banner476

Okul Öncesi Eğitim Yoksa Risk Artar...

Okul Öncesi Eğitim Yoksa Risk Artar

Meb Personeli 27.09.2012, 09:21 27.09.2012, 09:21
Okul Öncesi Eğitim Yoksa Risk Artar...

TTB okula erken başlamak zorunda kalan çocukları gözeterek yaşayacakları sürecin olası olumsuz etkilerine dair uyarıcı bir rapor hazırladı. Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği gibi tıp örgütlerinin de katkıda bulunduğu rapor sürecin uzun vadeli sonuçlarına da değiniyor.


Türk Tabipleri Birliği (TTB) okula yeni başlama sürecini ele alan bir rapor yayımladı.


Çocukların Gelişim Süreci ve Okula Başlama başlıklı rapor, 4+4+4 diye bilinen yasa çerçevesinde eylül ayı sonunda 66 ayı doldurmuş çocukların ve velisinin isteği üzerine 60-66 ay arasındakilerin okula başladıkları yeni sistemde uyarıcı bir nitelik taşıyor.


Raporda yeni sistemde uygulandığı biçimiyle anasınıfı çağındaki çocukların ilkokula başlatılmasının yol açacağı sonuçlar arasında şu sorunlar da belirtiliyor.


* Çocuğun gelişimini uygun şekilde tamamlayabilmesi için gereksinimi olan oyun zamanı çok azalacak, bu fiziksel-zihinsel-ruhsal gelişimini aksatacaktır.
* Küçük yaşta okula başlayan çocuklarda ayrılık kaygısı bozukluğu görülme riski, altı yaşında ilkokula başlayanlara göre daha fazladır.
* Dürtü kontrolü tam gelişmemiş olan 5 yaşındaki çocukların sınıfta davranış kontrolünü sağlamada, sırasında beklemede ve uyulması gereken kurallara uymada güçlükler yaşama riskleri fazladır.
* Birinci sınıfta henüz bilemediği ve kazanamadığı bazı becerileri göstermesi (örneğin yerinde 40-50 dakika oturmak, bir şeyi öğrenebilmek için dikkatini uzunca bir süre yoğunlaştırabilmek, sınıf kurallarına uymak gibi) beklenecektir ve çocuk bunları yapamadığı için bocalayıp huzursuzlaşacaktır.
* Huzursuzluk ve aşırı hareketlenme çocuğun dikkatini yoğunlaştırmasını da önleyeceğinden öğrenme süreçlerini aksatacak ve zaten negatif konumda başladığı birinci sınıfta iyice gerilerde kalarak 'öğrenme bozukluğu' ya da 'zeka geriliği' gibi etiketlenmelere maruz kalacaktır.
* Çocukların kendilerini birbirleriyle karşılaştırması ve öğretmenden de çok uyarılar alması sonucunda, çocuk kendisini sınıfta başarısız olarak algılamaya başlayacak ve eğitimin daha başındayken kendine güven duygusu örselenecek, 'ben başarısız biriyim' duygusu edinecektir.
*Birinci sınıftan 6 yaş grubuna göre geriden başlayan 5 yaş çocuklarının bu durumu eğitim yaşamı boyunca böyle sürecek ve ileride yine birlikte girmek zorunda kalacakları SBS, LYS, ÖYS gibi yarışma sınavlarında da başarı kazanma şansları çok düşük olacaktır.
5 yaşında kendini koruyamaz


Raporda evrensel kabul gören bilgiler sıralanırken 72 aya kadar olan çocukların özellikleri arasında "kendisinden yapması istenen davranışları veya kendi yaptığı davranışların sonuçlarını kestirememe, büyüsel şekilde düşünme (ben istiyorum, o halde olur)" gibi özellikler de sayılıyor.


Bu döneme ilişkin davranışlarının neden ve sonuçlarını algılayamamasına dikkat çekilerek "bu yaş çocuğunun henüz kendini tehlikelerden koruyamayacağının" altı çiziliyor.


Raporda okula başlamayacak çocuklar için istenen raporun nasıl yazılması gerektiğine dair bir de şablon sunuluyor.


Okula başlama sürecinin çocukların yüksek yararını gözeterek ele alındığı rapor Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Gelişimsel Pediatri Derneği, Sosyal Pediatri Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu ve Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği'nin katkılarıyla hazırlandı. (YY)


Bianet 
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@