Eğitim Müşaviri ve Ataşeleri Atanma Yönetmeliği Değişti

Eğitim Müşaviri ve Ataşeleri Atanma Yönetmeliği Değişti

Meb Personeli 07.07.2014, 08:16 07.07.2014, 08:16
Eğitim Müşaviri ve Ataşeleri Atanma Yönetmeliği Değişti
 MEB merkez veya taşra teşkilatında ya da üniversitelerde çalışanlar eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atanabilecek.
En az bir yıldır fiilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merkez veya taşra teşkilatında ya da üniversitelerde çalışanlar  eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi olarak atanabilecek. 
MEB, Yurt Dışı Teşkilatında Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  
Yönetmeliğe göre, yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelde Devlet Memurları Kanunu’nunda belirtilen şartları taşıması, aylıksız izinli geçen süreler hariç, atanılan tarih itibarıyla en az bir yıldır fiilen Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında ya da üniversitelerde çalışıyor olması, görevlendirmenin yapılacağı ülkenin resmi dilini veya Almanca, Fransızca ya da İngilizce dillerinden birini bilmesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından son üç yıl içerisinde en az 70 puan almış olması veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip bulunması, aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olması, hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olması gerekecek.
Almanca, Fransızca ya da İngilizce’nin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlar, resmi dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanmalarında, hizmet süresi ve yabancı dil şartı aranmayacak.
Eğitim müşaviri kadrolarına atanmak isteyenlerin genel şartların yanında ayrıca, Bakanlıkta, müsteşar, talim ve terbiye kurulu başkanı, müsteşar yardımcısı, genel müdür, rehberlik ve denetim başkanı, strateji geliştirme başkanı, talim ve terbiye kurulu üyesi, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, il milli eğitim müdürü ve bakanlık müşaviri kadrolarında fiilen görev yapmış, öğretim üyesi kadrolarında görev yapıyor, milli eğitim uzmanı, iç denetçi ve hukuk müşaviri kadrolarında kadrolarında fiilen görev yapıyor olmak gerekecek.
Eğitim ataşesi kadrolarına atanmak isteyenlerin, bu kadrolarla çalışmış veya maarif müfettişi, il milli eğitim müdür yardımcısı ya da ilçe milli eğitim müdürü kadrolarında fiilen görev yapmış olmak gerekiyor. Eğitim müşaviri veya eğitim ataşesi kadrolarına atamalar, Dışişleri Bakanının da imzasının bulunduğu müşterek kararla yapılacak.
Atanan eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerinin yurt dışı görev süreleri üç yıl olacak.  Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Bakan onayıyla bir katına kadar uzatılabilinecek. 
Görev süresi sona erenler, Bakanlıkça durumlarına uygun kadrolara atanacak. 
Devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurt içinde veya yurt dışında yıkıcı ve bölücü örgütlerle işbirliği yapanlar ile haklarında bu görevlere atanmaya engel teşkil edecek suçlardan mahkumiyet kararı verilmiş olanlar yurt dışında görevlendirilmeyecek. 
Atananlar, yurt içi göreve dönmelerinin üzerinden en az iki yıl geçmeden yeniden atanamayacak. Yurt dışı göreve, süre uzatmaları hariç en fazla iki kez atanabilinecek
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@