Öğretmen ve Yönetici Normları Adil Olmalıdır

Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Hakkında Görüşlerimiz

Meb Personeli 10.07.2014, 16:52 10.07.2014, 17:51
Öğretmen ve Yönetici Normları Adil Olmalıdır
 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN

NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HAKKINDA AKTİF EĞİTİM-SEN’İN GÖRÜŞLERİ

1- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullar hariç olmak üzere, eğitim kurumlarının her biri için müdür norm kadrosu verilmesi yerinde bir uygulamadır. (Md.5)

2- “Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olana müdür norm kadrosu verilir.” hükmü izaha muhtaçtır, problemlere açıktır. Şöyle ki bugün itibariyle ilkokul öğrencisi çok olan okulunun 3 ay sonra ortaokul öğrencisi çok olduğunda müdür değiştirmek mi gerekecektir? Bu konuda daha makul bir çözüm üretilmelidir. (Md.5)

3- “Eğitim kampüsü şeklinde yapılanan eğitim kurumları için bir müdür norm kadrosu verilir.” hükmü aynı yönetmeliğin diğer maddeleri ile çelişkiler barındırmaktadır. Kampus; değişik tür ve derecedeki birden fazla okulu içinde barındıran alan demektir. Binaları ayrı olan her okul için ayrı ayrı müdür normu verilmekteyken nasıl kampüs içindeki okulların tamamına bir müdür verilir? Şu şekilde olması daha doğrudur: Her okul için ayrı müdür ataması yapılmalı ve bir de kriterleri net olarak belirlendikten sonra şube müdürü seviyesinde kampüs müdürü atanmalıdır. (Md.5)

4- Müdür başyardımcısı normu, önceki yönetmelikte müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan kurumlara verilmişken yeni yönetmelikte bu sayının altıya çıkartılmış olmasının izahı mümkün değildir. Özellikle müdür yardımcısı normunun bazı eğitim kurumları için düşürüldüğü göz önüne alındığında iş yükünün azalmasının değil aksine artmasının söz konusu olduğu bir durumda müdür başyardımcılığı kadrosunu fiilen bitiren bu düzenleme yerinde bir uygulama değildir. Böylece müdür yardımcısı sayısı altının altında olan bütün eğitim kurumlarında müdür başyardımcısı olamayacak ve mevcut müdür başyardımcıları da norm fazlası olacaktır. Bu düzenleme, ince hesaplarla yöneticilerin görevden alınmasının bir yolu olduğu kanaatini oluşturmaktadır. Birçok müdür başyardımcısının norm fazlası konumuna düşeceği bu uygulamada, kurumlarda halen görev yapan müdür başyardımcıları ile ilgili nasıl bir işlem yapılacağı ve müdür başyardımcılarının durumlarının ne olacağı da açıklığa kavuşturulmamıştır.

Ayrıca pansiyonlu veya yatılı özel eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı normunun verilmemesi de anlaşılır değildir. (Md.6)

5- Daha önce Anaokullarına öğrenci sayısı 100′den 201′e kadar 1, 201 ve daha fazlası için ise 2 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmekte iken, yeni düzenleme ile öğrenci sayısı 100′den 501′e kadar 1, 501 ve daha fazlası için ise 2 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesi öngörülmüştür. Bu da mevcut yöneticilere daha fazla iş yükü verilmesi anlamına gelmektedir. Bu durumun çok sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. (Md.7)

6- Ortaokullar ve ortaöğretim kurumları yönünden müdür yardımcısı normu hesabında esas alınan 500 öğrenci sayısı, bu okullardaki ders yükü, öğretmen sayısı, tür çeşitliliği, okullaşma oranı ve çoğunun ikili eğitim yaptığı dikkate alındığında yüksek bir sayıdır. Farklı bölgelerdeki okullarda aynı iş birden fazla kişi tarafından yapılmakta iken öğrenci sayısı düşük okullarda aynı iş bir kişinin omuzuna yüklenmektedir. Bu sayısının 400 öğrenci olarak esas alınması uygun olacaktır. (Md.9)

7- Özel eğitim uygulama okullarında müdür yardımcısı normu düzenlenirken normal okullardaki gibi değerlendirilmiş. Yönetmeliğe, 50 öğrenciye 1 müdür yardımcısı veya özel eğitim okullarında 2 katı olur ibaresi konmalıydı. Çünkü hiçbir özel eğitim okulunda 300-500 öğrenci bulunmamaktadır. (Md.11)

8- Özellikle yönetici normlarında okulda kayıtlı bulunan öğrenci sayısına bakılması sorunları da beraberinde getirmektedir. Örneğin bir Anadolu lisesinde kayıtlı öğrenci sene başında 520 iken açık liseye ayrılan özel liseye giden öğrencilerle bu sayı 490 a düşebilmektedir. Bu da yöneticinin bir norm düşmesine neden olmaktadır. Bunun için toplam kontenjanlar baz alınmalıdır. Çünkü bu okullara nakiller yoluyla öğrenci gelebilmekte ve kontenjan tamamlanabilmektedir. (Md.6-14)

9- Eski yönetmelikte bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadro sayısının azami 7 olacağı öngörülmüş iken yeni düzenlemede bu sayı 6’ya düşürülmüş olup pek çok kurumdaki norm kadro sayısının düşürüldüğü de dikkate alındığında bu düzenlemenin izahı mümkün değildir. (Md.14)

10- Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik açılan anaokulu ve anasınıflarında eski yönetmeliğe göre 7 öğrenciye 1, 7-13 arası 2, 13-19 arası 3 öğretmen normu verilirken yeni yönetmeliğe göre her şube için 1 öğretmen normu getirilmiştir. Şubedeki öğrenci sayısının en az 10 olduğu dikkate alındığında özel eğitim ve ilgiye muhtaç bu türden öğrenciler için bir öğretmenin ilgilenmesi gereken öğrenci sayısını artırmak, diğer bir ifadeyle norm sayısını azaltmak özel eğitime zarar verecektir. Eski yönetmelikte olduğu gibi öğrenci sayısına göre öğretmen normu belirlenmelidir. (Md.15)

11- Bağımsız anaokullarına verilen rehber öğretmen norm kadrosu uygulamasına son verilmiştir. Bu uygulamanın da gerekçeleri belli değildir. Daha yakın zamanda verilen bu hakkın alınması büyük mağduriyetlere sebep olabilecektir. (Md.21)

12- “Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1 rehber öğretmen normu verilir.” Hükmünden sonra, “Yatılı ve pansiyonlu okulun kız pansiyonu olması durumunda atamada öncelik bayan öğretmene verilir.” İbaresi eklenmelidir. (Md.21)

13- “Alanlara göre öğretmen norm kadroları, yöneticilerin girmiş olduğu ders saatleri ilgili alanın ders yükünden düşülerek belirlenir.” hükmü bulunmaktadır. Ancak özellikle müdür ve müdür başyardımcılarının toplu mutabakat metninde belirtildiği gibi 2-6 saat arası derse girmesi söz konusu iken hangi sayıya göre hesap yapılacağı belirtilmemiştir. Bu konu da netleştirilmelidir. (Md.22)

14- “Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, akşam sanat okulları, hizmet içi eğitim enstitüleri, halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, öğretmen evi ve akşam sanat okulları, bilim sanat merkezleri, turizm eğitimi merkezleri ile benzeri kurumların yönetici ve öğretmenlerinin, norm kadroları” ibaresinden sonra “il milli eğitim müdürlüğünün teklifi ile” ibaresi eklenerek Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir, şeklinde değiştirilmelidir. (Md.23)

15- Yönetmelikte norm kadro belirleme zamanları açıkça ifade edilmeyerek bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde bırakılmıştır. Bunun yerine şu ifade kullanıldığında süreç basitleştirilmiş olacaktır: “Okul ve kurumlardaki ders yükü ve norm kadroların belirlenmesine esas teşkil eden; öğrenci kayıtları, yeni açılan kurumlar ve Seçmeli dersler gibi iş ve işlemlerin Haziran ayı sonuna kadar bitirilerek öğrenci yerleştirmelerinin tamamlanması, 15 Temmuz tarihine kadar norm kadro belirleme işleminin bitirilmesi, öğretmen yer değiştirme ve atamalarının da 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında yapılır.” (Md.26)

16- “Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest öğretmen kadro sayısının, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazla durumdaki boş kadrolar il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır.” Hükmü olumlu yerinde bir uygulamadır. Merkezden alınan bu yetki illere verilerek geniş bir manevra alanı sağlanmıştır. Atama ve yer değiştirmelerde bu durum dikkate alınmalıdır. (Md.29)

Aktif Eğitimciler Sendikası

Bakanlığa yazdığımız yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar (3)
Müdürbaşyardımıcısı 6 yıl önce
müdür başyardımcısı resmen görevden alınmış oldu
osman 6 yıl önce
helal olsun aktif eğitim sen size.milli egitimin tüm sendikaların göremediğini sizler görmüşsünüz.bunlari ilgili makamlara da gönderirseniz seviniriz.
T.C.Öğretmen 6 yıl önce
norm kadrolar güncellenmeden haziranda ataması yapılan öğretmenlerin günahı ne. lütfen haziranda ataması yapılan öğretmenlere tekrar başvuru hakkı tanınsın ve adalet yerini bulsun.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@