Ömer Dinçer'e Eleştiri

Ömer Dinçer'e Eleştiri

Bankacı eşi mağdur öğretmenler: 'Eş özrü hakkı kısıtlanmamalıdır'

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 30.01.2012 Tarihinde CNN TÜRK’ten Hande Fırat’ın konuğuydu.

30.01.2012 tarihinde saat 13:36’da Milli Eğitim Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde; http://www.meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=9275 adresinde Röportajın Deşifresi başlığı ile konuşma metni yayınlanmıştı. Konuşma metninin şifreli kısmını aşağıdaki şekilde yorumsuz okuyabilirsiniz.

SUNUCU HANDE FIRAT- Peki, bu konuları kısa geçeceğim, çünkü başka konular da var, yanıtlarınızı da kısa alabilirsem. Tüm kanallarda gelen bir soru, Bakan, öğrenim özrü ataması yaptım diye yanlış bilgi veriyor, sağlık özrü tayinleri yapılmadı ya da bankacı eşleri neden kapsam dışı kaldı gibi iki peş peşe soru var bu konuyla ilgili olarak.

BAKAN ÖMER DİNÇER- Bankacı eşleri zaten kapsam dışıydı. Böyle bir talebi şimdi yapıyor olmalarının çok açık bir izahı vardır, hukuku bilmiyorlar demektir. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi, SSK'ya tabi eski tabirle çalışmalarda eş durumundan atama yapılmıyor, bu ilk defa ortaya çıkan bir hadise değil. Dolayısıyla ancak devlet memuru olup eşinden ayrı yerde çalışanlar yine staj dönemlerini tamamlamışlar ve artık özür atamasına hak kazanmışlarsa bu talepte bulunabilirler.

1 Şubat 2012’de Kanal A Görüş Farkı programında eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Ömer Dinçer’in şifresini çözdü.

Konuşma metnini yorumsuz aynen aktarıyoruz.

Ömer Şahin: Şimdi efendim konuyu değiştiriyorum. Bize gelen çok sayıda sanırım sizlere de sosyal medya ve emaille geliyor.

Hakan Çelik: Bankacı Eşi Mağdur Öğretmenler!

Ömer Şahin: Onlar var, Sözlemeden kadroya geçmek isteyenler var, ama biz bunlara süremiz elvermez.

Hüseyin Çelik: Neymiş Bankacı Eşi Mağdur Öğretmen nedir o?

Hakan Çelik: Ben izleyicilerimizden özür diliyorum. Bilmiyordum bu konuyu bugün yeni öğrendim.

Ömer Şahin: Bende yeni öğrendim ve sitem de var.

Hüseyin Çelik: Nedir bu?

Hakan Çelik: Ne kadar vatandaşımızı etkilediğini bilmiyorum ama böylece bir sizede...

Hüseyin Çelik: Nedir burda problem ne?

Hakan Çelik: Hocam eş özrü tayini isteyebiliyorlarmıydı, Milli Eğitim Bakanı iken Eşi bankacı öğretmenler eş özrü tayini isteyebiliyorlar mıydı? Sizin döneminizle mi ilgili birşey bu?

Hüseyin Çelik: Hayır efendim şöyle Hakan Bey, Eğer Bankacı Eşi olan öğretmenler eş durumu tayinine tabi tutulmuyorsa, yani eş durumu özrü...

Hakan Çelik: İstisna var heralde burda?

Hüseyin Çelik: Eğer bunlar için geçerli değilse yanlış bir uygulamadır. Yani "BEKÇİNİN EŞİ EŞDE BANKACININ EŞİ EŞ DEĞİL Mİ KARDEŞİM!". Şu olabilir burda bir mevzuat problemi olabilir. Sayın Milli Eğitim Bakanımı bizi duyuyorsa ki, O na da gidiyordur bunlar, Yani bu mevzuat ta yoksa, yönetmelik te yoksa, kanun kapsamında yoksa bunun düzeltilmesi lazım. Yani bankacının eşini eş kabul etmeyip, ona istisna uygulamak doğru bir uygulama olmaz. Ama ben detayını bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum.

Ömer Şahin: Kadroya geçen sözleşmeliler, İİBF liler var. Bunlara ama heralde cevap verme şeyimiz yok. Bir çalışma var mı bu konuyla ilgili?

Hakan Çelik: Çok özür diliyorum. Yarım kalmasın diye...

Ömer Şahin: O konuyla mı ilgili...

Hakan Çelik: Sayın Ömer Dinçer'in bankacı eşleri bugüne kadar hiç atanmıyordu söylemine yorumu nedir? diye sormuşlar. Heralde o sizin söylediğiniz.

Hüseyin Çelik: Ben de diyorim ki: "EŞ EŞTİR, YANİ İŞTE BANKACI EŞİ DE OLSA BEKÇİ EŞİ DE OLSA BU EŞTİR." Hani olaki mevzuatımızda bu konuda bir eksiklik varsa, O mevzuattaki eksikliği değiştirmek te Sayın Bakanın yetkisinde. Yönetmelikse zaten yönetmeliği kendisi hazırlar. Bir Kanun değişikliği yapılması gerekiyorsa bunu tasarı haline getirip başbakanlığa, oradan meclise göndermekte kendi görevidir. Sayın Bakan bizi duyuyorsa umarım bu düzeltilir.

Hakan Çelik: Mustafa KARTOĞLU çok fazla topa girmedin bu son turda.

Mustafa Kartoğlu: Yok, Ben aslında şimdi şeyi aslında belki açmak lazım. Bu özel bankaların kendi sandığına bağlı çalışanlar için, onların öğretmen olan eşleri için, SGK dan dolayı...

Ömer Şahin: Sana da o yönde sıkıntılar geldi.

Mustafa Kartoğlu: Ondan dolayı, evet Ondan dolayıymış, yani en azından öyle bir açıklığa kavuşturalımda.

Hüseyin Çelik: Ben size şunu söyleyeyim bakın... Eş durumu tayini...

Mustafa Kartoğlu: Bankaların emekli sandığı...

Hüseyin Çelik: Onu bırakın bir tarafa. Siz gazeteci değil misiniz. Gazeteci arkadaşlarımdan birçoğunun eşi öğretmen. Çok eşi öğretmen olan gazeteci biliyorum. Siz bir devlet kuruluşu musunuz. Hayır özel bir sektörsünüz siz gazetecisiniz ve sigortalısınız. Şimdi bir vardır ki Hile için ben şimdi hile evlilikleri yapanlar bile tayin için. Ama siz şu kadar yıldan beri sigortalısınız ve sizin ikamet adresiniz Ankara. Siz Ankara'da faaliyet gösteren bir gazetecesiniz ve sizin eşinizin tayini Burdur'a çıktı. Şimdi sizin Burdur'a gidipte Star Gazetesinin temsilciliğini yapmak gibi bir imkanınız yoktur.

Mustafa Kartoğlu: Doğru.

Hüseyin Çelik: Ama sizin eşinizin Ankara'ya gelmesi lazım o zaman. Peki olurmu canım şimdi herhangi bir kamu kuruluşundaki Daire Başkanı, bir Genel Müdürün ne kadar hakkı varsa sizin de bu hakkınız var. Sizin özel sektör olmanız sizi bu halkanın dışında bırakmamalı. "BEN BÜTÜN BAKANLIĞIM BOYUNCA BUNU UYGULADIM". Bakın eş durumu tayinlerinde bişeyi unutmamak lazım. Bir öğretmen, bir memur stajyer olduğu sürece böyle bir hak iddiasında bulunamaz. Asaleten devlet memuru olduğu zaman eş durumundan tayin isteme hakkına sahiptir. Özel sektörde sigortalı çalışan biriside olabilir. Bu Kamu Bankası da olabilir. Özel Bankada olabilir. Kim olursa olsun bu hakkı onlardan esirgememek lazım benim dediğim bu. Ama bu konuda şu anda Milli Eğitim Mevzuatında eğer bir mezuat problemi varsa mevzuat problemini halletmek te Sayın Bakanın görevidir. Onu diyorum.

KİM HUKUKU BİLMİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının 14 Aralık 2011 den önceki tüm özür grubu kılavuzlarında aşağıdaki şekilde eşi, bankaların emekli sandığına tabi çalışan öğretmenlerin eş özrü tayinleri yapılmıştır. Yeni bir hak değil, zaten varolan hakkımızın geri verilmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER’in 14 Aralık 2011 den önceki kılavuzları incelemesini tavsiye ediyoruz.

M.E.B. 2005 Yer Değiştirme Kılavuzu Sayfa 13 Son Paragrafta yer alan; "Eşleri 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20’nci maddesine göre; banka personeli için kurulmuş bulunan özel emeklilik sandığına bağlı olarak bankalarda görevli olanlardan, bankadan alınacak görev yeri belgesi istenecektir." ibaresi.

M.E.B. 2006 İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu Sayfa 11 Madde 2.2.6 'da yer alan; "Eşi, 506 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş olan özel emeklilik sandığına tabi banka personeli olarak çalışanlar ile baroya kayıtlı olup topluluk sigortası ödeyen avukatlardan sigorta prim belgesi istenmeyecektir. Bunlardan SSK veya Bağ-Kur’a prim ödendiğine dair belge yerine kuruluşun topluluk sigortasına ya da özel emeklilik sandığına prim ödendiğine ilişkin belge ibraz etmesi istenecektir." ibaresi.

M.E.B. 2008 İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu Sayfa 11 Madde 2.2.8 'de yer alan; "Eşi, 506 sayılı Kanunun 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmuş olan özel emeklilik sandığına tabi banka personeli olarak çalışanlar ile baroya kayıtlı olup topluluk sigortası ödeyen avukatlardan sigorta prim belgesi istenmeyecektir. Bunlardan SSK veya Bağ-Kur’a prim ödendiğine dair belge yerine kuruluşun topluluk sigortasına ya da özel emeklilik sandığına prim ödendiğine ilişkin belge ibraz etmesi istenecektir." ibaresi.

M.E.B. 2009 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Sayfa 8 Madde 1'e bağlı Alt Madde 5 'te yer alan; "506 sayılı Kanunun 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmuş olan özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar" ibaresi.

M.E.B. 2009 Yılı Yaz Tatili Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Sayfa 9 Madde 5 'te yer alan; "506 sayılı Kanunun 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmus olan özel emeklilik sandığına tabi olarak çalısanlar" ibaresi.

M.E.B. 2010 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Sayfa 8 'de 1.5. maddesinde yer alan; "Eşi, 506 Sayılı Kanunun 20. maddesine göre Bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar" ibaresi.

M.E.B. 2010 Aralık Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Sayfa 7 f bendinde yer alan; "506 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmuş olan özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar" ibaresi.

M.E.B. 26.07.2011 Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Sayfa 9 Madde 1.5. 'te yer alan; "Eşi, 506 sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre, “bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığı”na tabi olarak çalışanlar" ibaresi.

M.E.B. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Madde 37 'de yer alan; "Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan" ibaresi.

5510 Sayılı Kanun Madde 4 a bendinde yer alan; "Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar" ibaresi.

5510 Sayılı Kanun Madde 6 'da Sigortalı Sayılmayanlar Hükmünde Özel Sandıkların Sigortalı Olmadığına dair bir madde bulunmaması.

506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesiyle Sigortalı Sayılmamız.

9 Nisan 2011 Tarihli ve 27900 Sayılı Resmî Gazete Kararı

Karar Sayısı : 2011/1559
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sabiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine ilişkin sürenin iki yıl uzatılması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 24/2/2011 tarihli ve 150 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ANAYASAMIZIN 10’UNCU MADDESİ

MADDE 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. (*)ANAYASAMIZIN 41’İNCİ MADDESİ

MADDE 41- (Değişik: 3/10/2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

ANAYASAMIZIN 48’İNCİ MADDESİ

MADDE 48- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.

Sayın Hüseyin Çelik’in, Milli Eğitim Bakanlığı 14.12.2011 öncesindeki tüm kılavuz ve yönetmelikler, Sosyal Güvenlik Kanunları, Resmi Gazete Kararı ve Anayasımızda da belirtildiği gibi öğretmenin eşi yasalara uygun olarak ne iş yaparsa yapsın eş özrü tayin hakkı kısıtlanmamalıdır. Bizde burdan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer Dinçer’i görevini yapmaya davet ediyoruz.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.