banner476

Okul Müdürleri Niçin Var?

Okul Müdürleri Niçin Var?

Meb Personeli 15.12.2016, 23:21
Okul Müdürleri Niçin Var?

Anadolu Eğitim Sendikası Elazığ İl Temsilciliği olarak 04 Ekim 2016 tarihinde, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdiğimiz dilekçe ile: Destekleme ve Yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlerin ek ders hesabında okul-kurum müdürlüklerinin hata yaptığını ve ek dersleri eksik ödediklerini "Söz konusu kurslarda görev alan öğretmenlere, rutin müfredat kapsamında okuttukları ders görevleri için ödenenler de dahil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla, fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi gerektiğini belirttik. Öğretmenlere geçmişe dönük (yaz tatilleri, yarıyıl tatilleri de dahil) ödenmeyen hazırlık ve planlama ek ders ücretlerinin ödenmesi ve bu tarihten sonraki hazırlık ve planlama ek derslerinin de öğretmenlerin aylık ek derslerine yansıtılması hususunda gerekli çalışmaların, iş yükünü azaltmak için ivedi yapılmasını istemiştik.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 06 Ekim 2016 tarihinde sendikamıza verdiği resmi cevapta: İlgili yazımızda bahsettiğimiz eksik ödemelerin söz konusu olmadığını ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemlerin zaten uygulandığını belirtti. Fakat il merkezinde bulunan bir okulumuzda (Birçok okulumuzda da bu ödemelerin yapılmadığı yönünde duyumlar alıyoruz.), öğretmenler bu ödemelerin yapılmasını talep ettiklerinde, okul müdürü böyle bir ödemeyi yapamayacağını söylemiştir. Hatta yönetmeliği uygulama noktasındaki yetersizliğini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne görüş sorarak belgelendirmiştir. İl düzeyinde ilgili şube müdürü ile sendika olarak yaptığımız birebir görüşmeler sonucunda, bu okulumuza bu ödemeleri yapması hususunda resmi yazı yazılmıştır. İki aylık mücadelenin sonunda öğretmenlerimize gerekli ödemeler yapılmıştır.

Şimdi şunu sormazsam olmaz: Bazı okul müdürleri, sıradan yönetmelikleri bile uygulamaktan acizse, bu okul müdürleri niçin var? Okul idareleri eğitim-öğretim faaliyetleri daha sağlıklı yürüsün diye var. Okul idareleri öğretmene rehber olsun diye var. Okul idareleri öğretmenlerin/öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözmek için var. Okul idareleri, öğrenci-veli-öğretmen dayanışmasını sağlamak için var. Okul idareleri, ilgili kanun ve yönetmelikleri uygulamak için var.

Anadolu Eğitim Sendikası Elazığ İl Başkanlığı olarak , ilgili kanunları ve yönetmelikleri uygulama noktasında gereksiz iş yüküne sebep olduğunu düşündüğümüz okul müdürlüğü hakkında 02 Aralık 2016 tarihinde soruşturma talebinde bulunduğumuzu da ayrıca belirtmek isterim.

Sonuç olarak bu kurslarda görev alan öğretmenlerimiz; geçmişe dönük hak kayıpları için (yaz tatilleri, yarıyıl tatilleri de dahil) okullarına dilekçe vererek, ek derslerinde yapılan bu hatanın düzeltilmesini talep edebilirler. 13/12/2016

Öğretmenlerimize ve basına saygılarımla….

İbrahim Halil ARSLAN
Anadolu Eğitim Sendikası
Elazığ İl Başkanı

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@