Müdür norm kadrosu nasıl belirlenir?

Müdür norm kadrosu nasıl belirlenir?

Meb Personeli 06.07.2014, 21:57 06.07.2014, 21:58
Müdür norm kadrosu nasıl belirlenir?
 Okul yöneticileri 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Tanımlar"başlıklı 4. maddesi (m) fıkrasında; "m)Yönetici: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kuramlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri, ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

Okul yöneticileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İkinci Görev Verilecek Memurlar Ve Görevler"başlıklı 88. maddesi 2 fıkrası d) bendindeki;

"Asıl görevlerinin yanında;

d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri.

İkinci görev olarak yaptırılabilir."hükümlerine göre ise görevlendirilmektedir.

Bu görevlendirmelerin nasıl yapılacagı ise 10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikte belirtilir.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumların müdür norm Kadrolarının belirlenmesinde; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Müdür norm kadrosu" başlıklı 5. maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

Bu madde hükümlerine göre;

Müdür Norm Kadrosu Nasıl Belirlenir??

Müdür Norm Kadrosu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Müdür norm kadrosu" başlıklı 5. maddesindeki;

"(1) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullar hariç olmak üzere, eğitim kurumlarının her biri için müdür norm kadrosu verilir.

(2) Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı bahçede farklı binalarda faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarının her birine müdür norm kadrosu verilir.

(3) Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olana müdür norm kadrosu verilir.

(4) Aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki özel eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumu için bir müdür norm kadrosu verilir.

(5) Eğitim kampusu şeklinde yapılanan eğitim kurumları için bir müdür norm kadrosu verilir."hükümlerine göre belirlenmektedir.

Bu hükümlere göre; Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmayan , eğitim kurumlarının her biri için müdür norm kadrosu verlmektedir.

Aynı bahçede farklı binalarda faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarının müdür normu nasıl belirlenir?

Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Müdür norm kadrosu" başlıklı 5. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlere göre Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı bahçede farklı binalarda faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarının her birine müdür norm kadrosu verilmektedir.

Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarının müdür normu nasıl belirlenir?

Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Müdür norm kadrosu" başlıklı 5. maddesi 3. fıkrasındaki hükümlere göre aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olana müdür norm kadrosu verilmektedir.

Aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki özel eğitim kurumlarının müdür normu nasıl belirlenir?

Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Müdür norm kadrosu" başlıklı 5. maddesi 4. fıkrasındaki hükümlere göre aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki özel eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumu için bir müdür norm kadrosu verilmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Kaynak: Kaynak: www.memurlar.net
Yorumlar (1)
birleştirilen okul 6 yıl önce
birleştirilen okullarda norm kadro kime verilir bilen var mı

Gelişmelerden Haberdar Olun

@