Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Görevlerin Açıklaması

Öğretmenlerin Bayram ve Kutlamalara Katılma Görevi

Meb Personeli 05.11.2019, 19:57
Öğretmenleri İlgilendiren Önemli Görevlerin Açıklaması

Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 43 Öğretmenlerin görevleri

Öğretmen
MADDE 43
(7) Öğretmenler, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmî toplantılar ve mahallî kurtuluş günleri ile millî bayramlarda bulunmak zorundadırlar. Öğretmenlere görevlendirme ve toplantıların zamanı, en az (Değişik ibare:RG-10/7/2019-30827) beş gün önceden yazı ile duyurulur. Toplantının gündemi öğretmenlerin de görüşü alınarak hazırlanır. Toplantılar, dersleri aksatmamak üzere çalışma günlerinde yapılır.


Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları
MADDE 86-

i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti
çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır.
Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@