banner476

Rehber öğretmenlerin normu yanlış hesaplanıyor

Okullarda bulunacak olan rehber öğretmenlerin normları diğer öğretmenlerin normlarından farklıdır. Fakat hem bakanlık hem de tüm milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlar aynı hatayı yaparak rehber öğretmen norm kadrolarını diğer öğretmenlerin norm kadroları gibi belirlemektedir. Sisteme kaydedilen rehber öğretmen norm kadroları boş göründüğünden de bu boş kadrolara yer değiştirmeler suretiyle atamalar yapılmaktadır.

Meb Personeli 06.11.2012, 13:40 06.11.2012, 13:40
Rehber öğretmenlerin normu yanlış hesaplanıyor

Okullarda 1'den fazla olan rehber öğretmenler norm kadro fazlasıdır.

Okullarda bulunacak olan rehber öğretmenlerin normları diğer öğretmenlerin normlarından farklıdır. Fakat hem bakanlık hem de tüm milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlar aynı hatayı yaparak rehber öğretmen norm kadrolarını diğer öğretmenlerin norm kadroları gibi belirlemektedir. Sisteme kaydedilen rehber öğretmen norm kadroları boş göründüğünden de bu boş kadrolara yer değiştirmeler suretiyle atamalar yapılmaktadır.

Olması gereken, bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadroların atamalarda kullanılamayacağı bir sistem kurmaktır.

Şöyle ki,

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin yönetmeliğin “Rehber öğretmen norm kadrosu” başlıklı 13. maddesindeki; “Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz.” hükümleri bulunmaktadır.

Yine aynı yönetmeliğin “Norm Kadro Belirlemeye Yetkili Birimler ve Kullanılacak Çizelgeler” başlıklı16.maddesi, 1. fıkrasındaki; “Kapsama dahil okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları, il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.” hükümleri bulunmaktadır.

Aynı konu Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Uygulama Kılavuzunun “Öğretmen Norm Kadrosu Belirlenmesi”bölümü, “Rehber Öğretmen” başlıklı 6. maddesindeki; “Bir eğitim bölgesinde her okulda en az bir rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2 nci ve müteakip norm kadrolar atamada kullanılmayacaktır.”hükümlerinde bulunmaktadır.

Bu hükümler ile bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadroların atamalarda kullanılamayacağı açık bir biçimde ortaya konmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 Nolu genelgesinin 4. maddesi “ İl içi rehber öğretmen atamalarında Bakanlığımız norm kadro uygulamaları doğrultusunda öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinin çalışma bölgesi nüfusuna göre personel ihtiyacı karşılanacak, hizmetlerin bütün öğrencilere etkili olarak ulaştırılması için rehber öğretmenlerin ilçelere/eğitim bölgelerine ve öğretim kademelerine göre her okula dengeli dağılımı sağlanacaktır.” şeklinde olup Rehber Öğretmen ataması işlemini Bakanlığımız yapmakta, okullara dağılımını ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri atama dönemlerinde planlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 06.01.2004 tarih ve 1762 sayılı yazısının “Norm KadroUygulaması” konulu yazılarının 5. maddesinin son paragraflarında; “13'üncü maddenin son fıkrasında; ''... Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2'nci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümle ilk ve ortaöğretim kurumlarına rehber öğretmen dağılımının dengeli bir şekilde yapılarak her okula en az 1 rehber öğretmen verilmesi amaçlanmıştır. Bu noktadan hareketle, rehber öğretmen norm kadroları, bir yerleşim merkezinde en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2'nci öğretmen norm kadrolarına atama yapılmayacaktır.

Bu durum eğitim bölgesi oluşturulan yerleşim yerleri için de geçerlidir.

Örnek: A İL merkezinde bir lise, bir de çok programlı lisenin (ÇPL) bulunması halinde bu okulların rehber öğretmen norm kadro dağılımı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Lisenin 2, çok programlı lisenin 2 rehber öğretmen norm kadrosu olduğunda, lisenin 1 rehber öğretmeni var ise, çok programlı lisenin de 2 rehber öğretmeni norm kadrosu olmasına rağmen rehber öğretmeni yok ise, çok programlı liseye en az 1 rehber öğretmen atanmadan liseye 2 nci rehber öğretmen ataması yapılmayacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05/04/2011 Tarih Ve 23018 Sayılı Yazısının rehber öğretmen norm kadro başlıklı 4. Maddesindeki diğer hususlarla birlikte (b) fıkrasının 6. alt bendinde “13 üncü maddesinin son fıkrasında; "....Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2 nci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümle ilk ve ortaöğretim kurumlarına rehber öğretmen dağılımının dengeli bir şekilde yapılarak her okula en az 1 rehber öğretmen verilmesi amaçlanmıştır. Bu noktadan hareketle, rehber öğretmen norm kadroları, bir yerleşim merkezinde en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2'nci öğretmen norm kadrolarına atama yapılmayacaktır. Bu durum eğitim bölgesi oluşturulan yerleşim yerleri içinde geçerlidir.

Örnek: A yerleşim yerinde 3 eğitim kurumunun bulunduğu ve bu eğitim kurumlarının norm kadrolarının dağılımının ise aşağıdaki şekilde yapıldığı varsayıldığında;

a) Y İlköğretim okulunun rehber öğretmen norm kadrosu 2, çalışan öğretmen sayısı 1,

b) F Lisesi rehber öğretmen norm kadrosu 2, çalışan öğretmen sayısı 1,

c) S Kız Meslek Lisesi rehber öğretmen norm kadrosu 1, görev yapan öğretmen sayısı 0,

Bu yerleşim yerindeki bütün eğitim kurumlarına en az 1 rehber öğretmen ataması yapılarak norm kadrosu doldurulmadan (Y) İlköğretim okuluna veya (F) lisesinin boş bulunan rehber öğretmen norm kadrosuna atama yapılmayacak hiç rehber öğretmeni bulunmayan (S) Kız meslek lisesine rehber öğretmen ataması yapıldıktan sonra (Y) İlköğretim okuluna veya (F) Lisesine ikinci rehber öğretmen ataması yapılabilecektir.”denilmektedir.

Bu mevzuat hükümlerine göre okul ve kurumlarda rehber öğretmeni 1'den fazla olan okul ve kurumlardaki rehber öğretmenler norm kadro fazlası durumundadırlar. Fakat bu duruma İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin atama dönemlerinde planlama yapmamasından dolayı düşmüşlerdir.

Bu nedenle de, 1 den fazla rehber öğretmen bulunan okul ve kurumlardaki rehber öğretmenlerin aynı yerleşim yerinde hiç rehber öğretmeni olmayan öncelikle YİBO - yatılı ve pansiyonlu okullar olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrası hükümlerince sadece tercihte bulunanların isteğe bağlı yer değiştirmelerinin sağlanması için duyuruya çıkılması, il içi ve il dışı atama dönemlerinde hiç rehber öğretmeni bulunmayan okul ve kurumların tercihe açılması ve en az bir rehber öğretmeni olan okulların tercihe kapatılması gerekmektedir.

 

Ahmet Kandemir

 

 

 

 

 

memurlar.net

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@