Öğretmenlik giderek kadın mesleği oluyor

Öğretmenlik giderek kadın mesleği oluyor

Meb Personeli 26.06.2014, 08:09 26.06.2014, 08:10
Öğretmenlik giderek kadın mesleği oluyor
 Merkezi Paris’te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan 2013 Öğretim ve Öğrenim Araştırması’na (TALIS) göre, öğretmenler mesleklerini sevmelerine karşın, yeteri kadar destek ve itibar gördüklerini düşünmüyor.
OECD’nin 34 ülkeden, 107 bin öğretmen üzerinde gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin yer almadığı araştırmaya göre, öğretmenlerin çoğunluğu mesleklerini sevmelerine karşın yeterince destek ve itibar görmediklerini söylüyor.

OECD raporu, 10 öğretmenden 9'unun mesleki tatmin sağladığını ve 8’inin ise tekrar seçme imkanı olsa yine öğretmenliği tercih edeceğini ortaya koydu. Ancak öğretmenlerin sadece üçte biri kadarı öğretmenliğin toplumda saygı gören bir meslek olduğu kanaatini taşıyor.

Mesleğin saygı gördüğünü düşünen öğretmenler genelde Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) raporunda iyi göstergelere sahip ülkelerden çıkıyor. Singapur ve Güney Kore’de 3 öğretmenden 2’si toplumda mesleğine değer verildiğini düşünüyor. Hırvatistan ve Slovakya’da ise 10 öğretmenden ancak 1’i mesleğinin toplumda saygınlık taşıdığını hissediyor.

Araştırma sonuçlarına göre, çok sayıda öğretmen ekip çalışmasından ziyade etrafından soyutlanarak çalışmayı tercih ediyor. Öğretmenlerin yarısından fazlası meslektaşlarıyla nadiren çalışıyor ya da hiçbir şekilde ekiple çalışmıyor. Araştırmaya katılanların üçte biri ise meslektaşlarını çalışırken gözlemliyor.

Öğretmenlerin yüzde 46’ya yakını çalıştıkları kurumun yöneticilerinden herhangi bir geri dönüşüm almadığını belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 31’i ise performansı düşük bir öğretmenin işten çıkarılacağını öngörüyor.

Öğretmenlik giderek kadın mesleği oluyor

Öğretmenlerin yüzde 68’ini kadınlar oluştururken, eğitim kurumlarının yüzde 51’inde erkek yönetici bulunuyor. Öğretmenler 34 ülke genelinde 43 yaş ortalamasına sahip. Ortalama meslek tecrübesi ise 16 yıla karşılık geliyor.

Çalışma saatlerinde ise ülkeler arasında önemli farklar bulunuyor. Araştırma yapılan ülkelerdeki öğretmenler haftada ortalama 38 saat çalışıyor. Şili ve İtalya’da öğretmenler haftada 29 saat çalışırken, Japonya’da 54 saat hizmet veriyor. Öğretmenler mesai saatlerinin çoğunu öğretim faaliyetine ayırıyor. Öğretmenler haftada ortalama 19 saat öğretim faaliyetiyle meşgul oluyor. Norveç’te bir öğretmen haftalık ortalama 15 saat öğretim yaparken, ABD’deki öğretmenler 27 saati bu faaliyetle geçiriyor. Çalışma saatlerinin yüksek olduğu Japonya’da ise öğretmenler sadece 18 saatini öğretim faaliyetine ayırıyor.
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@