banner476

Okul Müdürüne Cezaya Mahkeme Dur Dedi

Soruşturma Açılmaksızın Tutanağa Dayalı Ceza Verilemez

Meb Personeli 04.11.2012, 23:31 04.11.2012, 23:31
Okul Müdürüne Cezaya Mahkeme Dur Dedi

Ankara'nın Keçiören İlçesi Kuzeykent 2. Etap Anaokulu Müdürü üyemizin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-b maddesi uyarınca uyarma cezasına çarptırılmasına ilişkin işlemin iptali için açtığımız davada, mahkeme söz konusu cezayı iptal etti.

İleri sürülen iddialarla ilgili olarak hiçbir araştırma yapılmadan ceza verildiğini, görevinde başarılı olan üyemizin, şimdiye kadar hiçbir soruşturma geçirmediğini ve ceza almadığını, işlemin açıkça hukuka aykırı olduğunu belirterek, cezanın iptalini istemiştik.

Ankara 14. İdare Mahkemesi, üyemiz hakkında verilen uyarma cezasının iptaline karar verdi.

Bakılan davada davacıya isnat edilen fiil nedeniyle hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığına, sadece tutulan tutanağa dayanılarak ilgilinin savunmasının alınarak ceza verilmesi yoluna gidildiğine dikkat çeken mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:

“…Kamu görevlilerinin disipline aykırı eylem ve fiilleri nedeniyle disiplin cezası verilebilmesi için, anılan eylem ve fiillerin sübut bulup bulmadığının usulüne göre yürütülen soruşturma ile ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm delil ve ifadeler toplanarak ortaya konulması, sübut bulduğu tespit edilen disipline aykırı davranışlar nedeniyle de yasa ve yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi gerektiği disiplin hukukunun temel ilkelerindendir. Bakılan davada davacıya isnat edilen fiil nedeniyle hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığı, sadece 17.08.2011 tarihinde tutulan tutanağa dayanılarak ilgilinin savunması alınıp ceza verilmesi yoluna gidildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu durumda, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; davacı hakkında usulüne uygun soruşturma yapılarak ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm deliller toplanıp, soruşturma raporu düzenlenerek yapılan değerlendirme sonucunda bir karar verilmesi gerekirken, soruşturmacı atanmaksızın, tutulan tutanağa dayanılarak savunması alınıp doğrudan ‘uyarma cezası' ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@