Öğretmenlerin Hizmet Sürelerine Göre Hizmet Puanları

banner483

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresiyle çarpımı sonucu bulunan hizmet puanı, Öğretmenlerin yer değiştirme ve atanmaları bakımından önem taşımaktadır.

Meb Personeli 15.05.2015, 11:40 26.05.2020, 17:58
Öğretmenlerin Hizmet Sürelerine Göre Hizmet Puanları

 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde her bir hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresiyle çarpımı sonucu bulunan hizmet puanı, Öğretmenlerin yer değiştirme ve atanmaları bakımından önem taşımaktadır.

Hizmet bölgesi ve hizmet alanına göre hizmet puanı

Aday öğretmenlere/öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında, çalıştıkları yere göre değişen hizmet puanları verilmektedir. Hizmet puanı, çalışma süresinin yanı sıra, çalışılan eğitim kurumunun bulunduğu hizmet bölgesine ve hizmet alanına göre de değişmektedir.

Eğitim kurumlarının bulunduğu iller 3 hizmet bölgesine ayrılırken, her derece ve türdeki eğitim kurumları ise 6 grupta toplanmıştır.


EĞİTİM KURUMUNUN BULUNDUĞU HİZMET BÖLGESİ VE ALANINA GÖRE HİZMET PUANI
HİZMET ALANI    HİZMET BÖLGESİ
1. BÖLGE    2. BÖLGE    3. BÖLGE
1. hizmet alanı    10 puan    12 puan    14 puan
2. hizmet alanı    11 puan    13 puan    16 puan
3. hizmet alanı    12 puan    14 puan    18 puan
4. hizmet alanı    14 puan    18 puan    22 puan
5. hizmet alanı    16 puan    20 puan    26 puan
6. hizmet alanı    18 puan    22 puan    30 puan

Hizmet bölge ve alanları bakımından belirlenmiş olan puanların, o hizmet alanındaki çalışma süresi (yıl) ile çarpımı sonucu “hizmet puanı” elde edilmektedir.

Yıldan artan sürelerin bulunması halinde, artan her ay için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12'si esas alınmakta, aydan artan süreler ise dikkate alınmamaktadır.

Hizmet puanına ekleme yapılan öğretmenler

Hizmet bölge ve alanına göre belirlenen hizmet puanları, bazı öğretmenler için artırılarak hesaplanmaktadır.

Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenmektedir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında zorunlu hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerden, zorunlu hizmet alanlarındaki azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı puanı dikkate alınarak, azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50,üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.

Hizmet puanı hesabında değerlendirilen bazı süreler

Öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanırken; çeşitli statülerde geçirdikleri süreler ile geçici görev, aylıksız izin, askerlik gibi süreler de bazı esaslara göre değerlendirilebilmektedir.

-MEB’e bağlı resmî eğitim kurumlarında; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4/C maddesi maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen sürelerin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ve vekil öğretmenlik ile usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

Devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, Yükseköğretim Personel Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçirdikleri süreler, askerlikte geçirilen hizmet süreleri ile özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler (ödenen sigorta prim gün sayısı kadar) görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.


-MEB merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün; MEB taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri fiilen görev yaptıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün; diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri ise geçici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dâhil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-MEB dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin geçici görev süreleri, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-Askerlik dâhil olmak üzere yurt dışında resmî görevle geçirilen hizmet süreleri, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-İlgili Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen süreleri ile askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

-Hizmet puanı hesabında; il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.
 

banner482
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@