banner476

166 Yıl Sonra Bu Okullar Kapatılıyor

Öğretmen Liselerinin Kapatılması, Öğretmen Yetiştirmede 166 Yıllık Bir Geleneğin Yok Sayılması Anlamına Gelmektedir!

MEB 23.06.2014, 19:42 23.06.2014, 19:44
166 Yıl Sonra Bu Okullar Kapatılıyor

 Milli  Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortaöğretimin yeniden yapılandırılması  çalışmaları kapsamında, geçmişi 166 yıl öncesine, 1838 yılında  kurulanRüştiye  mekteplerine, dayanan

öğretmen  okullarını kapatma kararı almıştır. 1989 yılında Anadolu Öğretmen Lisesi adını alan
öğretmen  okulları  normal Anadolu liselerine dönüştürmüştür. MEB adrese dayalı  sistemle  öğrenci
alacağı yeni  ortaöğretime geçiş sistemi ile birlikte, Anadolu öğretmen liseleri şartları  uygun olan
yerlerde Fen Lisesine ya da Anadolu Lisesine dönüştürülecektir.
 
Dünyanı pek çok  ülkesinde her biri kendi alanında  uzmanlaşmış olan okul türlerine gereken
önem  verilirken,  Türkiye  eğitim sistemi  içinde her  dönem  özel bir yeri olmuş olan Anadolu
öğretmen liselerinin kapatılmak istenmektedir.  Okul çeşitliliğini eğitim  sisteminin bir  zenginliği ve
eğitimin niteliğinin artması  için bir fırsat olarak görmek yerine,  okultürlerini hızla azaltıp,  eğitimde
“tek tipleşme”yi ön plana alan bir uygulamanın doğrudan bir dayatma şeklinde  hayata geçirilmek
istenmesi kabul edilemez.
 
166 yıl önce medreselere natif olarak  kurulan Rüştiye  mekteplerineBatılı anlamda
öğretmen yetiştirmek  için açılan Darülmuallimin'in, aradan 166 yıl geçmiş olmasına karşın,
öğretmen  okullarının  Türkiye  eğitim  sistemi  içindeki yeri, bugün geçmişe göre çok daha fazla
imkan olmasına rağmen hala doldurulamamıştır.  Öğretmen  okullarısayesinde  öğretmenlik
ülkemizde  uzun yıllar  cazip ve saygı duyulan bir meslek hale gelmiştir. Benzer bir durum bugün
Anadolu  Öğretmen Liseleri açısından da geçerlidir.
 
Eğitime,  çocuklarımıza çok daha fazla önem vermek gerektiğinin sık sık vurgulandığı son
yıllarda,  öğretmenlik mesleği ve onuru  tarihte hiç olmadığı kadar ayaklar altına alınmıştır.  Özellikle
AKP hükümeti  döneminde  öğretmenlik mesleği  yoğun bir değersizleşme ve itibarsızlaşma  yaşaması
yetmezmiş gibi,  eğitim  sistemi  içinde  tarihsel olarak önemli bir yeri olan ve öğretmen yetiştirme
sistemi  içinde önemli bir  işlev gören  öğretmen liselerinin,  okul türlerinin azaltılması sürecinde
kapatılmak istenmesinin mantığını anlamak mümkün değildir.
 
Mevcut düzenlemede 263  öğretmen lisesinden mezun olanlara, kendi alanlarındaki  programları
tercih etmeleri halinde ek  puan  verilmektedir. YÖK'ün yaptığı son katsayı değişikliğinin ardından
LYS'deki  puanlarına geçmişe göre daha az etki etse de, Anadolu  öğretmenlisesi mezunları hâlâ
ekstra  puan alarak  öğretmenlik  bölümlerine yerleşebilmektedir. Ancak MEB'in  öğretmen liselerini
kapatmasıyla  öğretmen  adaylarına tanınan bu hak da  ortadan kaldırılmış olacaktır.
 
Eğitim Sen olarak, 166 yıllık köklü bir geleneğe sahip olan ve  öğretmenyetiştirme  sisteminde
yaşanan bütün eksikliklere rağmen, nitelikli  öğretmen yetiştirme sürecinin önemli bir parçası
olan  öğretmen liselerinin kapatılması kararının yeniden gözden geçirilmesini ve geri alınmasını
talep ediyoruz. Milli  Eğitim Bakanlığı  okul türlerini azaltarak  eğitim  sistemi içinde  uzmanlaşma
açısından önem taşıyan  okullar  içindeki  farklılık ve çeşitlilikten rahatsız olmamalı,  eğitimin  niteliğine somut  katkı yapan  okulları kapatma politikasını yeniden gözden geçirmelidir.
Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@