banner476

Şefler, MEB Müsteşarını ziyaret etti

Kamu Şefleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emir KAZAK, Yönetim kurulu üyesi Galip DARICI, üyeler Hüseyin ÖZDAMAR ve Fatma ŞEKERCİ ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Yusuf TEKİN'ni makamında ziyaret ettiler.

Meb Personeli 25.07.2014, 08:14 25.07.2014, 08:16
Şefler, MEB Müsteşarını ziyaret etti
 Kamu Şefleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emir KAZAK, Yönetim kurulu üyesi Galip DARICI, üyeler Hüseyin ÖZDAMAR ve Fatma ŞEKERCİ ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Yusuf TEKİN'ni makamında ziyaret ettiler.
Görüşmede Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki şeflerinin sorunları dile getirildi. Kamu Şefleri derneği olarak tespit edilen sorunları sayın müsteşara ilettiklerini söyleyen KAZAK, Şeflerimizin sorunları ve çözüm önerilerimize ilişkin 9 maddelik talebi kendilerine ilettiklerini belirtmiştir.

1.Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yönetmeliğinde daha önce şeflerin görev tanımına yer verilmişken, 14/6/1973tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan yeni İl ve İlçe Müdürlüğü Yönetmeliğinde, Şeflerin ismi,görev tanımı bulunmamaktadır. Bu durum Başbakanlık Personel Başkanlığı tarafından çıkartılan Genel Yönetmelikte Şube Müdürleriyle Yönetim Hizmetleri grubunda yer alan şeflik unvanıyla tezat oluşturduğu dolayısı ile söz konusu yönetmelikte şeflerin görev tanımlarının belirlenmesi gerekliliği

2.Bakanlığımız tarafından çıkartılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öğretmen harici şef ve diğer personellerin İl dışı tayin isteme süresi 5 yılla sınırlandırılmıştır. Bu durumun öğretmenlerde olduğu gibi 3 yıla indirilmesi ve Becayiş hakkının verilmesi

3.İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler yönetmelik kapsamında yapılmış olup, personelin anayasal hakkı olan özre bağlı yer değiştirmeler bu yönetmelik içerisinde, personelle ilgili net ifadeler yer alamadığı içinözür grubu atamalarıyapılamamıştır. Bu nedenleÖzür durumu atamaları ile ilgili olarak yönetmelikte değişikliğe gidilmesi

4.Başbakanlık Personel Başkanlığı tarafından Danıştay kararına göre yeniden düzenlenen genel yönetmeliğe göre, Görevde Yükselme Yönetmeliği yeniden düzenlenerek şube müdürlüğü kadrosuna geçişte sözlüye çağrılacakların sayısı, boş kadro sayısının 5 katına çıkartılarak yazılıdan 60 ve üzeri alanlara da hak tanınmalıdır. Yeni yönetmelikte ünvansal sınırlama getirilmesinden dolayı öğretmenlerin şube müdürlüğüne atanması yasal sıkıntıları ortaya çıkaracaktır. Şube Müdürlüğü Sınavıyla ilgili olarak; mevcut yazılı sınavı kazananların haklı saklı kalmak kaydıyla yeniden bir sınav yapılarak mülakata her iki sınavda başarılı olanlar arasından çağrılarak önceden yasal bir takım olumsuzlukların önüne geçilmelidir.

5.Şefler kurumsal hafıza ve birikime en fazla sahip kurum çalışanları iken, Yönetim kademelerine geçişte önlerine engel konulmaktadır. Şefler; yüksek Lisans mezunu, ya da doktora bile yapsa bir okul müdürü ya da müdür yardımcısı olarak görevlendirilememektedirler. Uzman Kadrolarına ve Maarif Müfettişleri kadrolarına atana bilmeleri için önleri açılarak gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı

6.Şefler, Şube müdürü olsa dahi ek göstergeleri öğretmenlikten gelen şube müdürleriyle farklılık teşkil etmektedir.

7.666 ile farklı kurumlarda çalışan aynı unvandaki şeflerin maaşları eşitlenmişken adalet bakanlığı ve ulaştırma bakanlığındaki şeflerin maaşları özel hizmet tazminatındaki farklılıklardan dolayı diğer şef ünvanlı çalışanlardan yaklaşık 400 TL fazladır. Ayrıca şefler, şube müdürüyle aynı yönetim hizmetleri grubunda yer almasına rağmen arasındaki ücret farkı 1100 TL İken, Maiyeti altındaki V.H.K.İ. ile aynı ücreti almaktadırlar. Üstelik şefler, belediyelerden istihdam fazlası olarak kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak atanana ve kurumların destek hizmetlerini yürüten işçilerden daha az ücret almaktadır.

8.Liyakatli ve kurumsal hafızayla yoğrulmuş şeflere mutlaka ilçe müdürlüğü ve daire başkanlığı dahil yönetim kademelerinde yer verilmelidir..

9.Kurumsal Mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak bir komisyon kurulması ve bu komisyonlarda kurumsal işleyişe hakim şeflerinde dahil edilerek bu vesile ile deidari ve yargı yoluyla gerçekleşen iptallerin aza indirilmesinin sağlanması,

Talep ve görüşlerimizi kendilerine arz ettik.
Yorumlar (2)
şef 6 yıl önce
meb yönetmeliğinde, şube müdürleri ile şefler yönetim grubunda belirtiliyor.ama iş-işlem ve maaş durumuna gelince de; hem iş yönünden , hem de maaş yönünden ciddi sıkıntılar görülmektedir.
ŞEF4045 6 yıl önce
görevde yükselme sinavina girerek 10 yil şef kadrosunda görev yapyim. ve emekli olurken emeklilikde böyle bir kadro yok denilerek vasifsiz memur gibi emekli yaptılar. anlayacağiniz şeflik angaryadan başka başka bişe değilmiş. bu konuda yapabileceğim bişe varmi kamu şefleri derneği beni aydinlatirsa sevinirim.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@