banner476

Okullara e-Denetim Geliyor

REDBİS ve e-Denetim sistemleri için uygun modüller kurulması çalışmaları devam etmektedir.

Meb Personeli 10.11.2012, 00:18 10.11.2012, 00:18
Okullara e-Denetim Geliyor


Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer;  Plan ve Bütçe Komisyonunda performans ve denetim başlığı altında e-denetim ve REDBİS ile ilgili şunları söyledi.” Bakanlığın operasyonel, idarî ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla daha etkin bir denetim ve rehberlik sistemine her zaman ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu kapsamda, mevcudu iyileştirmek ve performansı yükselterek kaliteyi arttırıcı, kamu kaynaklarının daha etkin, verimli ve yerinde kullanımına katkı sağlayıcı, yol gösterici, doğabilecek zararları önleyici, hayat boyu öğrenme noktasında yerinde hizmet içi eğitim faaliyetleri rolünü de gerçekleştirebilecek bir denetim sistemi oluşturmak hedefimizdir.

Bu bağlamda, kurumsal ve bireysel denetim sistemini daha çağdaş, süreç ve sonuç odaklı bir hale getirmeye yönelik “Çoklu Veri Kaynaklı Performans Ölçümüne Dayalı Değerlendirme Sistemi” oluşturulmaktadır. Buna ilave olarak, denetim sonuçlarının etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için, Bilişim Araçlarıyla Ölçme ve Değerlendirme Rehberlik ve Denetim Bilgi İşlem Sistemi (REDBİS) ve e-Denetim Sistemi yapılabilmesine yönelik olarak bilgisayar ortamında kullanılmak üzere, uygun modüller geliştirilerek, okul ve kurumların sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi ile daha etkili, sorunlara duyarlı, sonuç odaklı bir denetim sisteminin kurulması çalışmaları yürütülmektedir.

Bu doğrultuda, eğitimde kalite güvence sistemi ve kalite standartlarına yönelik çalışmalar ile “e-Denetim” ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik olarak “İzleme ve Değerlendirme Sistemi” çalışmaları da sürdürülmektedir. Yine, kurumların ürettikleri hizmet özelliğine göre risk değerlendirmesine dayalı süreç ve sonuç denetimi ile diğer denetim çeşitlerine ilişkin esaslar, rehberler ve rapor standartları yeniden hazırlanmaktadır.”


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@