banner476

Özel Öğretim Kurumu Müdürlerinin Çalışma Saatleri

Özel öğretim kurumu kurum müdürü olarak görev yapanların kursun çalışma saatleri dışında, çalışıp çalışamayacağı, kurum müdürünün 07.00-23.00 saatleri arasında kurumda bulunup bulunmayacağı ve özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının çalışma saatleri ile ders saatlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 19.06.2012 tarih ve 5423 sayılı görüş yazısı.

Meb Personeli 05.11.2012, 09:10 05.11.2012, 09:10
Özel Öğretim Kurumu Müdürlerinin Çalışma Saatleri

Özel öğretim kuramlarında çalışan personel 5580 sayılı Özel Öğretim Kuramları Kanunun 9'uncu maddesinin (b) fıkrasında; “Yetki, sorumluluk, ödül ve cezaları ile bunların uygulanması bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimaî Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, hükümlerine tâbidir...” hükmü ile beraber 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 87'nci maddesine göre ikinci görev yasağı getirilmiştir.

Özel öğretim kurumu müdürü günde 8 saatten az olmamak üzere İş Kânununa göre yapmış oldukları sözleşmede belirtilen süre kadar kurumda bulunmak zorundadır.

Ayrıca, özel motorlu taşıtlar sürücüleri kurslarının çalışma saatleri ile ders saatlerinde, Motorlu Taşıtlar Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 25 ve 26'ncı maddesi hükümlerine göre uygulama yapılması gerekmektedir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@