Allah Tamamına Erdirsin...

Allah Tamamına Erdirsin...

Meb Personeli 07.07.2014, 08:26 07.07.2014, 08:26
Allah Tamamına Erdirsin...
 MEB tarafından, yayımlanan atama/yer değiştirme takvimi esasında önce il içi isteğe bağlı ve bilahare il dışı isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları alındı. MEB'in yayımlamış olduğu atama/yer değiştirme takvimine göre ufukta, özür grubuna bağlı yer değiştirme 1 ve 2.aşama başvurularının alınması sürecinin başlatılıp yürütülmesi görünüyor. Söz konusu atama yer değiştirme takvimine göre de bu süreç, Ağustos ayının ilk haftası başlayacak. Fakat, özre bağlı yer değiştirme döneminden önce ikinci kez il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru dönemi olacak. Bu ise söz konusu takvimde olmayan, okulların norm kadro güncellemelerinden sonra yapılması öngörülen bir yer değiştirme dönemidir. Malum, MEB'in mutat yer değiştirme dönemlerindeki öngörüsüzlük ve dirayetsizlik sendromu sülük gibi üzerine yapışmıştır. Halbuki, diğer kurumlarda olduğu üzere MEB'de de yüzlerce sülük (Başbakanımızın kullandığı bir tabirdir) üst düzey kadrolara çeşitli yollarla yapılan yer değiştirme ve atamalarla temizlenmiştir. Ne yazık ki, gelinen noktada yer değiştirme ve atama dönemlerinde MEB'in kısır döngüden bir türlü sıyrılamadığını ve buna bağlı olarak ilgililerin serzenişlerini çekmeye mecbur olduğunu belirtmek lazım. Bu mecburiyettendir ki, her yer değiştirme ve atama döneminde serzenişte bulunulan konular üzerinde MEB'in istenilen adımları, gelen tepkileri ölçüp atmış olduğunu görebilmekteyiz. Bunu örneklendirmek gerekirse;
İl dışı isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme döneminde, zorunlu hizmet süresi hesabında esas alınacak tarihte yaşanan ikilem ilgililer açısından bir sorundu. MEB bu ikilemi, illere yolladığı bir e-posta ile çözümledi. Neydi bu ikilem? Zorunlu hizmet süresi hesaplanırken, bazı illerin yer değiştirme döneminin son gününü esas almasından dolayı bazı öğretmenlerin birkaç ay eksikle zorunlu çalışma hizmetini tamamlayamadığı sorunu idi. Bu sorun, ilgilinin zorunlu çalışma süresi hesaplanırken, 31 Eylül 2014 günü baz alınıp ona göre işlem yapılması istenerek aşılmış ve ilgililerin mağduriyetlerinin önüne geçilmiştir. MEB'in yer değiştirme dönemi içindeki hamlelerini, öngörüsüzce hazırlanan kılavuzlarının uygulama safhasındaki birer sonuçları olarak görebiliriz.
İl içi yer değiştirme dönemi süresi içerisinde, norm kadrolarla ilgili güncellemelerin yapılmamış olması, yer değiştirmeler yapıldığında görüldü ki, bazı öğretmenler atandıkları okullarda norm kadro fazlası durumuna düştü, üzülerek belirtmeliyiz ki her atama/yer değiştirme döneminde norm kadro uygulaması yetkililerin basiretsizliğinin kurbanı olmaktadır. MEB, bu basiretsizliğinin olumsuz sonuçlarını gidermek için illere il içi yer değiştirme döneminden sonra iki yazı yolladı. O yazıların birinde norm kadroların güncellenmesinin ivedilikle yapılacağı; diğerinde ise il içi yer değiştirme başvuruların ikinci kez alınacağı belirtiliyordu. Nitekim, okullar 30 Haziran-1 Temmuz 2014 günleri arasında norm kadrolarını güncellemişlerdir.
İl dışı yer değiştirme döneminde, gözden kaçan ya da unutulan diğer bir konu da, özre bağlı olarak zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi idi. Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde öğrenim özrünün kaldırılması dolayısıyla önceki yıllarda öğrenim özrüne bağlı olarak yer değiştiren zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bu erteleme kapsamı dışında kalmakta idi. Yine sendikal girişimler ve çeşitli platformlardaki serzenişler bir e posta ile karşılığını buldu. İllere yollanan e postada, ilgili öğretmenlerin bu erteleme kapsamında sayılarak işlem yapılması gerektiği belirtilmekte idi.
Her yer değiştirme döneminde öğretmenlerin sirkülasyonuna izin vermeyen bir diğer teamül ise açık kadroların tümünün ilgililerin tercihine sunulmamasıdır. Bu bakımdan, özellikle alanları sınıf öğretmenliği olan öğretmenlerin, bulundukları kadrolarda adeta çakılı kalmasıdır. İlgili öğretmenlerin bu çakılılık hali, bazı okulların özel norm kadrolarının adeta saklı tutulmasından dolayı her yer değiştirme döneminin olumsuz bir neticesi olmaktadır.
Son il içi ve il dışı yer değiştirme dönemlerindeki öngörüsüzlüğün, önümüzdeki özür grubuna bağlı yer değiştirme dönemine sirayet etmemesi için bakanlığın şu mevzular üzerinde öğretmenleri mağdur bırakmayacak şekilde hareket etmesi gerekir:
İl-ilçe emri olmamasından dolayı yer değiştirmesi bu nedene bağlı bile çok zor olacak olan bazı öğretmenlerin, yer değiştirmelerine imkan tanıyabilmek için mutlaka illerin açık normlarının ilgililerin tercihlerine sunulması gerekir. Norm kotası, geçmiş dönem özre bağlı yer değiştirme dönemlerinden de anlaşılmaktadır ki, özür döneminde birçok öğretmenin özrünün giderilmesi önünde en büyük handikaptır. Anayasal güvence altındaki aile bütünlüğüne darbe vuracak her türlü işlemden kaçınılması; aksine aile bütünlüğünün gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemlerin alınması birincil öncelik olmalıdır kanaatindeyim. Özre bağlı yer değiştirmelerin sonuçları, TAMAMA ERMELİDİR...
Öğrenim özrünün özür grubu kapsamına alınması da, yine anayasal güvence altındadır. Ama geçen yıl bu hak, normlar hiyerarşisi dikkate alınmayıp adeta delinerek, ilgili yönetmelik hükmü kaldırılıp ilgililerin elinden alınmıştır. Öğretmenlerin istedikleri yerlerde yüksek lisans eğitimi alma hakkı ve buna bağlı yer değiştirme hakkı olmalıdır. Sendikalar yönetmelikte eksik düzenleme yapıldı diyerek bu mevzuyu idare mahkemeler nezdinde dava etmişlerdir. İdare mahkemeler nezdinde, bireysel yapılan başvurularda bununla ilgili olumlu sonuçlar alındığı da ortadadır. Bu bakımdan, ilgililerin yüksek lisans eğitimlerini istedikleri yerlerde almaları önündeki güçlükleri MEB'in kaldırma yükümlülüğüne sahip olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerin donanımlı ve yetkin olma yollarının önü açılmalıdır, sizce ilgili öğretmenlerin nitelikli bir öğretmen olma hevesleri bile bunu hak ettiklerini göstermiyor mu?
Sonuç olarak, özür grubu yer değiştirme dönemi de, diğer yer değiştirme dönemleri gibi öngörüsüzlüğün açmazlarında, sürüncemelerinde ailelerin gözyaşları ile neticelenmemelidir. Özür grubu sonuçları için ALLAH TAMAMINA ERDİRSİN temennisiyle...
Saygılarımla...
Yahya ASLAN

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@