmenler kurulu toplantısına katılmak (Mesai saatleri dışında)
-- 2 dönem için ayrı ayrı şube öğretmenler kurulu toplantısına katılmak (Mesai saatleri dışında)
-- 2 dönem için de ayrı ayrı il-ilçe Öğretim bölgesi zümre toplantılarına katılmak (Mesai saatleridışında)
-- 2 dönem de ayrı ayrı okul içi zümre öğretmenleri toplantısına katılmak ve bu toplantının tutanağını tutmak. (Mesai saatleri dışında)
-- 2 dönem de ayrı zamanlarda en az 2 kere veli toplantısına katılmak (Mesai saatleri dışında)
-- Sınıfta Kaynaştırma (zeka geriliği ) olan öğrencilere ayrı proğram (bep planı) hazırlanıp uygulanması
-- ADEY (aşamalı devamsızlık yönetim planı) çerçevesinde çalışmalara katılmak, formları doldurmak ve öğrenci velilerine anket doldurtmak
-- RİDEF formlarının doldurulması
-- DYNED çerçevesinde öğrencilere şifre ve kullanıcı adı tanımlarının yapılması ve öğrencilere dyned te takibi,ileri ünitelerde konu açma.
-- 8. sınıf için yöneltme formlarının doldurulması
-- Her öğrenciye davranış notları için ölçek hazırlanarak bunlara not verilmesi.
-- Okul gelişim yönetimi (OGY) ekiplerine ve toplantılarına katılarak proje geliştirme
-- Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmaları ve toplantılarına katılmak
-- Belirli gün ve haftalarda her öğretmene verilen bir haftada öğretmenin hazırlamak zorunda olduğu pano görevleri
-- Pansiyonlu okullarda satın alma ve ihale komisyonlarında zorunlu görev ve yapılacak işlerin tümü
-- Haftada 1 gün nöbet görevi (ücretsiz) ve nöbet defterinin doldurulması
-- Ders dışında her gün okuma saatlerinde sınıftaki öğrencilere rehberlik etmek ve gözetmenlik
-- Okul stratejik planı kurul çalışmalarına katılmak ve ürün çıkartmak
-- Andımız ve İstiklal marşı törenlerine katılma mecburiyeti
-- Okul internet yayın kurulu çalışmalarına katılma zorunluluğu
-- Lisede yaz tatilinde not yükseltme ve sorumluluk sınavlarını hazırlama,not verme ve notların sistemlere işlenmesi
-- Bazı zorunlu hizmet kurslarına katılma (Mesai saatleri dışında)
-- Okul resmi gelen yazı dosyasının günlük takibi ve sorumluluğu
-- “Okullar Hayat olsun projesi” Görev ve sorumlulukları
-- “65 bin dev öğrenci projesi” görev ve sorumlukları (il bazında yerel proje)
-- Bu benim eserim” projeleri” görev ve sorumlulukları
-- Okulş Kooperatif sorumluluğu
-- Okul aile birliği üyeliği görev ve sorumlulukları
-- Stratejik plan kurulu üyeliği görev ve sorumlukları
-- okul web kurulu üyeliği görev ve sorumlulukları
-- Toplum hizmeti çalışma kurul üyeliği görev ve sorumlulukları
-- MEB in ve diğer kurumların yaptığı sınavlara gözetmenlik görevleri (mesai saatleri dışında ve haftasonları )
--  Her hafta yapılan belirli gün ve haftalar kutlamaları görevi ve sorumlulkları ( tüketici haftası ,su haftası , vs Panolar hazırlanacak ve panolara asılan şeyler belli aralıklarla dosyalanacak
-- Kavga edenler ayırt edilecek, kafası gözü yarılanlara pansuman yapılacak
-- Değerlendirme testleri hazırlanacak,quizler yapılacak
-- Değerlendirme testleri evde değerlendirilecek
--Bilgi yarışmalarına öğrenci hazırlanacak
-- Öğrencilerin evlerine gidilip hal hatırı sorulacak, (yeni genelge ile zorunlu)
-- Saha çalışması yapıp okula gelmeyen öğrencileri toplayacak ve okula getirecek , (yeni genelge ile zorunlu)
-- Rehberi olunan sınıftan Temizlik, spor, fotokopi, demirbaş, sabun, tuvalet kağıdı için para toplanılacak  (Bilindiğinin aksine Eğitim Müdürlükleri bu işler için ödenek ayırmıyorlar)
-- Taşımalı öğrencileri sabah servisten inerken sayıp kontrol edilecek (dosya ile karşılaştırılıp imza atılacak)
-- Öğle yemeğinde listeden çağırıp sıraya koyulacak
--  Okul çıkışı taşımalı öğrenciler servislerine bindirilecek.
-- Okul aile birliği toplantılarına katılınıp velilerin sorunları dinlenecek.
-- Sınıf başkanı, kitaplık görevlisi, temizlik başkanı seçilip görevlerini yapıp yapmadıkları günlük olarak takip edilecek.
 
YUKARIDAKİ TÜM “İŞ VE SORUMLULUKLAR” Genel başlıklardır. 

Bunların alt başlıkları ve ek sorumlulukları vardır. Her biri dakikalarca –saatlerce –günlerce alabilir. 
Yurtdışında bazı ülkelere gitme ve bunları inceleme şansım oldu. Gittiğim hiçbir ülkede konuştuğum öğretmenlerin bu kadar işyükü olduğuna şahit olmadım. 

Not : (bu arada yurtdışına gitmek için bile kurumunuza dilekçe yazıp cevabını beklemeniz gerekiyor.:) genelde cevap ta gideceğiniz tarihten sonra geliyor :)))

Sonuç olarak ; Sayın DİNÇER biz burada sadece öğretmenlerin ne iş yaptığını dile getirmeye çalıştık. Umarız yukarıda ki önerimize kulak verir ve öğretmenlerimizi onlarca luzumsuz iş yükünden kurtarırsınız.
 
Mustafa YILDIZ


HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
3 Yorum