banner476

Öğretmenlere Verilen Ders Dışı Görevler

İlinizde görev yapan öğretmenlerden üyesi oldukları sendikaların aldığı kararlara dayanarak bazı görev ve sorumlulukları yerine getirmeyenler hakkında nasıl bir işlem tesis edileceğine ilişkin ilgi (e) yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Meb Personeli 15.03.2019, 16:07
Öğretmenlere Verilen Ders Dışı Görevler

İlgi (a) Yönetmeliğin müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi başlıklı 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında;

“İlköğretim kurulularında; okulun bina ve tesisi normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önü, düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar." hükmü yer almaktadır. Bu maddede bahsi geçen “gün süresince” ibaresi öğle arasını da kapsamaktadır. Bununla birlikte öğle aralarında yerine getirilen nöbet görevinin öğretmenlerin dinlenme süreleri de dikkate alınarak okul yönetimince planlanması gerekmektedir.

Ayrıca nöbetlerde uyulması gereken esaslar aynı maddenin onuncu fıkrasında;

"Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamemi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyundur." hükümü ile düzenlenmiştir.

Buna rağmen nöbet görevini özürsüz olarak yerine getirmeyen öğretmenler hakkında aynı maddenin dokuzuncu fıkrasındaki;

“Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır” hükmü ile Devlet Personel Başkanlığının ilgi (b) yazısındaki görüşü doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Öğretmenlerin ev ziyaretleri ile ilgili olarak 2002 yılında yayımlanan 2002/27 sayılı "Okul-Veli İşbirliği Genelgesi" 2017/20 nolu Bakanlık genelgesi ile yürürlükten kaldırılmış olup öğretmenlerin zorunlu olarak ev ziyareti ve aile eğitimi konularında görevlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Genel Müdürlüğümüz görev alanına girmeyen rehberlik öğretmenlerinin nöbet, belleticilik, okul içi sınav görevleri ile ilgili hususlarda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, öğretmenlere mesai saatleri dışında hizmetiçi eğitim, seminer ve kurs görevleri verilmesi hususunda ise Öğretmen Yetiştinne ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görüşünün alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Kamuajans.com/ÖZEL

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@